Byaseteren - En unik mulighet til å kjøpe "et lite stykke Norge" med jaktrettigheter! Eiendom på 331 daa.

Byaseteren, 7357 Skaun
Prisantydning:
1 500 000,–
 • Primærrom:
 • Bruksareal:
 • Soverom:
 • Boligtype: Annet-fritid
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 331 000 kvm
 • Byggeår: 1972
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Byaseteren og en unik mulighet til å kjøpe "et lite stykke Norge" med jaktrettigheter!

Byaseteren er en utmarkseiendom på 331 daa som har en meget flott beliggenhet ved Byavatnet i Skaun. Byavatnet ligger i grensen mellom Skaun og Orkdal kommune og kjøretid fra Trondheim er ca. 45 min. Kjøretid fra Fannrem er ca. 10 min. På eiendommen står det to hytter med en fin plassering ned mot vannet. Det er omlag 40 meter mellom hyttene. Eiendommen har cirka 300 meter strandlinje mot Byavatnet som er et flott ørretvann. Fra opparbeidet veg og inn til hyttene er det cirka 1 km å gå i forholdsvis lett terreng. Det er et flott turterreng i området med muligheter til både jakt, fiske og bærplukking.

Tidligste akseptfrist i bud er onsdag 11.08.2021 kl. 12:00.

Adkomst

Se kartutsnitt.

Jord, skog og tun

Eiendommen består av 2 sammenhengende teiger og har et totalt areal på 331 daa som fordeler seg slik:

Fulldyrka jord: 0,0 daa
Overflatedyrka jord: 0,0 daa
Innmarksbeite: 0,0 daa
Skog inkl. myr, særs høy bonitet: 0,0 daa
Skog inkl. myr, høy bonitet: 0,0 daa
Skog inkl. myr, middels bonitet: 243,8 daa
Skog inkl. myr, lav bonitet: 35,6 daa
Uproduktiv skog inkl. myr: 43,8 daa
Myr uten skog: 7,9 daa
Jorddekt fastmark: 0,0 daa
Skrinn fastmark: 0,0 daa
Bebygd, samf., vann, bre: 0,0 daa
Ikke kartlagt: 0,0 daa

Alle arealer er hentet fra Gårdskart NIBIO.

Jakt

Jaktrettigheter tilligger eiendommen. Eiendommen inngår i Skaun grunneierlag SA. Grunneierlaget disponerer medlemmenes innmeldte jakt- og fiskerettigheter.
Elgjakten i området utøves av Jåren/Råbygda jaktlag.

Innhold og standard

Det er oppført to hytter på eiendommen; "Øver-hytta" og "Ner-hytta".

"Øver-hytta" er oppført ca. 1968, tilbygg/restaurert ca. 1981. Bygningen er en skogskoie på 28 m2 BRA med forholdsvis enkel standard.
Hytten inneholder 2 rom. Det er et enkelt kjøkken med benk og diverse skap. I samme rom står det en køyeseng.
Det andre rommet er en stue m/hems. Det er tømmerkasse i den eldste delen. Den nyeste delen er oppført i bindingsverk. Pillarer. Stålplater på tak (2016).
Enkelt uthus/bod på 9 m2.

"Ner-hytta" er oppført ca. 1972. Hytten er en enkel skogshytte på 41 m2 BRA og inneholder: Stue, kjøkken, vaskerom/bod og 2 soverom som hver har 2 køysenger.
Enkelt kjøkken med benk og diverse skap. Hytten er oppført i bindingsverk på pillarer. Shingel på tak.

Utedo i dårlig forfatning.

Oppvarming, piper og ildsteder

Vedfyring i "Ner-hytta".

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et LNFR-område (for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag - nåværende), jf. kommuneplanens arealdel 2014-2040. Området er skravert/angitt som sikringssone: Nedslagsfelt drikkevann.

Odel - Konsesjon

Det er ikke odel på eiendommen.

Kjøpet av eiendommen er konsesjonspliktig iht Lov om konsesjon. Salget er betinget av at kjøperen får innvilget konsesjon til avtalt pris og øvrige avtalte betingelser. Dersom kjøperen ikke får innvilget konsesjon har partene intet å kreve overfor hverandre. Partene er forpliktet til undertegne Søknad om konsesjon samtidig med kontrakts underskrift. Kommunens gebyr for konsesjonsbehandling er på inntil kr. 5 000,- jf. forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker. Utfyllende informasjon om konsesjon står beskrevet i salgsoppgaven.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 102
 • Bruksnummer: 3
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5029
 • Kommuneområde: Skaun