Meglerinformasjon
Rakkestad
Landbrukseiendom

Degernes i Rakkestad - Gård på 132,8 dekar med to bolighus og flere driftsbygninger. Restaurering må påregnes

Dalenveien 741, 1894 Rakkestad
Prisantydning:
2 600 000 kr
 • Primærrom:104 kvm
 • Bruksareal:126 kvm
 • Soverom:2
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:3550
 • Tomteareal:132 dekar
 • Byggeår:1825
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

 • 05.06.2023 16.00 - 17.00

Adresse:

Dalenveien 741, Rakkestad 1894

Velkommen til Tiuren

Dalenveien 741 og 743, Tiuren, er et sjarmerende småbruk på 132,8 dekar, fordelt på 60,5 daa produktiv skog og 58,3 dekar fulldyrka mark. Våningshus fra rundt 1825, kårbolig, stabbur, to uthus/vognskjul er samlet på et rolig tun, omkranset av åker, eng og skog. Med beliggenhet innerst i gårdsvei er det ingen forstyrrende trafikk forbi.

Både våningshuset og kårboligen har en eldre standard. I våningshuset er det stue, kjøkken med vedovn, spisestue og gang med trapp opp til et rom benyttet som soverom (ikke målbart). Kårboligen har bad med dusjkabinett, et kjøkken, stue med peis og et soverom. Begge bygg har betydelig med sjarm og sjel, men trenger vedlikehold og omsorg. Her er det stort potensial for den som vil skape et helt unikt hjem.

Beliggenhet

Tiuren gård ligger i et meget landlig område i Degernes, ca. 17,6 km. øst for Rakkestad sentrum i Rakkestad kommune. Området preges av spredt boligbebyggelse primært med landbrukseiendommer, samt større jord- og skogareal. Det er ellers relativt kort kjørevei til skoler, barnehager, offentlig kommunikasjon og flere byer med gode servicetilbud.

Linnekleppen, som ligger 325 moh., er Østfolds høyeste utsiktspunkt og et populært turmål. Her finner man Nord-Europas eneste betjente brannvakttårn. Fra tårnet har man utsyn over store deler av Østfolds skoger og deler av Sverige, og på klare dager kan man se helt til Gaustatoppen. Linnekleppen ligger ca. 2,2 km. i luftlinje fra gården. Rakkestad har ellers en sentrumsnær tursti, "Stien for alle", som er svært populær.
I Rakkestad og nærområdene finnes skøytebane, lysløype, skiløyper, svømmehall, treningssenter, kino og bibliotek m.m. Kommunen har også et mangfold av lag og foreninger med mange ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Rakkestadhallen benyttes både til idretts- og kulturarrangementer og Rakkestad stadion har kunstgressbane.

Servicetilbud
Coop Prix Degernes er nærmeste dagligvarebutikk. I sentrum er det en rekke butikker, kaféer og servicetilbud. Mysen, Askim og Sarpsborg ligger også godt innenfor rekkevidde om det ønskes et større utvalg. Det er ellers relativt kort vei til grensehandel i de store kjøpesentrene i Töcksfors.
Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss. Bussen har snuplass like ved. Det er litt over 17 km. til Rakkestad stasjon der du kan ta toget i retning Oslo. Ved å benytte bil tar det ca. 18 min. til Degernes sentrum, ca. 22 min. til Rakkestad sentrum, ca. 35 min. til Mysen, ca. 44 min. til Sarpsborg, ca. 45 min. til Askim, halvannen time til Oslo og ca. 46 min. til Töcksfors.
Fra eiendommen er det skolebussordning til Kirkeng barneskole og Rakkestad ungdomsskole. Det finnes flere videregående skoler i nærliggende områder, samt et godt utvalg av både private og kommunale barnehager.

Adkomst

Fra Rakkestad sentrum og riksvei 22:
Kjør østover inn på FV124 (Strømfossveien). Følg denne i i ca. 8,8 km. og ta så til venstre inn i Dalenveien (rett etter en liten bro). Følg Dalenveien i ca. 7,7 km. helt frem til eiendommen. Et par km. før du kommer til eiendommen, er det en snuplass hvor også skolebussen stanser. Fortsett Dalenveien (grusvei) herfra gjennom den første gården og følg veien videre.
Det vil bli skiltet ved fellesvisninger.

Jord, skog og tun

Tunet med bygninger ligger tett på naturen, omkranset av skog og jordbruksarealer, helt uforstyrret fra trafikk, da det er innerst i en gårdsvei.
Gode plenarealer gir rikelig boltreplass for liten og stor, og de sjarmerende bygningene gir minner fra svunnen tid - en tid da verden gikk litt saktere. Tunet er oppbygget på tradisjonelt vis med bygningene plassert i de fire himmelretningene, mot nord, syd, vest og øst. Det danner en hyggelig stemning og god oversikt.

Iflg. NIBIOs gårdskart har eiendommen følgende arealfordeling:
Fulldyrka jord: ca. 58,3 dekar.
Produktiv skog: ca. 60,5,4 dekar.
Annet markslag: ca. 9,0 dekar.
Bebygd, vei m.v.: ca. 5,0 dekar.
Totalt: ca. 132,8 dekar.

Den dyrkede marken består av totalt 4 skifter. Det er noe dårlig arrondering og kantvirkning på den dyrkede marken. Det er mange åkerholmer og fjellskjær. Det er hovedsakelig siltig lettleire.
Tilstand og alder på drenering vites ikke, da det er lite informasjon om eiendommen. Den dyrkede marken er idag leid bort. Dagens leietaker er åpen for å avslutte leieforholdet om kjøper eventuelt vil drive jorden selv. Forpakter vil uansett drive jorda ut år 2023.

Opplysninger om skogen er hentet fra Gårdskart, selger (arving), samt opplysninger i Kilden (Nibio).
Hogstklasser er et omtrentlig anslag. Faktiske hogstklasser vil kunne avike fra dette, men er umulig å oppgi eksakt uten at ny registrering gjøres. For en mer eksakt oversikt over skogen må det gjøres egne befaringer og innhente opplysninger fra kommunens skogbruksetat.
Det ble hogd ut 704 kbm. i 2021, det ble samtidig plantet 4.350 granplanter.
Det er noe hogstmoden skog igjen helt mot sør, men det er ikke beregnet hvor mye tømmer det står igjen i det området.
Det er relativt kort utkjøringsvei i skogen.
Skogen er ikke fullt ut besiktet. Ifølge selger foreligger det ingen skogbruksplan. Prisantydningene er ikke hentet ut ifra beregninger, men et estimat på hva takstmann mener kan være markedsverdien.

Jakt

Det er uvisst hvilke jaktrettigheter som hviler på eiendommen. Eiendommen har jaktareal. Selger opplyser at de hvert år har fått noe elgkjøtt via grunneierlaget.

Innhold og standard

Våningshus: Entré, gang, kjøkken og 2 stuer. Loft: Bod benyttet som soverom.
Kårbolig: Entré, bad, kjøkken, soverom og stue.

Våningshuset
Bruksareal:
1. etasje: ca. 65 kvm.
2. etasje: ca. 16 kvm.
Sum bruksareal: ca. 81 kvm.

Primærrom:
1. etasje: Entré, gang, kjøkken og to stuer. ca. 59 kvm.
2. etasje: Ingen primærrom. Det er en bod som har vært benyttet til soverom, men pga. takhøyde under 190 cm. er ikke rommet målbart. ca. 0 kvm.
Sum primærrom: ca. 59 kvm.

Våningshuset er det eldste bygget på gården og kan muligens være oppført så tidlig som 1825. Boligen har en entré med inngang til bod og tofløyet dør inn til en trappegang. Her er det dør til stue og trapp opp til loft med bod benyttet som soverom. Det er også inngang til et romslig kjøkken som er tilknyttet spisestue.
Kjøkkenet har en plassbygd innredning med blåmalte fronter, benkeplate i laminat og vaskekum med heldekkende benkebeslag. Veggene er også blåmalte og det er blå dragere i tak mot hvitmalt panel. Gulvet har grått belegg. Ved det ene kjøkkenvinduet er det god plass til et frokostbord og i hjørnet av rommet står en vedovn.
Spisestuen har lysmalte panelvegger og tak, gråmalte dragere og grått belegg på gulv. Rommet har fin plass til spisebord eller annet møblement. Fra spisestuen er det dør inn til en romslig hovedstue med brunmalt tregulv, hvitmalte panelvegger og tak, samt blåmalte dragere. Rommet får godt med dagslys fra sprossevinduer som også gir utsyn til hagen.

Kårboligen
Bruksareal:
1. etasje: ca. 45 kvm.
Sum bruksareal: ca. 45 kvm.

Primærrom:
1. etasje: Entré, bad, kjøkken, soverom og stue. ca. 45 kvm.
Sum primærrom: ca. 45 kvm.

Kårboligen har bad, soverom, stue og kjøkken. Det er inngang via entré med dør til kjøkken og bad. Badet har malt tregulv, panelvegger, toalett, servantinnredning og dusjkabinett. Soverommet i kårboligen har gulmalte vegger, gråmalt tregulv og godt med dagslys fra vindu.
Kjøkkenet i kårboligen har en takhøy innredning med trehvite fronter og benkeplate i laminat. Rommet har malt tregulv, vegger i ubehandlet panel og hvitmalt panelhimling. Det er god plass til spisebord ved kjøkkenvinduet.
Kjøkkenet ligger tilknyttet stuen, hvor det er plass til både sofagruppe og spisebord. Mellom de to sonene er det plassert en peis som gir ekstra hygge og varme. Rommet har malt tregulv, liggende panel på veggene og teglstein rundt pipe og brannmur.

Våningshuset har en varmtvannsbereder på kjøkkenet og kårboligen har en 120 liters bereder. El-anlegget er eldre i begge bygg og har skrusikringer. Det er ikke etablert ventilasjon.


Stabburet
Bruttoareal ca. 18 kvm.
Eldre stabbur som inngår som en del av tunmiljøet på gården. Bygget bærer preg av manglende vedlikehold og har stort behov for renovering. Takstein er av nyere dato.

Vognskjulet
Bruttoareal ca. 110 kvm.
Vognskjulet ligger mot øst på tunet. Det er totalt 4 sidehengslede dobbelporter for kjøretøy, og én dør. Bygget bærer preg av manglende vedlikehold og har stort behov for renovering. Bygget brukes idag som lager. Det er også en utedo her.

Låven/driftsbygningen
Bruttoareal ca. 147 kvm.
Låven ligger mot nord på tunet. Det er en eldre tippesjakt og kornbinge. Dette er lite tilpasset dagens landbruk. Anlegget har ikke vært brukt på lengre tid og er ikke funksjonstestet. Det er ett eldre lite fjøs.
Låven bærer preg av manglende vedlikehold og har stort behov for renovering.

Uthuset
Ikke oppmålt, ca. 10-20 kvm.
Eldre uthus som ligger utenfor tunet mot øst, på en av øyene på jorda. Det er laftet konstruksjon og saltak, tekket med takpapp.

Oppvarming, piper og ildsteder

Våningshuset har mursteinspipe og 3 vedovner. Oppvarming foregår med ved og strøm. Det er ikke faste varmekilder i alle oppholdsrom.
Kårboligen har mursteinspipe og åpen peis. Oppvarming foregår med ved og strøm. Det er ikke faste varmekilder i alle oppholdsrom.
Før piper og ildsteder tas i bruk oppfordres det til en kontroll fra brann- og feiervesenet. Det kan være at både pipe og ildsteder ikke kan brukes i den stand det er i dag.
Det er rekvirert informasjon fra Rakkestad brannvesen. Brannvesenet har ingen informasjon om eiendommen da den har vært i bruk som fritidsbolig. Det vil utføres tilsyn og feiing på et senere tidspunkt.

Reguleringsforhold

Det foreligger ingen reguleringsplan for eiendommen.
Iht. Kommuneplanen ligger eiendommen i et område avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF), der det ikke er tillatt med oppføring av ny spredt boligbebyggelse. Kommuneplanen er for 2011-2022 og gjelder fortsatt.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Det er opparbeidet odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor: Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*: * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper): Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 126
 • Bruksnummer: 4
 • Fylkesnummer: 30
 • Fylkesnavn: Viken
 • Kommunenummer: 3016
 • Kommuneområde: Rakkestad
Les mer