Meglerinformasjon

Ansvarlig megler/avdelingsleder/jurist

Vidar Rognes

Mobil:

90 21 26 00
Steinkjer - Verran
Landbrukseiendom

Malm - Gårdsbruk m/fantastisk sjøutsikt, 2 boliger, lang strandlinje og 991 daa. Jaktrettigheter tilligger eiendommen.

Sundbygdvegen 554 og 556, 7790 Malm
Prisantydning:
7 450 000 kr
 • Primærrom:351 kvm
 • Bruksareal:454 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal:991 dekar
 • Byggeår:1983
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Kontakt megler

Adresse:

Sundbygdvegen 554 og 556, Malm 7790

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et vakkert landbruksområde med gode solforhold og flott utsikt ut over fjorden. Eiendommen har ca. 3 km strandlinje mot Beitsatdsundet. Kort vei til butikk, barnehage og skole. Fra eiendommen er det ca. 1,5 time til Trondheim lufthavn Værnes.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 991 dekar eiendomsgrunn, hvorav ca. 180 dekar fulldyrket, ca. 8 dekar overflatedyrket, ca. 40 deker innmarksbeite, ca. 650 dekar produktiv skog og ca. 107 dekar annet markslag. Resterende areal utgjør tun/annet. NIBIO gårdskart følger vedlagt.

Jakt

Jaktrettigheter for elg, hjort og rådyr tilligger eiendommen. Eiendommen er tilknyttet Malm storvald.

Innhold og standard

VÅNINGSHUS (oppført 1983):

1. etg:

Gang: Laminat på gulv, og malt overflate og malt panel på vegger. Luke til kaldloft og takess i himling. Trapp.

Bad: Flis på gulv og flis på vegger. Panel i himling. Gulvvarme. Utstyrt med dusjhjørne, dusjkabinett, servant, servantskap, veggmontert wc og naturlig avtrekk.

Kjøkken: Laminat på gulv, flis på vegg over benkeplate og panelplater på vegger. Takess i himling. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen og opplegg for oppvaskmaskin.

Stue: Laminat på gulv, brystpanel, malt overflate og malt panel på vegger. Takess i himling. Vedovn og panelovn. Utgang til terrasse.
 
Soverom 1: Laminat på gulv og malt overflate på vegger. Takess i himling. Panelovn.
 
Soverom 2: Laminat på gulv, og malt panel og malt overflate på vegger. Takess i himling. Panelovn. Utgang til balkong.
 
Soverom 3: Laminat på gulv og malt overflate på vegger. Takess i himling. Panelovn.

Sokkel:

Vindfang: Belegg på gulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling.
 
Gang 1: Belegg på gulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Trapp.
 
Gang 2: Belegg på gulv og panel på vegger. Panel i himling. Sotluke.
 
Vaskerom: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Panel i himling. Utstyrt med opplegg for vaskemaskin og naturlig avtrekk. Brannvarslingsentral.

Bad: Belegg på gulv og malte plater på vegg. Panel i himling. Utstyrt med bereder, åpen dusj, servant, servantskap, wc og naturlig avtrekk.

Kjellerstue: Belegg på gulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Rommet er ikke søkt omdisponert til kjellerstue.

Bod 1: Støpt gulv, betong og panel på vegger. Panel i himling. Sikringsskap.

Bod 2: Støpt gulv, betong og panel på vegger. Panel i himling.
 
Bod 3: Belegg på gulv, betong og panel på vegger. Panel i himling. Sikringsskap.

Soverom 1: Belegg på gulv og malt panel på vegger. Panel i himling. Panelovn. Rommet er ikke søkt omdisponert til soverom.
 
Soverom 2: Belegg på gulv og panel på vegger. Panel i himling. Rommet er ikke søkt omdisponert til soverom.

Car-port: Betonggulv og innlagt strøm.

KÅRBOLIG (oppført ca. 1900, tilbygd ca. 1950 og 1990):

1. etasje

Gang 1: Tregulv og malt panel på vegger. Malt panel i himling. Trapp.

Gang 2: Belegg på gulv og panel på vegger. Takess i himling.

Vaskerom: Belegg på gulv og plater på vegger. Takess i himling. Utstyrt med opplegg for vaskemaskin og skyllekum.

Bad: Belegg på gulv og våtromsplater på vegger. Takess i himling. Panelovn. Utstyrt med dusjhjørne, dusjnisje, naturlig avtrekk, servant, servantskap og wc.

Kjøkken: Belegg på gulv og belegg på vegg over utslagsvask, malt overflate på øvrige vegger. Malt overflate i himling. Innredning med mekanisk avtrekksvifte over stekesonen

Stue 1: Tregulv og tapet på vegger. Malt overflate i himling. Vedovn.
 
Stue 2: Tregulv, serietapet og plater på vegg. Malt overflate i himling. Vedovn.
 
Soverom: Tregulv og panel på vegger. Takess i himling. Panelovn.
 
Trapprom: Trapp.

2. etasje

Gang 1: Tregulv, og malt overflate/malt panel på vegger. Luke til kaldloft og malt panel i himling. Trapp og sikringsskap.
 
Gang 2: Tregulv og malt overflate på vegger. Malt overflate i himling.

Stue: Belegg på gulv og malt panel på vegger. Malt overflate i himling. Sikringsskap.
 
Soverom 1: Belegg på gulv, malt overflate og tapet på vegger. Takess i himling.
 
Soverom 2: Belegg på gulv og malt overflate på vegger. Malt overflate i himling. Vedovn.
 
Soverom 3: Belegg på gulv, malt panel og tapet på vegger. Malt overflate i himling. Panelovn.
 
Soverom 4: Belegg på gulv og strietapet på vegger. Malt overflate i himling.

Kjeller

Bod 1: Støpt gulv og betong på vegger. Stubbloft i himling.
 
Bod 2: Støpt gulv og betong på vegger. Stubbloft i himling. Bereder, sotluke og skyllekum.
 
Bod 3: Støpt gulv og betong på vegger. Stubbloft i himling.

Trapprom: Ubehandlet gulv og malte plater på vegger. Trapp og utgang.

DRIFTSBYGNING (oppf. 1981, tilbygd i 1995, BRA ca. 651 kvm):

Bygningen har tidligere vært brukt til melk- og kjøttproduksjon. Driftsbygningen inneholder følgende: Forsentral, husdyrrom m/båsfjøs, binger m/spaltegulv i betong, rørmelkeanlegg og apetittvogn for storfe, melkerom m/utstyr for melkeproduksjon, lagerrom m/sikringsskap, toalettrom m/wc, servant og varmtvannsbereder, 2 betongsiloer, kraftforsilo samt fraukjeller under husdyrrommet m/gjødselport. Bygningen har innlagt vann og strøm samt utstyrt med brannvarslingsanlegg.

REDSKAPSHUS (oppført 1985, BRA ca. 130 kvm):

Praktisk redskapshus med 3 porter som har en høyde på ca. 3 meter. På utsiden av redskapshuset står en container som medfølger i handelen.

STABBUR (BRA ca. 41 kvm):

Oppført i 1 1/2 etasje. Strøm er frakoblet.

UTHUS I (oppført ca. 1900, BRA ca. 23 kvm):

Tidligere smie som i dag brukes som lager. Jordgulv.

UTHUS II (oppført på 50-tallet, BRA ca. 38 kvm):

Tidligere tørkehus og baksterhus som i dag brukes som lager. 2 rom m/tregulv. Strøm er frakoblet.

NAUST:

Eldre naust som står oppført i fjæra. Bygningen er i dårlig forfatning.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og vedfyring.

Reguleringsforhold

Kommuneplanens arealdel for gamle Verran kommune gjelder for området. Eiendommen ligger i et LNF-område i vestre og nordre del, mens dens sørøstre del av eiendommen ligger i et LNF-område med spredt boligbygging, jfr. vedlagt planststus-kart for eiendommen m/tegnforklaringer.  Reguleringsplan  for Fv. 17/720 gjelder på deler av eiendommen. Ifølge kommunen skal kommunedelplan FV. 17/720 oppheves ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. Gjeldende reguleringsplaner for eiendommen m/tegnforklaringer følger vedlagt. Bestemmelser og -beskrivelser til vedlagte planer fås v/henv. megler.

Odel - Konsesjon

Odelsfraskrivelser foreligger. Salget er betinget av at kjøper får innvilget konsesjon til avtalt pris og øvrige avtalte betingelser.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningsakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Følgende unntak gjelder både i og utenfor forbrukerkjøp:
MED UNNTAK AV VÅNINGSHUS OG KÅRBOLIG OVERTAS DE ØVRIGE BYGNINGER OG EIENDOMMEN FORØVRIG i den stand den var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller: 1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen. 2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og Kjøpsloven §19 litra b). 3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven §19 litra a). Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper.
Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten på eiendommen.

Selger er forpliktet til å holde våningshuset på eiendommen fullverdiforsikret frem til overtagelsesdagen. Øvrige bygninger på eiendommen har kun førsterisikodekning (forsikret for en på forhånd fastsatt sum). Dersom
eiendommen blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av forsikringen før overtagelse, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 713
 • Bruksnummer: 1
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5006
 • Kommuneområde: Steinkjer - Verran
Les mer