VISNING! Ånerødfjellet - Koselig hytte i skogen, naturtomt og hyggelig innredet, god terrasser, tett på naturen

Halden Aspedammen/Ør
Fritidseiendom
Meglerinformasjon

Velkommen

Velkommen til denne koselige og hyggelige fritidseiendommen som ligger på Ånerudfjellet ved Aspedammen, ca. 15 km. syd for Halden sentrum. Hytta ble oppført i 1979, har alt på én etasje, og er hyggelig innredet. Hytta inneholder to soverom, stue, kjøkken og bad, og har utvendig bod. Det er bilvei helt frem og parkering ved døren. Til hytta er det terrasse rundt flere vegger, på 53 kvm., som glir fint over i det naturlige terrenget som ligger rundt. Hytta selges ferdig innredet og møblert, og det meste av inventaret medfølger.
Nærområdet består av flere hytter, men med god spredning. Omgivelsene er skogterreng og natur. et ypperlig utgangspunkt for turer i skog og mark, og bademuligheter finner vi ved Ånerødkilen i Ørsjøen, snaue to km. unna.

Velkommen til en hyggelig visning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i naturskjønne omgivelser på Ånerødfjellet/Aspedammen med mange flotte turområder rett utenfor døra. Det er kort vei til mange forskjellige tjern og fine bademuligheter i blant annet Ørsjøen som ligger kun en kort gåtur unna. Det er ca. 10 minutter å kjøre til butikk.

Adkomst

Fra Halden sentrum:
Følg riksvei 22 mot Holtet. Rett etter Idd kirke, følg skilt mot Aspedammen/Prestebakke.
Etter ca. 4,5 km. er man på Aspedammen, sving da til venstre ved skilt mot Ør og følg veien over jernbanen.
Etter ca. 3,1 km., sving inn til høyre mot hyttefeltet og følg veien ca. 300 meter. Hytta kommer så til syne på høyre hånd.
Det vil bli skiltet ved fellesvisning.

Tomten

Tomten rundt hytta er ren naturtomt, med naturlige trær, busker, lyng og annet som hører til i skogen. Foran hytta er det etablert en liten parkeringsplass, og vei opp fra felles privat vei. For øvrig er det gjesteparkeringer ute ved hovedveien.
Utenfor terassen er det satt opp en koselig bålplass.
Tomten er festet og etablert som punktfeste.

Innhold og standard

Hytta
Innhold: Entré, bad, to soverom, stue og kjøkken.
Byggeår: 1979.
Det ble innvendig malt og beiset med trehvitt på vegger og himling for 3 år siden. Det er lagt belegg på det ene soverommet.
Stue: Det er lakkert furugulv. På vegger og himling er det panel.
Soverom: Det er belegg på gulvet og panel på vegger og himling.
Soverom: Det er laminat på gulvet og panel på vegger og himling.

Badet: Det er panelplater på vegger og panel i himling.
Gulvet har vinylbelegg. Rommet har panelovn som varmekilde. Det er ikke sluk i rommet. Dusj er koblet rett på avløp. Det er synlig vinylbelegg som tettesjikt. Rommet har innredning med nedfelt servant, Cinderella forbrenningstoalett og dusjkabinett med fotpumpe. Eier har lagt opp slik at dusj kobles på armatur på servant. Det er naturlig ventilering.

Kjøkkenet: Det er panel på vegger og himling. På gulvet er det belegg.
Kjøkkenet har innredning med glatte fronter. Benkeplaten er av laminat. Det er fryseskap, kjøl/fryseskap og komfyr.
Innredning ble malt for 3 år siden. Det ble lagt ny benkeplate og backsplash. Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut.

Vannpumpe ble skiftet for 3 år siden. Det er en varmtvannsbereder på 28 liter. Alder er ukjent.
Det er skrusikringer med 3 kurser og automatsikringer med 3 kurser. Det er hovedsikring på 35 ampere.

Det er ikke innlagt fiber eller fast anlegg for tv og internett. Selger opplyser at det benyttes Riks-TV, og internett via telefonnett.

Boden
Innhold: To bodrom
Byggeår: Ukjent, oppført av tidligere eier. Det finnes ingen dokumentasjon/tegninger på at boden er lovlig oppført.
Boden ligger rett utenfor hytta, og egner seg godt til

Bygningers arealer

Hytta
Totalt BRA (bruksareal): 51 kvm.

BRA-i totalt: 51 kvm.
1. etasje: 51 kvm.

TBA totalt: 53 kvm.

GUA totalt: 52 kvm.

Boden
Totalt BRA (bruksareal): 14 kvm.

BRA-e totalt: 14 kvm.
1. etasje: 14 kvm.

Informasjon om arealbegrepene
Fra og med 1. januar 2024 er det innført nye arealkrav, arealbegrep og måleprinsipper for bygninger gjennom NS 3940:2023. Det innebærer bl.a. at tidligere begrep som p-rom (primærrom) og s-rom (sekundærrom) ikke lenger blir benyttet. De nye arealbegrepene for bolig er:
BRA-i (Internt bruksareal) er areal innenfor omsluttende vegger. Det er for eksempel stue, soverom, kjøkken, entré, bad, innvendig bod og rom for kommunikasjon mellom disse. Dersom boligen består av en bruksenhet
BRA-e (Eksternt bruksareal) er for eksempel en ekstern bod, kjellerstue med egen inngang, gjesterom, tilleggsbygg eller andre rom som tilhører boenheten, men som ikke er direkte tilknyttet det interne arealet. Tilleggsbygg kan være for eksempel garasje, naust eller utvendig bod.
BRA-b (Innglasset balkong) er innglassede balkonger, verandaer og altaner som tilhører boenheten.
TBA (Terrasse- og balkongareal) er arealet av terrasser, altaner, verandaer og åpne balkonger som er tilknyttet boenheten.
GUA (Gulvareal) og ALH (Areal med lav takhøyde) kan opplyses om dersom det er aktuelt for den spesifikke boligen. GUA og ALH skal bare oppgis sammen med BRA for å forhindre uklarhet om hva som er boligens bruksareal.
Boligens bruksareal (BRA) utgjør totalt arealene for BRA-i, BRA-e og BRA-b, dvs.:
BRA-i + BRA-e + BRA-b = BRA.

Arealer for andre bygningstyper som ikke er bolig/fritidsbolig, f.eks. landbruksbygninger, opplyses som BRA (Bruksareal), og/eller BTA (Bruttoareal/Grunnflate).
Ta kontakt med ansvarlig megler dersom det skulle være spørsmål knyttet til arealbegrepene.

Oppvarming, piper og ildsteder

Hytta varmes opp med strøm og ved. I stuen er det elementpipe med tilkoblet vedovn.
Halden kommune opplyser at det ikke er registrert avvik eller anmerkninger på bruksenheten, men at det må utføres tilsyn på eiendommen.

Reguleringsforhold

Det foreligger ingen reguleringsplan for området.
Iht. Komuneplanens arealdel 2023-2035, er arealbruken avsatt til nåværende fritidsbebyggelse.
Kartutsnitt fra Kommuneplanens arealdel ligger vedlagt i salgsoppgaven. Planbestemmelser til kommuneplanen kan fås tilsendt ved henvendelse til eiendomsmegler.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at forbrukerkjøpere har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven. Kjøpere som handler som ledd i næringsvirksomhet har ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring iht. vilkår fra forsikringsselskapet.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven.

Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur.

Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor:

Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*:
* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper):
Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 217
  • Bruksnummer: 2
  • Fylkesnummer: 31
  • Fylkesnavn: Østfold
  • Kommunenummer: 3101
  • Kommuneområde: Halden Aspedammen/Ør
Les mer