Meglerinformasjon

Fagansvarlig / Eiendomsmegler

Jørn Nordhus

Mobil:

90 23 68 44
Skaun
Næringstomt

Næringstomt

Næringstomt, Børsa, 7353 Børsa
Prisantydning:
690 000 kr
 • Primærrom:
 • Bruksareal:
 • Soverom:
 • Boligtype:Næringstomt
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal:1898 kvm
 • Byggeår:
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Kontakt megler

Adresse:

Næringstomt, Børsa, Børsa 7353

Beliggenhet

Tomten ligger i landlige omgivelser; ca. 2,5 km fra E39 i Børsa i Skaun kommune. Tomten er forholdsvis flat og er godkjent omdisponert og fradelt for etablering av næringsareal. Parsellen består av bevokst myr og er planlagt bebygd med kaldt lager. Det foreligger en byggegrense på 50 meter fra senter fylkesvei. Ved bygging nærmere enn 50 meter fra midtlinje, må det søkes dispensasjon. Ubebygd/utvendig areal kan tjene som oppstillingsplass/utelager. Det kan ikke hensettes/lagres utstyr nærmere vegen enn 6 meter målt fra vegens kantlinje.

Adkomst

Se kartutsnitt.

Reguleringsforhold

Eiendommen er omfattet av kommuneplanens arealdel, vedtatt 11.12.2014 og stadfestet 09.02.2016. Eiendommen er vist som LNFR.

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 169
 • Bruksnummer: 20
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5029
 • Kommuneområde: Skaun
Les mer