Hovin - Idyllisk småbruk med 7 stallbokser. Ca. 104 dekar, hvorav ca. 18 dekar fulldyrket og ca. 8 dekar innmarksbeite.

Brautavegen 220, 7236 Hovin i gauldal
Prisantydning:
2 800 000,–
 • Primærrom: 161 kvm
 • Bruksareal: 238 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 103 700 kvm
 • Byggeår: 1926
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Beliggenhet

Eiendommen ligger på et høydedrag på vestsiden av dalen med flott utsikt utover bygda og fjellene rundt. Herfra er det ca. 2 km til Hovin sentrum m/butikk, skole, barnehage, offentlig transport (buss og tog) m.m. Avstanden til Trondheim er ca. 4 mil. Viser til vedlagt nabolagsprofil.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 104 dekar eiendomsgrunn, hvorav ca. 18 dekar fulldyrket jord, ca. 8 dekar innmarksbeite, ca. 75 dekar produktiv skog og ca. 3 dekar annet/tunareal. NIBIO gårdskart følger vedlagt.

Innhold og standard

VÅNINGSHUS (oppført ca. 1926, påbygd ca. 1975):

1. etasje:

Vindfang: Laminat på gulv og plater på vegger. Takess i himling. Gulvvarme. Garderobeskap.

Gang: Laminat på gulv og plater på gulv. Takess i himling.
 
Wc: Laminat på gulv og plater på vegger. Takess i himling. Gulvvarme. Utstyrt med wc, servant og naturlig avtrekk.

Kjøkken: Laminat på gulv og panel på vegger. Takess i himling. Vedovn. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen og opplegg for oppvaskmaskin. Det er integrert komfyr og platetopp.
 
Stue 1: Laminat på gulv og plater på vegger. Takess i himling. Varmepumpe og vedovn.
 
Stue 2: Laminat på gulv og panel på vegger. Takess i himling.
 
Bod: Belegg på gulv og plater på vegger. Takess i himling.

2. etasje:

Gang 1: Laminat på gulv og plater på vegger. Takess i himling. Garderobeskap og sikringsskap.
 
Gang 2: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Plater i himling. Trapp og garderobeskap.
 
Bad: Belegg på gulv og våtromsplater på vegger. Plater i himling. Gulvvarme. Utstyrt med servantskap, åpen dusj, opplegg for vaskemaskin og naturlig avtrekk.
 
Soverom 1: Belegg på gulv og tapet på vegger. Takess i himling. Garderobeskap.
 
Soverom 2: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Takess i himling.
 
Soverom 3: Belegg på gulv og tapet på vegger. Malte plater i himling. Vedovn.

Soverom 4: Belegg på gulv og tapet på vegger. Malte plater i himling. Garderobeskap.
 
Bod: Belegg på gulv, flis og tapet på vegger. Malte plater i himling. Reflektorovn.

Kjeller:

Vaskekjeller: Støpt gulv og pusset overflate på vegger. Stubbloft i himling. Bereder og opplegg for vaskemaskin. Vannkran. Utgang til terreng.
 
Snekkerverksted: Støpt gulv og pusset overflate på vegger. Malt betong i himling. Reflektorovn og vannkran.
 
Uinnredet kjellerrom 1: Støpt gulv/jordgulv og pusset overflate på vegger. Panel i himling. Stoppekran.
 
Uinnredet kjellerrom 2: Støpt gulv og pusset overflate på vegger. Plater i himling. Trapp.

DRIFTSBYGNING (oppført ca. 1926):

Bygningen inneholder 7 stallbokser m/drikkekar, selerom, forsentral, flislager og vedbod. Fraukjeller under deler av driftsbygningen. Stor låve m/utvendig låvebru. Bygningen har innlagt strøm og vann. Taket er tekket med profilerte metallplater.

2 STABBUR:

Begge stabburene er oppført i laftet tømmer som er utvendig kledd med stående panel. Tak er tekket med betongstein.

REDSKAPSHUS:

Bygningen er oppført i bindingsverk og står oppført ca. 100 meter fra gårdstunet. 2 skyveporter, taket er tekket med profilerte metallplater. Liten bilgarasje ved siden av redskapshuset.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og vedfyring. Våningshuset er utstyrt med varmepumpe.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger iflg kommuneplanens arealdel i et LNFR-område for nødvendige tiltak for landbruk, reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - nåværende. Viser til komplett salgsoppgave.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra NIBIO gårdskart.
Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår uten ytterligere rydding og rengjøring. Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av innbo, løsøre og tilbehør.

Odel - Konsesjon

Det er ikke odel på eiendommen. Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig iht Lov om konsesjon. Salget er betinget av at kjøperen får innvilget konsesjon til avtalt pris og øvrige avtalte betingelser.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal innbetales før overtakelsen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 233
 • Bruksnummer: 6
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5028
 • Kommuneområde: Melhus