Busetgrenda/Budalen - Småbruk med 2 boenheter, seter i Synnerdalen m.m. Ca. 434 dekar, hvorav ca. 46 dekar fulldyrket.

Enoddveien 436 og 438, 7387 Singsås
Prisantydning:
1 950 000,–
 • Primærrom: 264 kvm
 • Bruksareal: 321 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 433 500 kvm
 • Byggeår: 1977
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Busetmarka, et vakkert område med skog og kulturlandskap mellom Kotsøy og Budalen. Herfra er det ca. 20 km til kommunesenteret Støren og ca. 1 1/2 times biltur til Trondheim. Eiendommen har en setervoll som ligger i Budalen landskapsvernområde (Synnerdalen) i nærheten av Forollhogna nasjonalpark.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 433 dekar eiendomsgrunn, hvorav ca. 46 dekar fulldyrket, ca. 10 dekar innmarksbeite, ca. 212 dekar produktiv skog, ca. 163 dekar annet markslag og ca. 2 dekar tun/annet areal.

Jakt

Jaktrettigheter tilligger eiendommen.

Innhold og standard

VÅNINGSHUS:

Bolig I (oppf. i 1977):

1. etg:

Vindfang: Belegg på gulv og panel på vegger.

Gang: Belegg på gulv og panel på vegger.

Bad: Belegg på gulv og baderomsplater på vegger. Servant og speilskap. Badekar m/dusj. Skyllekar, garderobeskap, wc og opplegg for vaskemaskin. Varme i gulv.

Kjøkken: Belegg på gulv og malte plater på vegger. Kjøkkeninnredning m/avtrekksvifte og oppvaskmaskin (avløpsslangen fra oppvaskmaskinen må byttes ut). Komfyr og kjøle-/fryseskap. Plass til spisebord.

Stue: Parkett på gulv og panel på vegger. Peisovn m/flislagt brannplate. Varmepumpe.

Sokkel:

Gang: Belegg på gulv og panel på vegger. Sikringsskap. Varme i gulv.

Bad: Malt murgulv og malte plater på vegger. Hvit baderomsinnredning m/nedfelt servant. Wc og dusj.

Bod: Epoxy på gulv og malt mur/malt panel på vegger. Div. hyller. Varmtvannsbereder.

Bod: Malt murgulv og malt mur/plater på vegger.

Hobbyrom: Laminatgulv og malte plater/malt mur på vegger. Egen utgang.

Soverom: Teppe på gulv og malte plater på vegger. Garderobeskap.

Soverom: Belegg på gulv og malt tapet/malt mur på vegger. Garderobeskap.

Bolig II (oppf. ca. 1900):

1. etg:

Gang: Belegg på gulv og malt panel på vegger. Luke til kjeller.

Bad: Belegg på gulv og baderomsplater på vegger. Hvit baderomsinnredning m/nedfelt servant. Dusjhjørne og opplegg for vaskemaskin. Varme i gulv.

Kjøkken: Tregulv og panel på vegger. Hvit kjøkkeninnredning m/oppvaskmaskin.

Stue: Tregulv og panel på vegger. Peisovn og varmepumpe.

2. etg:

Gang: Malt tregulv og malt panel på vegger. Sikringsskap m/automatsikringer. Kott. Luke til loft. 

Soverom/loftstue: Teppe på gulv og malt panel på vegger. Garderobeskap.

Soverom: Malt tregulv og panel/malt panel på vegger. Garderobeskap.

Soverom: Malt tregulv og panel på vegger.

Soverom: Belegg på gulv og panel på vegger.

Loft: Uisolert loftsrom m/plater på gulv.

Kjeller:

Div. boder m/murgulv og murvegger. Varmtvannsbereder.

3. etg:

Loft m/adkomst via luke. Det er etterisolert og lagt sponplategulv på deler av arealet.

DRIFTSBYGNING:

Eldre driftsbygning m/tidligere husdyrrom, redskapsboder og vognboder. Stor låve m/låvebru. Strøm er frakoblet. Taket er tekket med profilerte metallplater.

GARASJE:

Dobbel garasje m/murgulv og innlagt strøm. 2 leddporter m/automatiske portåpnere. Bygningen er i hovedsak oppført i betong. Taket er tekket med profilerte metallplater.

UTHUS:

Praktisk uthus som står oppført på nedsiden av gårdstunet. 2 garasjeplasser m/murgulv. Stort loft m/tregulv. Strøm er frakoblet. Taket er tekket med profilerte metallplater.

SETERBYGNINGER:

Seterbu: Oppført i bindingsverk og har en grunnflate på ca. 40 kvm. Enkle vinduer med sprosser og taket er tekket med profilerte metallplater. Inneholder stue, kjøkken og soverom. Vedfyring. Innlagt sommervann, men det foreligger ingen godkjent avløpsordning.

2 uthus: Praktiske redskapsboder og utedo.

Setervollen er ikke besiktiget av megler.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og vedfyring. Begge boligenhetene er utstyrt med varmepumper.

Reguleringsforhold

Det foreligger ingen reguleringsplan for området. Parsellen der gårdstunet er plassert (gnr. 276, bnr. 11) ligger iflg kommuneplanens arealdel i et LNF-område sone 4E (Landbruks-, natur- og friluftsområder der det kan tillates spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse). De to andre parsellene (gnr. 284, bnr. 7) ligger i et LNF-område sone 1 (Landbruks-, natur- og friluftsområder med forbud mot spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse). Kommuneplanens arealdel m/bestemmelser og tegnforklaringer samt utsnitt fra planen følger vedlagt i komplett salgsoppgave.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra NIBIO Gårdskart.
Vasking og rydding: Eiendommen overtas uten ytterligere rydding og rengjøring. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Alle gjenstander som eventuelt blir stående igjen overtas i den stand de er.

Setervollen i Synnerdalen ligger på statsallmenning. Budal fjellstyre har gitt følgende uttalelse om setervollen: "Denne setra er registrert som ei bruksrettsseter, dvs at grunnen ligger på Statskog/Budal statsallmenning. Og at bruket har fått rettighet til å ha seter og bygninger etter bruksbehovet der, så lenge setra er i bruk. 20 år etter at den ikke er i bruk, kan den falle i det fri. Denne setra må følge gårdsbruket. For ny eier vil det trolig være uproblematisk og beholde setra, og vedlikeholde dagens bygningsmasse, så lenge gården/setra er i bruk. Om ny eier starter med dyrehold/setring kan det søkes om bygninger etter behovet i drifta. ( Se seterforskriften § 9-10.)".

Odel - Konsesjon

Det foreligger ikke odel på eiendommen.
Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Salget er betinget av at kjøper får innvilget konsesjon til avtalt pris og øvrige avtalte betingelser.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 276
 • Bruksnummer: 11
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5027
 • Kommuneområde: Midtre Gauldal