Enebolig med usjenert og landlig beliggenhet - Stor garasje fra 2003 på ca. 184 kvm.

Grandaunvegen 181, 7863 Overhalla
Prisantydning:
2 390 000,–
 • Primærrom: 174 kvm
 • Bruksareal: 184 kvm
 • Soverom: 4
 • Boligtype: Enebolig
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 1 672 kvm
 • Byggeår: 1982
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Grandaunvegen 181 i Overhalla.

Beliggenhet

Eiendommen ligger landlig og usjenert til i Grandaunvegen i Overhalla. Flott utsikt i retning Fossem, Einarsvatnet og fossen Austmannen. Her har du glimrende muligheter for friluftsliv hele året med flott turterrenget rett utenfor døren. Kjøretid til til Overhalla sentrum med bla. dagligvarebutikk mv. er ca 10 min. Kjøretiden til Namsos med alle fasiliteter er ca. 30 min.

Adkomst

Se vedlagt kartutsnitt.

Jord, skog og tun


Tomt:
Eiendomstomt på 1672 kvm. iflg. matrikkelbrev tinglyst 21.11.19 med dagboknr. 1393728.

Innhold og standard

Bolig:
1. Etasje: vindfang, gang, to soverom, bad, kjøkken og stue.
Sokkel: vindfang, gang, to boder, to soverom, bad, vaskerom og kjellerstue.

Stor garasje fra 2002 på ca. 184 kvm. Innlagt strøm og sommervann.

Bolig:
1.Etasje:
Vindfang:
Malte plater på vegg og i tak. Vinylbelegg på gulvet.

Gang:
Malt panel på vegg. Malte plater i tak. Laminatgulv.

Soverom 1:
Tapet på vegg. Malte plater i tak. Laminatgulv. Skap.

Soverom 2:
Tapet på vegg. Malte plater i tak. Teppe på gulvet. Skap.

Bad:
Baderomstapet på vegg. Malte plater i tak. Vinylbelegg på gulvet. Servant med over og underskap. Dusjkabinett. Toalett.

Kjøkken:
Malt panel på vegg. Malte plater i tak. Laminatgulv. Malt innredning med over og underskap. Plass til spisebord. Hvitevarer medfølger ikke.

Stue:
Malt panel på vegg. Malte plater i tak. Laminatgulv. Vedovn. Utgang til terrasse. 

Sokkel:
Vindfang:
Panel på vegg og i tak. Vinylbelegg. Utgangsdør.

Gang:
Panel på vegg. Malt panel i tak. Vinylbelegg på gulvet.

Soverom 3:
Malt panel og strie på vegg. Malt panel i tak. Laminatgulv.

Soverom 4:
Panel og strie på vegg. Panel i tak. Teppe på gulvet.

Vaskerom:
Malte plater på vegg. Panel i tak. Vinylbelegg på gulvet. Vv-tank og utslagsvask. Opplegg for vaskemaskin.

Bad:
Baderomsplater på vegg. Panel i tak. Vinylbelegg på gulvet. Servant, dusj og toalett (wc fra 2019).

Gang:
Panel på vegg og i tak. Vinylbelegg på gulvet.

To boder:
Mur i vegg og gulv. Panel i tak.

Kjellerstue:
Panel på vegg og i tak. Vinylbelegg. Vedovn.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet med varmepumpe (luft til luft) og vedfyring.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger utenfor regulert område iflg. Overhalla kommune. I kommuneplanens arealdel ligger eiendommen i område avmerket som LNF område.

Diverse

Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.
Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.

Odel - Konsesjon

Det er ikke konsesjon på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd/depositum ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til overtagelse og oppgjør skal finne sted. Kjøper opptjener renter på beløpet frem til overtagelsesdato, og selger opptjener renter fra overtagelsesdato. Forskuddsbeløpet kan disponeres av selger sammen med resten av oppgjøret når eiendommen er overskjøtet til ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 75
 • Bruksnummer: 17
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5047
 • Kommuneområde: Overhalla