Meglerinformasjon

Eiendomsmegler

Stian Søreng

Mobil:

90 23 32 11
Midtre Gauldal
Fritidseiendom

Sjelden flott fritidseiendom - Romslig hytte med to anneks, grillhytte og naust - Usjenert

Husvollen 187, 7387 Singsås
Prisantydning:
4 750 000 kr
 • Primærrom:140 kvm
 • Bruksareal:162 kvm
 • Soverom:7
 • Boligtype:Fritidseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal:1342 kvm
 • Byggeår:2008
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Kontakt megler

Adresse:

Husvollen 187, Singsås 7387

Velkommen

Velkommen til Husvollen 187!

Beliggenhet

Eiendommen ligger sjeldent fin til ved Arsåstjønna ved Husvollen / Storburusjøveien. Her er du helt usjenert som eneste hytte ved vatnet. Orrhaneleiken på våren kan ses fra terrassen. Meget gode sol - og utsiktsforhold. Et glimrende utgangspunkt for fritidsaktiviteter sommer som vinter med muligheter for fiske, fotturer, sykkelturer, skiturer mv. Fra eiendommen er det ca. 4,5 km til Storburusjøen. Kjøretiden fra Trondheim er ca. 1 time og 15 min.

Adkomst

Se vedlagt kartutsnitt.

Jord, skog og tun

Tomten
Eiendomstomt på 1342 kvm. iflg. matrikkelbrev fra Midtre Gauldal kommune. Tomten er nylig grensejustert Se vedlagt kart.

Innhold og standard

Hytte:
Gang, to soverom, teknisk rom, bad med badstue, kjøkken med spiseplass og stue. Scootergarasje med adkomst rett inn i hytta. Oppstue med gang, bad og to soverom.

Anneks:
Toalettrom, gang, to soverom, kjøkken og stue.

Anneks:
Gang, dusjrom, soverom, muldo og stue med kjøkkenkrok.

Naust:
Lagringsplass til båt, fiskeutstyr mv.

Grillhytte med benker og grill

Standard

Hytte:
Scootergarasje:
Panel på vegg og i tak. Betonggulv. Dør inn til hytta. Elektrisk leddport.

Gang:
Panel på vegg og i tak. Heltre eikegulv.

Teknisk rom:
Panel på vegg og i tak. Betonggulv. Styringsenhet for vannboren varme. Sikringsskap og sentralstøvsuger.

Bad med badstue:
Flis på vegg og i gulv. Panel i tak. Servant, dusj og toalett. Badstue.

Soverom 1:
Panel på vegg og i tak. Tregulv.

Soverom 2:
Panel på vegg og i tak. Tregulv.

Kjøkken:
Panel på vegg og i tak. Tregulv. Tilpasset kjøkkeninnredning fra Kistefos. Innebygde hvitevarer som kjøle/fryseskap, oppvaskmaskin og komfyr med keramisk topp. Utgang til teerrasse.

Stue:
Panel på vegg og i tak. Tregulv. Peis og vedovn. Utgang til terrasse.

Oppstue:
Gang:
Panel på vegg og i tak. Tregulv.

Bad:
Tømmervegger. Panel i tak. Vinylbelegg på gulvet. Servant, dusj og toalett. Opplegg for vaskemaskin.

Soverom 3:
Tømmervegger. Panel i tak. Tregulv.

Soverom 4: (kan også brukes som loftstue)
Tømmervegger. Panel i tak. Tregulv. Utgang til altan.

Anneks: (tidligere hovedhytte)
Utvendig toalettrom:
Panel på vegg og i tak. Tregulv. Toalett (toalettet er ikke påkoblet vann)

Gang:
Panel på vegg og i tak. Tregulv

Soverom 1:
Panel på vegg og i tak. Tregulv

Soverom 2:
Panel på vegg og i tak. Tregulv

Kjøkken:
Panel på vegg og i tak. Tregulv. Malt innredning med over og underskap.

Stue:
Panel på vegg og i tak. Tregulv. Peisovn.

Anneks:
Gang:
Panel på vegg og i tak. Tregulv

Dusjrom:
Panel på vegg og i tak. Tregulv.

Soverom:
Panel på vegg og i tak. Tregulv.

Muldo:
Panel på vegg og i tak. Tregulv. Muldo.

Stue med kjøkkenkrok:
Panel på vegg og i tak. Tregulv. Vedovn.

Areal
Fritidsbolig
P-rom på ca. 140 kvm.
BRA på ca. 162 kvm.
S-rom på ca. 22 kvm.

Anneks (tidligere hovedhytte)
P-rom på ca. 38 kvm.
BRA på ca. 43 kvm.
S-rom på ca. 5 kvm.

Anneks
P-rom på ca. 32 kvm.
BRA på ca. 32 kvm.
S-rom på ca. 0 kvm.

Naust
P-rom på ca. 0 kvm.
BRA på ca. 10 kvm.
S-rom på ca. 10 kvm.

Arealene er opplyst og beregnet av takstmann Tor Gunnar Uv.

Oppvarming, piper og ildsteder

Hovehytte:
Elektrisitet med vannboren varme og vedfyring.

Anneksene:
Elektrisitet og vedfyring.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger utenfor regulert område iflg. Midtre Gauldal kommune. I kommuneplanens arealdel ligger eiendommen i område avmerket som LNF sone 2 -  Landbruks - natur - og friluftsområder med forbud mot spredt bolig - og ervervbebyggelse, men der det kan tillates spredt fritidsbebyggelse.

Odel - Konsesjon

Det er ikke odel på eiendommen. Eiendommen er ikke konsesjonspliktig.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor: Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*: * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper): Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 215
 • Bruksnummer: 11
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5027
 • Kommuneområde: Midtre Gauldal
Les mer