Flatanger - Gårdsbruk m/våningshus, kårbolig, uthus og driftsbygning m/garasjer, verksted, selskapslokale og leilighet.

Vedvikveien 428, 7770 Flatanger
Prisantydning:
3 390 000,–
 • Primærrom:
 • Bruksareal: 290 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 1 939 400 kvm
 • Byggeår: 1994
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et vakkert kulturlandskap ca. 4 km fra tettstedet Vik m/dagligvarebutikk. Fra eiendommen er det ca. 18 km fra Lauvsnes som er kommunesenteret i Flatanger kommune. Området rundt eiendommen er kjent for vakker sjø og natur.

Adkomst

Viser til kart.

Jord, skog og tun

Ca. 1.940 mål eiendomsgrunn, hvorav ca. 44 mål fulldyrket, ca. 290 mål produktiv skog, ca. 1.604 mål annet markslag og ca. 2 mål tun. Viser til gårdskart og landbrukstakst i komplett salgsoppgave.

Jakt

Jaktrettigheter tilligger eiendommen.

Innhold og standard

Bygningsmassen består av våningshus, kårbolig, driftsbygning, uthus, garasje og dukkestue.

VÅNINGSHUS (oppf. 1994):
1. etg: Gang, vaskerom/teknisk rom, bad, kjøkken, stue, mellomgang, bod og 3 soverom. Terrasser på begge sider av våningshuset.

KÅRBOLIG (oppf. 1987):
Sokkel: Vindfang, gang, bad/vaskerom, kjøkken, stue, bod og 2 soverom.
1. etg: Vindfang, gang, bad/vaskerom, kjøkken, stue og 2 soverom. Terrasse og altan.
Garasje og dukkestue.

DRIFTSBYGNING (oppf. 2015):
1. etg: Gang, wc, kontor, lagerrom og snekkerverksted. Garasje med 2 leddporter samt isolert verksted med 1 leddport. Samtlige leddporter har motorisert portåpner og er isolerte.
2. etg: Gang, wc, kjøkken, garderobe/kontor, lager og selskapslokale. Stor overbygd veranda på utsiden av selskapslokalet. Leilighet m/separat inngang som inneholder følgende: bad, soverom og stue m/kjøkken.

UTHUS (oppf. 2011):
Bygningen har en grunnflate på ca. 55 kvm og vært brukt som gårdssag (for mobilt sagbruk). I tilknytning til uthuset er det støpt et betonggulv på ca. 55 kvm hvor det var planlagt oppført redskapshus. Uthuset har innlagt strøm (3-fas) og taket er tekket med profilerte metallplater.

GARASJE:
Bygningen står oppført ved kårboligen. Støpt gulv i betong. Leddport. Taket er tekket med profilerte metallplater.

DUKKESTUE.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og vedfyring. Eiendommen er utstyrt med flere varmepumper. Våningshuset har vannbåren varme (luft til vann).

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra gårdskart.
Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning uten ytterligere rydding og rengjøring. 
Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Alle gjenstander som eventuelt blir stående igjen overtas slik de er. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Salget er betinget av at kjøperen får innvilget konsesjon. Det hviler også odel på eiendommen, men det er ikke kjent at noen av de odelsberettigete ønsker gården løst på odel.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 28
 • Bruksnummer: 2
 • Fylkesnummer: 50
 • Fylkesnavn: Trøndelag
 • Kommunenummer: 5049
 • Kommuneområde: Flatanger