Meglerinformasjon

Fagansvarlig / Eiendomsmegler

Jørn Nordhus

Mobil:

90 23 68 44
Sunndal
Landbrukseiendom

Landbrukseiendom med campingfasiliteter. Parkmessig opparbeidet. Fiskerett i Driva.

Sunndalsvegen 320, 6611 Furugrenda
Prisantydning:
6 900 000 kr
 • Primærrom:212 kvm
 • Bruksareal:263 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal:81 dekar
 • Byggeår:1875
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Kontakt megler

Adresse:

Sunndalsvegen 320, Furugrenda 6611

Velkommen

Velkommen til Sunndalsveien 320 og landbrukseiendommen Pestua!

Pestua er en liten landbrukseiendom uten konsesjonsplikt - totalt grunnareal utgjør 81,9 daa. Tidligere ble det drevet med ku og på 1950/60-tallet var de store på kyllingoppdrett. På begynnelsen av 70-tallet ble campingplassen opparbeidet med en stor del elvefiskere som kunder.
I dag blir det drevet campingplass med 70 oppstillingsplasser for bobil/campingvogn, i tillegg til utleie av 6 hytter. Dette kombineres med en av de største elverettene i laks- og ørretelven Driva. Campingplassen er markedsført under navnet "Furu Laksvald og Campingsenter".
Det er ca. 13 daa fulldyrket areal, 10 daa blir leid ut til gras- og kornproduksjon.

Oppstillingsplassene for bobil/campingvogn har tilgang til strøm vask og avløp. Campingsenteret har også godkjent tømming av toalett og gråvann fra bobiler og campingvogner.

Bebyggelsen på eiendommen består av: Våningshus, eldre fjøs, eldhus, resepsjonsbygg, 6 hytter samt hønsehus/sanitæranlegg.

Beliggenhet

Beliggende ved riksvei 70 mot Oppdal, ca 2,5 km fra kommunesenteret på Sunndalsøra. Lunt og koselig område omringet av vill og vakker natur med høye fjell som strekker seg fra elva og opp til de høyeste toppene på over 1.800 moh.
I nærområdet finner en et godt utvalg av butikker, skoler samt offentlige tjenestetilbud.

Sunndalsøra er kommunesenter i Sunndal kommune i Møre og Romsdal. Tettstedet har 3 930 innbyggere per 1. januar 2021, og ligger ved utløpet av elvene Driva og Litldalselva. Viktige næringsveier er landbruk og industri med bl.a. Hydro Aluminiums fabrikk på stedet.
Sunndal har et aktivt kulturliv og Hydro cup er en fotballturnering for aldersbestemte klasser som arrangeres hvert år. Kilde: Wikipedia.

Adkomst

Se kartutsnitt.

Jord, skog og tun

Eiendommen fordeler seg på totalt 4 teiger med følgende arealer:

Fulldyrka jord: 13,3 daa
Overflatedyrka jord: 0,0 daa
Innmarksbeite: 0,0 daa
Produktiv skog: 31,4 daa
Annet markslag: 14,4 daa
Bebygd, samf., vann, bre: 22,8

Totalt: 81,9 daa.

Dyrket mark i to mindre teiger på henholdsvis 9,4 daa og 3,9 daa. Den største teigen ligger på andre siden av riksveien og er selvdrenerende sandjord. Mindre teig på øversiden av campingplassen, med noe mer moldrik jord.
Området eiendommen ligger i egner seg godt for grasproduksjon og gir store avlinger. Gjennomsnittlig avlingsmengde settes i dette tilfellet til 430 f.e pr daa og 130 f.e pr daa på innmarksbeite.

Den produktive skogen er på 31,4 daa og befinner seg på to teiger ved Hoelsanden. Dette er opplysninger hentet fra Nibios`s gårdskart, men i følge eier er ikke dette helt korrekt, det skal følge med flere mindre teiger som ikke kommer frem på kartet.
Den største skogteigen ligger på nordsiden av riksveien i til dels bratt terreng og består hovedsaklig av lauvskog og har mest verdi som ved.


To mindre teiger, arrondering settes som svak.

Jakt

Jakta organiseres gjennom Furu og Grøa grunneierlag, der kvote er på 5-6 hjorter og 1-2 elger.

På motsatt side av riksvegen ligger den kjente ørret- og lakseelva Driva. Eiendommen har egne rettigheter for ørret- og laksefiske i elva og har de siste åra hatt en inntekt på ca. 50 000,- årlig på salg av fiskekort.

Elva Driva har vært infisert av Gyrodactylus Salaris, og den skal klorbehandles i august 2022 og 2023. Etter endt behandling i 2023 blir elven stengt for fiske i 5 år.
Gyro-parasitten reduserer elvas potensiale, og det er derfor store forhåpninger om at fisket vil ta seg opp når den er klar for kommersiell drift igjen.

Innhold og standard

Våningshus, innhold:

Kjeller: Matkjeller.
1. etasje: Hovedstue, kjøkken, gang, liten stue, kontor og vaskerom.
2. etasje: 5 soverom, bad og gang.
Loft: Kaldloft..

Våningshuset ble oppført ca. 1875, tilbygd 1952. Jevnlig renovert siden 2000. Våningshuset ligger med oversikt over campingområdets innkjørsel, resepsjon og den største oppstillingsplassen for bobiler/campingvogner.
Plen med trær og prydbusker, i sammenheng med campingens uteområde. Tunet med våningshus, fjøs og eldhus ligger midt i campingplassen.

Opprinnelig eldre 1. etasjes tømmerhus fra ca. 1875, påbygg med reisverk i to etasjer i 1952. Nye ringmurer støpt i 1966 og 1972.
Utvendig stående kledning, over og underligger. Stort sett to-lags isolerglass, noen kobla-vindu i 2. etg.
To stk piper av betong, med utvendig stålbeslag. Saltak tekket med Decra, inngangsparti har stålpanner.

Liten kjeller under kjøkken og gang, fungerer som matkjeller. Egen pumpekum som sikkerhet ved stigning av grunnvannsspeilet, denne ble sist brukt i 2003.

Kjøkken med Fossline-innredning fra 2000. Med integrerte hvitevarer og heltre, profilerte fronter. Takhøye overskap, med flis mellom
over og underskap. Heltre benkeplate med nedfelt steketopp og vaskebeslag. Parkett på gulv, flis og panel på vegger, takessplater i
himling.

Vaskerom i 1.etg fra 2018 med vegghengt klosett og enkel baderomsinnredning, samt skyllevask og opplegg for vaskemaskin/tørketrommel.
Varmekabler i gulv og uttrekksvifte. Belegg på gulv, baderomsplater på vegger og takessplater i himling.
Bad i 2. etg fra 2010 med vegghengt klosett, enkel baderomsinnredning og dusjkabinett. Varmekabler i gulv og uttrekksvifte.
Flis på gulv og vegger, takessplater i himling.

Oppvarming: Varmekabler gulv på bad, vaskerom og inngangsparti. Varmepumpe og vedfyring.

Terrasser/balkonger: Terrasse i betong på kortvegg mot øst. Dør fra stue og utvendig trapp ned på plen. Luftebalkong 2. etg. med dør fra soverom, mot sør.

Vedlikeholdt og standard: Skiftet til Decratak i 2002. Vindu er stort sett skiftet etter 2010. Noen kobla vinduer i 2. etg.
Kledning på kortender er skiftet, eldre kledning fra 50-tallet på langvegger. Stålrør er montert i pipen som blir mest brukt, feier har godkjent begge piper.
Det er isolert mellom 2. etg. og loft, og hele 2. etg er etterisolert. Innvendig er vaskerom og bad av nyere dato, kjøkken fra 2000 med normal bruksslitasje.
Ellers nylig skiftet parkett på stue, kjøkken, kontor. Oppholdsrom med normal standard.

Eldre fjøs, innhold:

1. etasje (kjeller): Garasje, verksted og lager.
Låve: Åpent lager.

Eldre fjøs oppført på 1800-tallet. Vegger av betong, stående kledning og saltak tekket med profilerte stålplater (nytt 2010).
1. etasje ombygd til 2 bilgarasjer, verkstedrom og lager. Bilgarasjer har to elektriske leddporter og med el-billader.
Fjøset har innlagt strøm, men ikke vann. Bygningen er godt vedlikeholdt utvendig. Fjøset er utdatert som landbruksbygning, men har alternativ bruksverdi som garasje/verksted og vognskjul.

Eldhus, ukjent byggeår.
Eldhuset er en steinbygning med torvtak, og ligger pent til i "tunet".

Resepsjonsbygg, innhold:

1. etasje: Resepsjon og kiosk.

Bygningen ble oppført på 1970-tallet med støpt såle og ringmur, reisverk av tre med liggende kledning. To-lags isolerte vinduer, saltak tekket med profilerte stålplater.
Innvendig er det gulvbelegg, panel og veggplater, malt takpapp i himling.

6 stk hytter oppført i perioden 1970-1990.
6 hytter for 2, 4 og 6 personer. Eldste hytte er fra etableringen av campingplassen, ellers er hyttene byttet ut og fornyet jevnlig.
Noen hytter står på støpt såle, mens andre står på betongstein. 5 av hyttene er fullisolerte, i tillegg har en av disse hyttene vedfyring.
En av hyttene er av maskinlaft. Alle hytter har saltak med diverse stålplater, og tradisjonelle hyttevinduer og dører. Alle hytter har innlagt strøm, men ikke vann.
Hyttene ligger i nærhet til sanitærbygget.

Hønsehus/sanitæranlegg, innhold:

Kjeller: To små gjødselkjellere.
1. etasje: Sanitær, festsal og diverse lager.

Bygningen ble oppført på 1950-tallet og har støpt ringmur/kjellervegger, reisverk av tre med utvendige eternittplater. Kobla vindu og saltak tekket med stålplater.
Innvendig er ca. 80 m2 gjort om til sanitæranlegg, det er også en festsal med plass til 150 personer, i tillegg til diverse lagerrom.
Sanitærrom i drift på campingplassen, men er fra 70-tallet og noe slitt. Festsal leies ut innimellom, men er uten kjøkken. Diverse ikke innredde lagerrom, med noe begrensninger på takhøyde. Bygning har behov for vedlikehold.

Reguleringsforhold

Gjeldende reguleringsplan:
To av teigene inngår ikke i reguleringsplan.

Den sydvestlige teigen inngår i reguleringsplan for Furuøran planid. 19990220, og er regulert til landbruk.
Den sydøstlige teigen inngår i reguleringsplan for Hoelsand planid. 19730900, og er regulert til landbruk.

Gjeldende kommuneplan:
Kommuneplan for Sunndal, arealdelen planid. 20151020 gjelder også for området. Kommuneplanen inneholder generelle bestemmelser nr. 0.1 - 0.8 som gjelder alle områder og bestemmelser til de enkelte arealformål og hensynssoner som er vist på planen.

På kommuneplanen er den nordvestlige teigen vist som fritids-turistformål (lilla farge). Biten av teigen helt mot nord inngår i LNF-spredt bolig (skarp grønn farge) med bestemmelse nr. 3.1.
Del av tegen mot riksvegen omfattes av støysone (sort skrå skravur) med bestemmelse nr. 4.4.1
Langs bekken er det aktsomhetsområde flom H320 (rød skravur) med bestemmelse nr. 4.2.2
I den sydøstlige hjørnet er det faresone flom H320_1 (rød skravur) med bestemmelse nr. 4.2.1
De aller nordligste delene går inn i faresone skred 1/5000 (rød skravur) med bestemmelse nr. 4.1.3

De østlige teigene ligger i LNF-område i kommuneplanens arealdel, og det er ras- og skredfare, bevaring naturområde og støysone langs riksvegen i området.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Det er/er ikke opparbeidet odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor: Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*: * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper): Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 47
 • Bruksnummer: 14
 • Fylkesnummer: 15
 • Fylkesnavn: Møre og Romsdal
 • Kommunenummer: 1563
 • Kommuneområde: Sunndal
Les mer