Meglerinformasjon

Fagansvarlig / Eiendomsmegler

Jørn Nordhus

Mobil:

90 23 68 44
Nesna
Landbrukseiendom

Småbruk med potensiale. Gårdsbruket er i full drift med produksjon av gris og storfe.

Nyrud, 8700 Nesna
Prisantydning:
7 000 000 kr
 • Primærrom:
 • Bruksareal:
 • Soverom:3
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:2314
 • Tomteareal:
 • Byggeår:1964
 • Energimerking:Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Visning kun etter avtale med megler.

Adresse:

Nyrud, Nesna 8700

Velkommen

Småbruk med potensiale. Gårdsbruket er i full drift med produksjon av gris og storfe. Flott beliggenhet på Nesnastranda.

Eiendommene Nyrud (55/11) og Grønli (55/12) er et bureisingbruk som ble bygd opp med grønnsaksproduksjon på 60/70-tallet og videre med sauehold i 1980-81. Produksjonen ble utvidet med grisehold på 90-tallet, og produksjon er økt i takt med endring i
konsesjonsgrenser hele tiden. I 2007 ble det innført SPF-gris, og besetningen har siden beholdt sin SPF-status. Det ble også bygget nye fjøs for sau og ammeku på eiendommen i 2007/2016. Driften i dag baserer seg på gris og ammeku. Det er stor smågrisproduksjon og bruket har i mange år vært på topp på årsstatistikken til Ingris blant de beste besetningene på purker. Videre har de levert smågris til flere som er på topplistene på slaktegris. Produksjonen på eiendommen er på ca. 5.000 smågris i året, ca. 35 ammekyr av rasen limousin samt salg av oksekalv. Bebyggelsen består av bolighus, 2 grisfjøs, 1 ammekufjøs, 1 saufjøs, verksted, 2 redskapshus og en andelssag.

Eiendommen ligger i et aktivt landbruksområde i Nesna. Fin beliggenhet ved Nesnastranda omlag 4 km nord for sentrum på Nesna. Flott utsikt over Litlsjona.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et aktivt landbruksområde i Nesna. Fin beliggenhet ved Nesnastranda omlag 4 km nord for sentrum på Nesna. Flott utsikt over Litlsjona.

Adkomst

Se kartutsnitt.

Jord, skog og tun

Eiendommen har et total areal på 258 daa:

Fulldyrka jord: 46,6 daa
Overflatedyrka jord: 0,0 daa
Innmarksbeite: 53,4 daa
Produktiv skog: 66,5 daa
Annet markslag: 55,6 daa
Bebygd, samf., vann, bre: 19,7 daa
Ikke klassifisert: 19,7 daa

Arealene på eiendommen har god arrondering. Bygninger er samlet på samme tun. Skog arealene er samlet på en teig.
Jordarealene er samlet på en teig ved driftsbygninger.

Jakt

Jaktrettigheter tilligger eiendommen.

Innhold og standard

Bolighuset ble oppført i 1964, tilbygd 1990/1991.
KJELLER: Uinnredet grovkjeller.
1. ETASJE: Stue, kjøkken, 2 ganger, vaskerom og kontor.
2. ETASJE: Bad, gang og 5 soverom.

Grisefjøs 1 (rekrutteringsavdelig) ble oppført i 1967. Bruttoareal: 430 m2.
1. ETASJE: Blanderom for våtfór, 2 rom med gris, smittesluse, gang, utlastingsrom og lager.

Grisefjøs 2 (smågrisavdeling) ble oppført i 1981, senere ombygd/tilbygd. Bruttoareal: 1.150 m2.
1. ETASJE: Smågrisavdeling, 2 fødeavdelinger, gjeldgrisavdeling, bedekningsavdeling, smittesluse og fórrom.
Kontainer med 8 smågrisbinger.

Verksted, isolert stålhall oppført i 2003. Bruttoareal: 96 m2 (6x16 meter). Bygningen er oppført på betongplate.
1. ETASJE: 1 stort rom + enkel lagerhems. Slagport i sandwich materiale i begge endene som er 4 x 4 meter.

Redskapshus, stålhall oppført 2010/2011. Bruttoareal: 350 m2. Bygningen er oppført på betongplate.
1. ETASJE: Lager. Slagport i sandwich materiale i nordre ende som er 4 x 5 meter.

Sauefjøs, stålhall oppført i 2007. Bruttoareal: 510 m2. 1,5 m djup kjeller i betong
1. ETASJE: Husdyrrom, våtrom og vaktrom/lagerrom. Slagport i sandwich materiale som er 4 x 4 meter.

Ammekufjøs, stålhall oppført i 2016. Bruttoareal: 800 m2. Bygningen står på en bankett rundt hele bygget som er 60 cm høg og 1 meter bred. Ikke betonggulv, grovpukk i bunn.
1. ETASJE: Åpen hall (tallefjøs) og lager. Porthull på 4 x 4 i nordre ende, men ikke montert port.

Andelssag, oppført i 1990. Bruttoareal: 180 m2. Betonggulv. Eiendommen har 1 av 4 andeler i sagbruket.
1. ETASJE: Sagbruk.

Redskapshus, oppført tidlig 70-tall. Bruttoareal: 196 m2. Bygningen er sterkt preget av forfall.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisk oppvarming og vedfyring. Vedovn i stue i 1. etasje. Teglsteinspipe med stålrør satt inn ca. 2000.

Reguleringsforhold

I henhold til kommuneplan regulert til natur, landbruk og friluftsliv (LNF- område).

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 55
 • Bruksnummer: 12
 • Fylkesnummer: 18
 • Fylkesnavn: Nordland
 • Kommunenummer: 1828
 • Kommuneområde: Nesna
Les mer