Volda / Bjørke - Gårdsbruk med geitemelkproduksjon. Melkekvote på 117.255 liter. Ca. 577 mål, hvorav ca. 41 mål dyrket.

Leira 101, 6190 Bjørke
Prisantydning:
4 500 000,–
 • Primærrom:
 • Bruksareal:
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 577 000 kvm
 • Byggeår: 1948
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Sellereite gård som ligger vakkert til innerst i Hjørundfjorden på Bjørke i Volda kommune. Gården ligger flott til på en høyde med fin utsikt utover Hjørundfjorden og fjellene rundt. Gården ble etablert på 1800 tallet og dagens eiere kjøpte gården i 1978. Den gangen var det kyr på gården, men i 1981 gikk de over til geiter da de fant ut at det var fantastiske forhold for geitehold i området. Eiendommen er på totalt 577 dekar hvorav ca. 42 dekar er fulldyrket.

Beliggenhet

Sellereite gård ligger på Bjørke i Volda kommune innerst i Hjørundfjorden. Eiendommen ligger høyt og fritt med flott utsikt utover Hjørundfjorden og fjellene rundt. Kjøretid til Volda er ca. 35 min og Hornindal ca. 20 min.

Bjørke er ei bygd innerst i Hjørundfjorden i Volda kommune. Den ligger midt i Sunnmørsalpene og er en uoppdaget turistperle. Her har Tussa kraft sin hovedkraftstasjon, som ble etablert og startet opp i 1961, da Tyssefossen ble lagt i rør. Landbruk og fjordfiske har vært hovednæring i flere hundre år på Bjørke. Bjørke og Skjåstaddalen er en av de bygdene i Norge med flest trebygninger fra middelalderen.

Midtsumar på Bjørke er et trivelig arrangement hvor hele bygda samarbeider om flere aktiviteter gjennom midtsommerhelgen, bla bryggedans på Bjørke Marina.
Bjørke er sammen med Urke regnet til å ha en av de aller eldste gårdene i Hjørundfjorden. Det sies at gravfunn helt fra tidlig jernalder (600 e. KR.) tilsier at Bjørke til og med kan være den aller eldste.

I dag kaller mange stedet for Kulturbygda Bjørke og med det viser frem masse flott kreativitet og engasjement fra lokale beboere.

På Bjørke finner du bla:
Hjørundfjord Vandrerhjem Bjørke
Bjørke Kirke
Postkjelleren
Kunst- og håndtverkskafeen
Naustrekka
Notanaustet
Mork Antikk
Kalneset
Bjørke Marina
Bakketunet
Hos Maria
Tussa Kraftstasjon
Vågen Kraft
Skjåstad Kraft
Tind & Tare
I tillegg er det nå opparbeidet flotte turstier, om enn i noe krevende terreng, av bla Bjørke IL. Disse når du lett fra Hjørundfjord Vandrerhjem Bjørke

Adkomst

Se vedlagt kartutsnitt.

Jord, skog og tun

Iflg NIbio gårdskart :

Fulldyrket jord daa 41,7
Overflatedyrket jord daa 1,6
Innmarksbeite daa 50,2
Produktiv skog daa 214,8
Annet markslag daa 264,7
Bebygd, vann, bre daa 4,8
Sum arealer: daa 577,8

I tillegg leier selger areal med flere naboer i området, tilsammen ca. 193 mål fulldyrket jord. Leiearealet er kortsiktige, muntlige avtaler.
 
Dyrket mark:
Iflg. NIBIO gårdskart angis arealer til 41,7 mål fulldyrket jord, 1,6 mål overflatedyrka jord og 50,2 mål innmarksbeite. De dyrkede arealer ligger stort sett samlet rundt bebyggelsen, med unntak av innmarksbeite som er fordelt på to parseller. Iflg. landbrukstaksten er fulldyrket arealer er i god stand og avlingsnivået er jevnt godt, det blir produsert grovfor med to slåtter.

I tillegg leier selger areal med flere naboer i området, tilsammen ca. 193 mål fulldyrket jord. Leiearealet er kortsiktige, muntlige avtaler med unntak av to avtaler som ligger vedlagt i salgsoppgaven. Disse gjelder i 10 år fra 2019.


Skog:
Iflg NIBIO gardskart er arealet på produktiv skog 214,8 mål. Skogarealet er oppdelt i tre teiger sør for gårdstunet. Deler av teigene 70 da. er plantet til med gran på 60 tallet. Deler av utmarka er nyttet som beite for geiter.

Jakt

Eiendommen er en del av et større jaktlag som de siste årene har fått tildelt ca 25 hjorter. Eiendommen får tildelt ca 1 - 1,5 horter hvert år.

Melkekvote
Melkekvote på 117 255 liter. Videre leier selger melkekvote på 41 746 liter. Leieavtalen går ut 01.01.22 og må fornyes innen 01.10.2021.

Kjøper overtar melkekvoten fra overtakelse med de rettigheter og forpliktelser som følger derav.

Interessenter anmodes om å gjøre seg kjent med regler for salg, utleiepriser mv. for melkekvoter på følgende nettadresse: melkekvoter.no

Innhold og standard

Våningshus: Byggeår: 1948 med tilbygg inngangsparti i 1978. Bruttoareal på ca. 348 kvm.

Romfordeling:
Kjeller: (delvis innredet) 2 soverom, toalett, vaskerom og lagerrom.
1. etasje: gang, mellomgang, 1 soverom, bad, toalett, kjøkken og stue.
2. etasje: gang, bad, 2 soverom, kjøkken og stue.
Loft med gang, 2 soverom og loftsrom

Våningshuset er oppført i bindingsverk på mur.  2 1/2 etasje over kjeller.  Taket er tekket med Decra taksteinplater. Kledd utvendig med liggende kledning, en liten vegg er kledd med eternitt. Vinduer av typen med isolerglass. Bygningen er godt vedlikeholdt og er i bra stand med hensyn til byggeår.

Driftsbygning: Byggeår: 1950 med tilbygg i 1986 og 2006. Bruttoareal på ca. 1056 kvm.
Driftsbygning for geitemelkproduksjon beliggende på gårdstunet. Bygningen er oppført i flere perioder, den eldste delen er oppført i 1950 med påbygg i 1986 og 2006. Bygningen er modernisert og renovert i 2011. Bygningen er oppført på murer i sparebetong på den eldste delen  og forskallingsblokker på den nyeste delen. Støpt betonplate mot grunn i kjeller. Etasjeskille i geitfjøset med trebjelkelag. Yttervegger er kledd med trekledning på den eldste delen og betongelement på den nyeste fjøsbygningen. Takkonstruksjon med prefrabrikerte takstoler i geitefjøset og plassbygde takstoler på den eldste delen. Ventilasjon med spalte i møne. Taket er tekket med profilerte stålplater. Innvendige vegger i fjøsdelen er kledd med plater og lakkert trepanel. Gulv i geitefjøs med profilerte plastplater og rullende forbrett. Malte betongvegger i forsentral og melkerom.

Stabbur med garasje og underetasje innredet som ysteri og vedlager: Byggeår: 1948 med tilbygg i 1995 og 1997. Bruttoareal på ca. 135 kvm.
Stabburet er oppført på betongpillarer med lager under. Innvendige vegger, gulv og tak med trepanel. Utvendig er bygningen kledd med liggende trekledning. Taket er tekket med eternittplater på den gamle delen og bølgeblikk på resterende. Tilbygget er oppført på murer i betong med søypt plate mot grunn. I kjelleren er det innredet ysteri som ikke er i bruk lengre, kjelleren er brukt som lager. Innvendige vegger er kledd med plater, taket er tekket med tak-ess plater. Etasjeskille med betongplate i garasjen. Garasjen inneholder ett rom med plass til to biler. Bygningen er oppført i reisverk med plassbygde takstoler. Taket er tekket med profilerte stålplater. Utvendig er bygningen kledd med stående kledning. Det er montert to vippeporter i tre. Nede på kjellerplan er det bygget til vedhus med skråtak ut fra stabburet. Takkonstruksjon med bærende taksperrer, taket er tekket med profilerte stålplater.

Stålhall: Byggeår: 2010. Bruttoareal på ca. 100 kvm.
Redskapshus/husdyrrom for unggeiter er oppført som kaldfjøs. Bygningen er i senere tid tilbygget. Bygningen er oppført i en etasje og inneholder et rom pluss tilbygg som lagerrom for maskiner og redskap. Bygningen er oppført på ringmur av betong med støpt plate. Over ringmur med stålkonstruksjon i vegger og tak. Utvendig er vegger og tak kledd med profilerte stålplater. Det er montert to skyveporter i enden av bygget.

Redskapshus: Byggeår: 1979. Bruttoareal på ca. 60 kvm.
Bygningen er oppført i betongstein (Høydalstein) med støpt plate mot grunn. Takkonstruksjon med taksperrer og tredrager. Taket er tekket med bølgeblikk. Bygningen inneholder ett rom uten porter. Bygningen bærer preg av elde og manglende vedlikehold.

Naust: Byggeår: 1950. Bruttoareal på ca. 26 kvm.
Byggeår: 1950. Bruttoareal på ca. 26 kvm.
Bygningen er oppført som grindeverksbygg, kledd utvendig med liggende kledning. Vegen mot sjøen har impregnert kledning fra 2017 og resten med villmarkskledning. Taket er tekket med metallplater.

Sæterhus: Byggeår: Ukjent. Oppgradert i 1975. Bruttoareal på ca. 13 kvm.
Bygningen er oppført i reisverk på murer av naturstein. Innvendig kledd med trepanel Utvendig er bygningen kledd med bølgeblikk. Taket er tekket med torv.

Det ble etablert fonnvern ovenfor gårdstunet i 1983/1984. Fondvernet er etablert med stein og morenemasser for å hindre snøras å komme nedover mot bygningene på eiendommen. Iflg eier har etableringen vært effektiv og snøras er ingen trussel lengre.

Oppvarming, piper og ildsteder

Strøm og vedfyring. Det er to piper i boligen, men kun en er i bruk. Varmepumpe (luft til luft). Gulvvarme på bad i hovedetasje og på loft.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger utenfor regulert område iflg. Volda kommune. I kommuneplanens arealdel ligger eiendommen i område avmerket til LNF-område. (Landbruk, natur og friluftsområde)

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn. Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.
I forbindelse med salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del av gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, overdras til ny eier. Det kan være seg privat løsøre som ikke er en del av næringsvirksomheten selger har drevet og deter heller ikke gjenstander som er tilpasset/tilknyttet den faste eiendommen på en slik måte at det er å regne som tilbehør iht. avhendingsloven. Dette kan omfatte hvitevarer, husgeråd og en del antikviteter både som møbler, hageredskaper og enkeltgjenstander. Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del redskap overdras. Disse redskapene og verktøyet kan ha virket i gårdens næringsvirksomhet. Videre kan det også være aktuelt å avtale overdragelse av eventuell dyrebesetning, kvoter, omløpsmidler, fôrlager mm. I en del gårdssalg har ofte selger utarbeidet en oversikt over hva slags løsøre, redskap mm. som kan tenkes overdratt etter nærmere avtale.
Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er. Konferer med eiendomsmegler om hva status for denne gården er. Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i egne kjøpekontrakter. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evnt. takstverdier. Verdien av gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det hviler også odel på eiendommen, men alle kjente og myndige odelsberettigete har fraskrevet sin rett. Viser til informasjon i komplett salgsoppgave.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 233
 • Bruksnummer: 2
 • Fylkesnummer: 15
 • Fylkesnavn: Møre og Romsdal
 • Kommunenummer: 1577
 • Kommuneområde: Ørsta