Støren - Idyllisk småbruk med 2 boliger. Sentral beliggenhet og fantastisk utsikt. Ca. 56 mål, hvorav ca. 25 mål dyrket.

Kvasshyllan 5 A og B, 7290 Støren
Prisantydning:
4 850 000,–
 • Primærrom:
 • Bruksareal:
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 56 000 kvm
 • Byggeår: 1986
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Beliggenhet

Eiendommen ligger særdeles fint til på et høydedrag nord for Støren sentrum. Gode solforhold og flott utsikt sørover dalen.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 56 mål eiendomsgrunn, hvorav ca. 25 mål fulldyrket, ca. 22 mål produktiv skog, ca. 5 mål annet markslag og ca. 4 mål tunareal. Ca. 17 mål vest for tunet (regulert til masseuttak/steinbrudd og vei) er søkt fradelt og medfølger ikke i handelen, jfr. vedlagt kart over parsell som er søkt fradelt.

Innhold og standard

Bygningsmassen består av følgende:

-Våningshus
-Kårbolig m/garasje
-Redskapshus/driftsbygning
-Uthus
-Stabbur
-Redskapslager
-Gapahuk/hageterrasse
-Dukkestue

VÅNINGSHUS:

Inngang via veranda m/takoverbygg.

1. etg:

Vindfang: Fliser på gulv og malte panelplater på vegger. Down-lights i tak.

Gang: Fliser på gulv og malt panel/malt strie på vegger. Kott.

Vaskerom: Fliser på gulv og baderomsplater m/flisprofil på vegger. Down-lights i tak. Hvit baderomsinnredning. Wc og skyllekar. Opplegg for vaskemaskin og opplegg for dusj. Varme i gulv.

Bad: Fliser på gulv og vegger. Down-lights i tak. Hvit profilert baderomsinnredning m/heldekkende servant. Flislagt dusjnisje m/vegger i glassbyggerstein. Wc. Varme i gulv.

Kjøkken: Belegg på gulv og tapet på vegger. Kjøkkeninnredning m/avtrekksvifte og oppvaskmaskin i børstet stål. Fliser på vegg over benkeplate. Plass til spisebord.

Stue: Lys og trivelig stue m/parkett på gulv og malte panelplater på vegger. Down-lights i tak. Varmepumpe og Jøtul peisovn.

Soverom: Parkett på gulv og malte panelplater på vegger. Down-lights i tak. Inngang til walk-in closet/bod.

Walk-in closet/bod: Parkett på gulv og malte panelplater på vegger.

2. etg:

Gang: Laminatgulv og malt panel på vegger. Sikringsskap m/automatsikringer. Kott.

Mellomgang: Laminatgulv og malt panel på vegger. Utgang til altan (mangler rekkverk). Kott.

Soverom: Laminatgulv og malte panelplater/skifer på vegger.

Soverom: Laminatgulv og malte panelplater på vegger.

Soverom: Laminatgulv og tapet/malte panelplater på vegger. Garderobeskap.

Kjeller:

Gang: Tregulv og malte panelplater på vegger.

Mellomgang: Laminatgulv og malt panel på vegger. Down-lights i tak.

Bod: Malt murgulv og malte plater/malt mur på vegger.

Bod: Laminatgulv og malte panelplater på vegger.

Bod: Murgulv og malte murvegger. Jøtul vedovn. Vannuttak. Egen utgang.

Bod: Murgulv og malte murvegger.

Bod: Plater på gulv og malt mur/malte panelplater på vegger.

Bod: Murgulv og murvegger. Varmtvannsbereder. Vannpumpe og trykktank.

KÅRBOLIG:

1. etg:

Vindfang: Belegg på gulv og panel på vegger.

Gang: Belegg på gulv og tapet/panel på vegger.

Wc: Belegg på gulv og tapet på vegger. Servant.

Bad: Belegg på gulv og malt panel/baderomsplater på vegger. Baderomsinnredning m/nedfelt servant. Badekar m/dusj. Varme i gulv.

Kjøkken: Belegg på gulv og tapet på vegger. Hvit kjøkkeninnredning m/avtrekksvifte. Plass til spisebord.

Stue: Belegg på gulv og malt panel på vegger. Vedovn. Utgang til veranda.

Soverom: Belegg på gulv og malt panel på vegger. Skyvedørsgarderobe. Utgang til veranda.

Sokkel:

Vindfang: Belegg på gulv og panel på vegger.

Gang: Belegg på gulv og panel på vegger.

Vaskerom: Malt murgulv og malte plater/malt mur på vegger. Skyllekar, varmtvannsbereder og opplegg for vaskemaskin. Hovedstoppekran.

Bad: Malt murgulv og baderomsplater på vegger. Wc, servant og badekar m/dusj.

Stue: Belegg på gulv og panel på vegger. Jøtul peisovn.

Bod: Malt murgulv og malte plater på vegger. Sikringsskap m/automatsikringer.

Bod: Malt murgulv og malt mur/malt panel på vegger.

Soverom: Belegg på gulv og tapet/panel på vegger.

Soverom: Teppe på gulv og panel/malt strie på vegger. Skyvedørsgarderobe.

Garasje:

Romslig garasje som er bygd sammen med kårboligen. Murgulv.

REDSKAPSHUS/DRIFTSBYGNING:

Redskapslager og div. garasjeplasser. Murgulv og innlagt strøm. Stor låve m/utvendig låvebru. Taket er tekket med profilerte metallplater.

UTHUS:

Bygningen er oppført i laftet tømmer. Taket er tekket med profilerte metallplater.

STABBUR:

Bygningen er oppført i 1 1/2 etasje i laftet tømmer. Taket er tekket med torvtak.

ØVRIGE BYGNINER:

Redskapslager, gapahuk/hageterrasse og dukkestue.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og vedfyring. Våningshuset er utstyrt med varmepumpe.

Reguleringsforhold

Masseuttak/steinbrudd og vei er innregulert på vest- og nordsiden av eiendommen, jfr. vedlagt reg. plan m/bestemmelser.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt.
Vasking og rydding: Eiendommen overtas uten ytterligere rydding og rengjøring. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøret.

Salget av eiendommen er betinget av at fradelingen av parsellen på vestsiden av tunet blir godkjent og tinglyst, jfr. vedlagt kart over parsellen som er søkt fradelt. Dersom fradelingen ikke blir godkjent er begge parter fristilt fra avtalen og partene kan ikke fremme krav mot hverandre.

Odel - Konsesjon

Det foreligger ikke odel og konsesjon på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger innbetales før overtakelsen.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 45
 • Bruksnummer: 46
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5027
 • Kommuneområde: Midtre Gauldal