Hyttefelt med 41 regulerte tomter i Børgefjellgrenda hyttefelt. Meget flott beliggenhet i naturskjønne omgivelser.

Børgefjellgrenda, 8685 Trofors
Prisantydning:
2 500 000,–
 • Primærrom:
 • Bruksareal:
 • Soverom:
 • Boligtype: Hytte-tomt
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 41 000 kvm
 • Byggeår:
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Børgefjellgrenda som ligger flott til ved Majavatn i Grane kommune.

Beliggenhet

Børgefjellgrenda er et ferdig regulert hyttefelt med 56 tomter (hvorav 41 tomter selges samlet nå) beliggende øst for Majavatn i Grane kommune. Dette skal bli ei hyttegrend tuftet på gode norske hyttetradisjoner der kvalitet står i høysetet, og hyttene forutsettes bygget i tradisjonell hyttestil med gode materialer som tømmer, stein og torv. Børgefjellgrenda er omgitt av den villeste og mest uberørte naturen som Norge har å by på. Med flotte vann og fjell som nærmeste naboer kan en glede seg til å dra på hytta sommer som vinter. Feltet har adkomst fra E6/Fjellveien på Majavatn, og strekker seg opp i fjellet bak Majavatn med flott utsikt over Store Majavatnet og de omkringliggende fjellene.

Turer i fjell og mark
Med hytte i området har man base-camp midt i Norges fineste natur. Dersom man ikke er redd for å gå utenfor oppkjørte stier og løyper, finnes det mange muligheter. Det er ofte naturlig å legge turen til Børgefjell nasjonalpark, men det finnes flotte fjell, daler og vann også utenfor nasjonalparken. 

Sykkelturer eller ut med kano og kajakk
Majavatn har fint innlandsklima i sommerhalvåret. På varme sommerdager ligger det an til både bading og båtliv. Det finnes flere rolige veier i området som egner seg for fine sykkelturer. Veien ned til og rundt Fiplingdalsvatnet er en av dem. For de som vil ferdes til vanns, byr vannene fra Store-Majavatn og ned til Svenningvatnet på utmerkede forhold for kano og kajakk. De utallige holmene, vikene og tangene legger til rette for en spennende tur. Eller kanskje frister det med litt adrenalin-kick i form av elvepadling i noen av elvene i området.

Flotte langrennsløyper
Majavatn har gode, gammeldagse norske vintre med stabile snøforhold og gode skiforhold. Fra Børgefjellgrenda kjøres det regelmessig gjennom vinteren opp skiløyper innover fjellet og i liene i lavlandet. Grunneier har egen tråkkemaskin sørger for topp forhold. De har satset på en stor tråkkemaskin som tråkker inntil 5 meters bredde, noe som også gir gode traseer for skøyting. Her er det gode muligheter både for den som vil trene aktivt, eller gå en rolig tur, eller for minstemann som tar sine første skisteg. Løypene starter i direkte tilknytning til feltet.

Jakt og fiske
Det er nærmere hundre år siden de første engelske lordene kom til områdene ved Majavatn for å fiske førsteklasses norsk fjellørret og å nyte naturen. Også i dag fremstår området med et rikholdig tilbud innen jakt og fiske. De mange vannene rundt feltet har god bestand av flott fjellørret, og fjell-liene er tilholdssted for rypa, storfuglen og haren. Det er hovedsakelig statens fiske- og jaktkort som gjelder, fiskekort kjøpes av Statskog SF gjennom bla nettportalen www.inatur.no

Snøscooter på vinteren
Grane kommune tilrettelegger for milevis med snøscooter-løyper med utgangspunkt i Majavatn. Her kan man kjøre østover mot Hattfjelldal og Sverige, og sørover mot Namsskogan.

Ute etter noe mer ekstremt
Naturen som omgir oss innbyr også til noen skikkelige adrenalinkick. Hva med å ta randonne-skiene på topptur til fjell med ubegrenset av urørt pudder, eller prøv kiting på Store-Majavatn.

Adkomst

Det har i flere år vært jobbet med oppgradering av E6 gjennom Grane nord for Majavatn. I desember 2020 ble siste strekningen mot Lille Majavatn ferdig. Det gir samlet over 30 km med ny ferdigstilt vei med 90 km/t som erstatter en tidligere veistrekning med varierende kvalitet. Reisetiden fra byene på Helgeland til Majavatn er med det ytterligere forkortet, tillegg til at turen har blitt veldig behagelig. Se vedlagt kartutsnitt.

Avstander fra Majavatn:
Mosjøen: ca. 87 km.
Brønnøysund: ca. 124 km.
Sandnessjøen: ca. 149 km.
Mo i Rana: ca. 173 km.
Steinkjer: ca. 182 km.
Trondheim: ca. 302 km.


Tomt
Hyttefeltet / tomtene vil bli fradelt fra eiendommen gnr. 63, bnr. 9 i Grane kommune. Det er en forutsetning for handelen at Grane kommune godkjenner deling av eiendommen.

Tomtene som selges er: 1-24, 39 og 41-56.
Se vedlagt reguleringskart.
Selger ønsker fortrinnsvis et samlet salg av tomtene, men salg av delfelt med et utvalg av de angitte tomtene kan også være aktuelt.

Kostnader med oppmåling/fradeling, tinglysning av matrikkelbrev mv. dekkes av kjøper.

Tomtene er ikke opparbeidet med vei, vann, strøm og avløp.

Selger ønsker å beholde de resterende tomtene i feltet til egen utvikling, og forbeholder seg for sine tomter og deres fremtidige brukere/eiere rett til fri tilkobling til/bruk av infrastruktur som måtte bli bygget ut i feltet.

Oppvarming, piper og ildsteder

Tomtene er ikke opparbeidet med strøm.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i regulert hytteområde iflg. Grane kommune. Reguleringsplan med bestemmelser for Børgefjellgrenda finnes vedlagt i salgsoppgaven.

Tomtene som selges er: 1-24, 39 og 41-56.

Tomtetype 1 (tomt 1-8, 14-16, 24, 42-49):
• U-grad maks 160 m2 BRA hvor hovedbygg kan være inntil 120 m2 BRA
• Maks mønehøyde 4,8 meter

Tomtetype 2 (tomt 11-13, 17, 18)
• Inntil 4 seksjonerte bruksenheter
• U-grad maks 440 m2 BRA, maks 220 m2 BRA pr. etasje.
• Maks mønehøyde 8 meter

Tomtetype 3 (tomt 9, 10, 19-23, 39, 41, 50-56)
• U-grad maks 200 m2 BRA hvor hovedbygg kan være inntil 160 m2 BRA
• Maks mønehøyde 6,3 meter

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Kjøper bærer risikoen ved videre utvikling av eiendommen fra slik den er i dag. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 63
 • Bruksnummer: 9
 • Fylkesnummer: 18
 • Fylkesnavn: Nordland
 • Kommunenummer: 1825
 • Kommuneområde: Grane