Gratangen/Labergsdalen - Utmarkseiendom på 858 daa omkranset av vakker og vill natur. Jaktrettigheter.

"Solheim", Labergsdalen, 9470 Gratangen
Prisantydning:
790 000,–
 • Primærrom:
 • Bruksareal:
 • Soverom:
 • Boligtype: Enebolig
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 857 800 kvm
 • Byggeår: 1940
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Labergsdalen og en flott utmarkseiendom på 858 daa!

Omkranset av høye tinder og vakker og vill natur finner man Labergsdalen. Labergsdalen og Labergselva skjærer seg om lag 6 km sørover inn i landskapet  fra Laberget i Gratangen kommune. Gratangen er en kommune i Troms og Finnmark fylke. Kommunen grenser i nord og øst mot Lavangen, i sør mot Narvik og i vest mot Tjeldsund. Kommuneadministrasjonen ligger på Årstein. Det er ikke noe sentrum i kommunen, men ved siden av Årstein er Gratangsbotn innerst i fjorden og Foldvik på fjordens sørside kommunenes største bygder.

I nærområdet finnes det mange luftige fjelltopper - Snaufjellet (692 moh), Rundfjellet (1010 moh), Lofttinden (1037 moh), Nonstinden (1220 moh) og Dudalstinden (1275 moh). Mangfoldige turmuligheter i området og for den som liker toppturer vil dette være et eldorado.

Et meget populært område for tradisjonelt friluftsliv, multe- og blåbærplukking, jakt og fiske. Området er mye brukt av folk fra regionen. Det er merket turløype fra Øse til Labergsdalen, kalt Dolomittveien. Det er særdeles mange samiske kulturminner langs stien. Harstad Turlag har merket tursti fra Øse til Skoddeberghytta. I området er det flere gode fiskevann og et flott jaktterreng.

Området rundt Labergsdalen har kulturhistorisk verdi. Dette området har en sentral plass i fortellingene i de Tre Stammers Møte og var sommerbosted for svenske og finske flyttsamer. Det er svært mange samiske kulturminner rundt Vassøse og Labergdalen etter tidligere bosetning og aktiviteter. I samme område er noen kulturminner datert tilbake til år 725 e.Kr.

Jaktrett for elg tilligger eiendommen. Det er også gode muligheter for småviltjakt i området.

Eiendommen er på totalt 858 daa og er bebygd med en eldre bolig og et uthus. På sommertid er det bilvei helt frem.

Visning / nøkkelutlån etter avtale med megler.

Grunnet ferieavvikling må alle bud inngis med akseptfrist tidligst mandag 16. august kl. 12.00!

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Labergsdalen i Gratangen kommune, ca. 4,5 km fra hovedveien.

Avstander til noen utvalgte steder:

Bjerkvik: 30 km
Harstad lufthavn Evenes: 72 km
Narvik: 46 km
Harstad: 89 km
Bardufoss: 85 km

Adkomst

Se kartutsnitt.

Jord, skog og tun

Eiendommen består av totalt 6 teiger på tilsammen 857,8 daa. Arealene fordeler seg slik:

0,9 daa fulldyrka jord.
2,7 daa overflatedyrka jord.
0,8 daa innmarksbeite.
200,9 daa produktiv skog.
644,1 daa annet markslag.
8,4 daa bebygd, samf., vann, bre.

Jakt

Jaktrettigheter for elg tilligger eiendommen.
Det selges også jaktkort for småviltjakt i området på inatur.no.

Innhold og standard

Bebyggelsen består av bolighus og vedsjå.

Bolighuset inneholder:
1. etasje: Vindfang, gang, kjøkken og stue.
2. etasje: Gang og 4 soverom.
Kjeller: Gang, vaskekjeller, wc og 2 boder/kjellerrom.

Det er ikke innlagt strøm. Strømforsyning fra aggregat.

Oppvarming, piper og ildsteder

Teglsteinspipe, 2 vedovner.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et LNF-område, jf. kommuneplanens arealdel 2009-2021.

Odel - Konsesjon

Det er ikke odel på eiendommen. Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Utfyllende informasjon om konsesjon står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Budgivning

Grunnet ferieavvikling må alle bud inngis med akseptfrist tidligst mandag 16. august kl. 12.00!

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 57
 • Bruksnummer: 4
 • Fylkesnummer: 54
 • Fylkesnavn: Troms og Finnmark
 • Kommunenummer: 5414
 • Kommuneområde: Gratangen