Frei - Idyllisk småbruk på ca. 76 dekar m/sjøutsikt og strandlinje mot vakre Møstavågen, ca. 2 mil fra Kristiansund.

Yttervikveien 37, 6523 Frei
Prisantydning:
3 000 000,–
 • Primærrom: 126 kvm
 • Bruksareal: 140 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 76 000 kvm
 • Byggeår: 1870
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Frei som er den største øya i Kristiansund kommune. Herfra der det ca. 13 km til Rensvik som er det nærmeste tettstedet. Fra eiendommen er det under 10 minutter i bil til nærmeste barneskole, barnehage og dagligvarebutikk. Avstanden til Kristiansund by er ca. 20 km. Fra eiendommen er det flott utsikt over Møstavågen, en vakker fjordarm som strekker seg sørover fra Bremnesfjorden. Viser til vedlagt nabolagsprofil.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 76 dekar, hvorav ca. 3 deker fulldyrket, ca. 5 dekar innmarksbeide, ca. 46 dekar produktiv skog, ca. 20 dekar annet markslag og ca. 2 dekar vei/tun.

Innhold og standard

BOLIG (oppf. i ca. 1870, påbygd i 1950 og 1970):

1. etg:

Vindfang: Laminatgulv og malt panel på vegger.

Gang: Laminatgulv og malt panel på vegger. Garderobeskap og kott. Vannbåren varme i gulv.

Vaskerom: Laminatgulv og malte panelplater på vegger. Wc, servant og opplegg for vaskemaskin. Teknisk utstyr for vannbåren varme. Vannbåren varme i gulv.

Kjøkken: Parkett på gulv og malte panelplater på vegger. Kjøkkeninnredning m/avtrekksvifte, komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap. Vedovn m/flislagt brannplate. Brannmur er kledd med skifer. Plass til spisebord. Vannbåren varme i gulv.

Stue: Laminatgulv og panelplater på vegger. Peisovn. Vannbåren varme i gulv.

Bod: Belegg på gulv og tapet på vegger.

2. etg:

Gang: Laminatgulv og malt panel på vegger. Kott. Sikringsskap m/automatsikringer.

Bad: Romslig bad m/fliser på gulv og vegger. Hvit profilert baderomsinnredning m/heldekkende servant. Flislagt dusjhjørne m/dører i glass. Avtrekksvifte og boblebadekar (boblefunksjonen virker ikke). Varme i gulv (både vannbåren og elektrisk).

Bod: Belegg på gulv og tapet på vegger.

Bod: Belegg på gulv og malt panel på vegger. Kott.

Mellomgang: Laminatgulv og panel på vegger.

Soverom: Parkett på gulv og malte panelplater på vegger.

Soverom: Belegg på gulv og malte panelplater på vegger.

Soverom: Belegg på gulv og malte panelplater på vegger.

Kjeller:

Div. boder m/murgulv og murvegger. Utvendig inngang.

UTHUS (oppf. i 1950):

Bygningen inneholder garasje, hobbyrom og redskapsbod. Leddport m/automatisk portåpner. Praktisk låve m/utvendig låvebru. Innlagt strøm. Lagerrom i kjeller. Bygningen er oppført i bindingsverk over grunnmur av betong. Taket er tekket med bølgeeternitt.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og vedfyring. Boligen har vannbåren gulvvarme i hele 1. etg. med unntak av vindfang og bod. I tillegg er det både vannbåren varme og elektriske varmekabler på badet i 2. etg.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i et område som i kommuneplan/-delplan er avsatt til LNF (landbruk, natur og friluftsliv), hvorpå området rundt bebyggelsen/tunet er avsatt til LNF med eksisterende bebyggelse. Utsnitt av kommuneplanen følger vedlagt. Det gjøres oppmerksom på at det pågår arbeider med å revidere kommuneplanen. Ytterligere informasjon fås v/henv. megler eller Kristiansund kommune v/enhet for plan- og byggesak.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra NIBIO gårdskart.
Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning uten ytterligere rydding og rengjøring. 
Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Med i handelen og inkludert i kjøpesummen følger Lindøy ATV (2008-modell), Honda slåmaskin (tohjulstraktor), bordsag, vedklyver og 5 nye vinduer til bolighuset. Alle gjenstander overtas i den stand de er.

Odel - Konsesjon

Det er ikke odel og konsesjon på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd/depositum ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til overtagelse og oppgjør skal finne sted. Kjøper opptjener renter på beløpet frem til overtagelsesdato, og selger opptjener renter fra overtagelsesdato. Forskuddsbeløpet kan disponeres av selger sammen med resten av oppgjøret når eiendommen er overskjøtet til ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 110
 • Bruksnummer: 31
 • Fylkesnummer: 15
 • Fylkesnavn: Møre og Romsdal
 • Kommunenummer: 1505
 • Kommuneområde: Kristiansund - Frei