Borgenfjorden - Fantastisk småbruk med 2 eneboliger, driftsbygning og boligtomt. 55 dekar og ca. 350 meter strandlinje.

Lorvikvegen 493 og 495, 7710 Sparbu
Prisantydning:
7 500 000,–
 • Primærrom: 276 kvm
 • Bruksareal: 679 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg: 21915
 • Tomteareal:
 • Byggeår: 1983
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Beliggenhet

Eiendommen ligger ved vakre Borgenfjorden i Inderøy. Solforholdene er særdeles gode da eiendommen er vestvendt. Nærmeste tettsted heter for Straumen og ligger ca. 13 km fra eiendommen. Stedet er oppkalt etter tidevannsstrømmen som forbinder Borgenfjorden med resten av Trondheimsfjorden. 
Ved Borgenfjorden er det ingen større industribedrifter, men det er omfattende jordbruk med vakre kulturlandskap rundt det meste av fjorden. Avstanden til kommunesenteret Steinkjer med alle fasiliteter og servicetilbud som kjøpesenter, restauranter, cafeer, badeland, offentlige kontorer m.m. er ca. 16 km. Videre er det kort vei både til Verdal og Levanger.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 55 dekar eiendomsgrunn, hvorav ca. 37 mål fulldyrket mark, ca. 9 dekar produktiv skog og ca. 2 mål annet markslag. Resterende areal utgjør annet areal/gårdstun/hage.

Innhold og standard

VÅNINGSHUS (oppf. i 1983):

Overbygd inngangsparti.

1. etg:

Vindfang: Fliser på gulv og panel på vegger. Garderobe. Varme i gulv.

Gang: Laminatgulv og panel på vegger.

Kjøkken: Laminatgulv og panel på vegger. Kjøkkeninnredning m/dører i furu. Avtrekksvifte, oppvaskmaskin, komfyr og kjøle-/fryseskap. Fliser på vegg over benkeplate. Plass til spisebord.

Stue: Laminatgulv og panel på vegger. Peisovn m/flislagt brannplate og vedstøe. Pipeløp kledd i tegl-stein.

Stue: Laminatgulv og panel på vegger. Utgang til overbygd veranda m/flott utsikt utover fjorden.

2. etg:

Loftstue: Koselig loftstue m/malt tregulv og panel på vegger. Div. hyller. Utgang til overbygd altan m/flott utsikt.

Bad: Belegg på gulv og panel på vegger. Baderomsinnredning m/nedfelt servant og dører i furu. Wc og badekar m/dusj. Reflektorovn.

Soverom: Malt tregulv og panel på vegger. Garderobeskap. Hyllesystem medfølger ikke.

Soverom: Malt tregulv og panel på vegger. Garderobeskap.

Soverom: Malt tregulv og panel på vegger. Barneseng medfølger.

Sokkel:

Vindfang: Fliser på gulv og panel på vegger. Varme i gulv.

Gang: Fliser på gulv og panel på vegger. Peisovn og garderobeskap. Varme i gulv.

Vaskerom: Fliser på gulv og panel på vegger. Skyllekar, varmtvannsbereder, garderobeskap og opplegg for vaskemaskin. Sotluke. Varme i gulv.

Bad: Fliser på gulv og panel på vegger. Servant, speil, dusj og wc. Varme i gulv.

Badstue: Trelemmer på gulv og panel på vegger. Badstueovn og benker.

Kjellerstue: Fliser på gulv og panel på vegger. Hybelkjøkken m/stekeplater, oppvaskbenk og kjøleskap. Utgang til overbygd terrasse. Varme i gulv. Hyller medfølger ikke.

Bod: Murgulv og panel på vegger. Sentralstøvsuger og div. hyller.

Bod: Murgulv og panel på vegger. Div. hyller.

Bod: Fliser på gulv og panel på vegger. Garderobeskap og sikringsskap. Varme i gulv. Rommet er brukt som soverom, men tilfredsstiller ikke gjeldende krav til soverom (ikke tilstrekkelig rømningsvei) og er ikke søkt omdisponert til soverom/rom for varig opphold.

KÅRBOLIG (oppf. i 1970):

1. etg:

Overbygd inngangsparti.

Vindfang: Belegg på gulv og malt panel på vegger. Garderobeskap. Luke til mørkeloft.

Gang: Belegg på gulv og malt strie på vegger. Garderobeskap.

Wc: Belegg på gulv og malt strie på vegger. Servant m/underskap og speil.

Bad: Belegg på gulv og våtromsbelegg på vegger. Servant m/underskap og speilskap. Dusjnisje og opplegg for vaskemaskin. Reflektorovn.

Kjøkken: Belegg på gulv og malt strie på vegger. Kjøkkeninnredning i heltre furu. Oppvaskmaskin. Plass til spisebord.

Stue: Parkett på gulv og malt strie på vegger. Vedovn m/brannplate i skifer. Brannmur og pipeløp kledd i tegl-stein. Utgang til veranda.

Soverom: Belegg på gulv og malt strie på vegger. Garderobeskap. Utgang til overbygd veranda.

Soverom: Belegg på gulv og malt strie på vegger. Garderobeskap.

Soverom: Belegg på gulv og malt strie på vegger. Garderobeskap.

Sokkel:

Vindfang: Murgulv og panel på vegger.

Vaskerom: Murgulv og panel/malt mur på vegger. Skyllekar, varmtvannsbereder og opplegg for vaskemaskin. Sotluke.

Kjellerstue: Tregulv og panel/tegl-stein på vegger. Peisovn. Rommet er ikke søkt omdisponert til kjellerstue/rom for varig opphold.

Mellomgang: Murgulv og panel/mur på vegger.

Bod: Murgulv og panel/malt mur på vegger.

Bod: Murgulv og panel/plater på vegger.

Bod: Murgulv og panel/malt mur på vegger.

Bod: Murgulv og murvegger. Sikringsskap.

DRIFTSBYGNING (oppf. i 1983):

Bygningen er oppført med sokkel, 1. etasje og loft. Grunnmuren er oppført i støpt betong. Veggkonstruksjonen er oppført i bindingsverk og er utvendig kledd med liggende panel. Taket er et saltak tekket med profilerte metallplater. Etasjeskillet er et betongdekke, det er trebjelkelag mellom 1. etasje og loft.

1. etg: Stort redskapslager m/murgulv og panel/plater på vegger. Deler av rommet er isolert. 2 skyveporter som har en høyde på ca. 3 meter. Stort loft for lagring. Innlagt strøm.

Sokkel: Isolert hall m/murgulv og malt panel på vegger. Innlagt strøm, vann og avløp. 2 isolerte leddporter som har en høyde på ca. 3 meter.

Areal: ca.

HOBBYVEKSTHUS.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og vedfyring.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra NIBIO gårdskart.
Vasking og rydding: Eiendommen overtas uten ytterligere rydding og rengjøring. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av innbo, løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven.
Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge. Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er.

Det foreligger vedtak om fradeling av kårbolig og boligtomt. Kjøper må selv foreta oppmåling og tinglysing dersom det er ønskelig å fradele parsellene. Vedtak og situasjonskart følger vedlagt.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Salget er betinget av at kjøper får innvilget konsesjon til avtalt pris og øvrige avtalte betingelser.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 37
 • Bruksnummer: 2
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5006
 • Kommuneområde: Steinkjer