Soknedal - Nedlagt skole med stor opparbeidet eiendomsgrunn. Naturskjønne omgivelser ca. 7 mil sør for Trondheim.

Hauka skole, 7288 Soknedal
Prisantydning:
780 000,–
 • Primærrom:
 • Bruksareal: 1 228 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype: Annet
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 6 563 kvm
 • Byggeår: 1957
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Hauka, ca. 7 mil sør for Trondheim og ca. 2 mil fra kommunesenteret Støren. Frittliggende eiendom med blant annet skianlegg/lysløype som nærmeste nabo. Gode solforhold.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 6.563 kvm opparbeidet eiendomsgrunn. Asfaltert gårdsplass. 

Innhold og standard

1. etg: 10 ganger/trapperom, 1 wc, 3 klasserom/personalrom, 1 kjøkken, 2 kontorer, 3 boder/lagerrom og 1 gymsal.

2. etg: 3 ganger/trapperom, 1 wc, 5 klasserom og 2 boder/lagerrom.

Kjeller: 7 ganger/trapperom, 6 wc/sanitærrom, 4 garderober/dusjrom, 1 fyrrom, 1 sløydsal og 6 boder/lagerrom.

Uthus.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet. Sentralfyringsanlegget på eiendommen er delvis frakoblet og ikke i bruk. På eiendommen ligger trolig en nedgravd oljetank.

Reguleringsforhold

Eiendommen er regulert til offentlige formål, jfr. vedlagt reguleringsplan m/bestemmelser. Kjøper må selv foreta nødvendige undersøkelser hos offentlige myndigheter m.v. vedr. tiltenkt bruk/utnyttelse av eiendommen.

Odel - Konsesjon

Det er ikke odel på eiendommen. Kjøpet av eiendommen er ikke konsesjonspliktig.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal innbetales før overtakelsen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen overtas i den stand den var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun
kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller:
- Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht til kontrakt.
- Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 og kjøpsloven §19 litra b).
- Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 siste punktum og kjøpsloven §19 litra a).
Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper. Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen. Eiendommen
overtas uten ytterligere rydding og rengjøring. Selger forbeholder seg retten til å ta ut inventar og løsøre han selv måtte ønske før overtakelsen.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 161
 • Bruksnummer: 4
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5027
 • Kommuneområde: Midtre Gauldal