Meglerinformasjon
Indre Østfold - Eidsberg
Enebolig

Villa på idyllisk tomt i Mysen sentrum!

Ordfører Voldens vei 11, 1850 Mysen
Prisantydning:
3 950 000 kr
 • Primærrom:238 kvm
 • Bruksareal:286 kvm
 • Soverom:3
 • Boligtype:Enebolig
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal:4600 kvm
 • Byggeår:1787
 • Energimerking:Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Kontakt megler

Adresse:

Ordfører Voldens vei 11, Mysen 1850

Velkommen

Velkommen til Ordfører Voldensvei 11 i Mysen sentrum. Eiendommen som selges er en del av et kulturhistorisk gårdstun på tidligere Søndre Mysen Gård. Det gamle våningshuset har et bonde-romantisk preg og fremstår som et sjelfullt hus hvor mye av den gamles stilen er beholdt. Boligen er et ærverdig hus med byggeår 1787 og som er godt ivaretatt. Huset har under tiden blitt noe modernisert og er oppgradert med bad og senest med et kjøkken fra Huseby. Eiendommen fremstår med stor parkmessig tomt, sentralt i Indre Østfold med tilknytning til Mysen sentrum. Det er et tilhørende  pent stabbur på gårdsplassen. Eiendommen vil ha et areal på ca. 4 600 kvm.

Beliggenhet

Eiendommen har en sentral beliggenhet i Mysen sentrum med gangavstand til alle fasiliteter i denne koselige småbyen. Mysen er et handelssentrum syd-øst for hovedstaden. Fra Oslo er det en knapp times kjøretid. Gode kollektivtilbud med gangavstand til buss- og togstasjon. Fra eiendommen er det en knapp kilometer gjennom sentrum til togstasjonen. Det tidligere gårdstunet på søndre Mysen gård har en pen beliggenhet i Ordfører Voldens vei rett syd for kommunehuset i tidligere Eidsberg kommune. Mysen er en attraktive småby med ca. 12.000 innbyggere i en kommune med ca. 45 000 innbyggere. I Mysen sentrum finner man et bredt utvalg av både sjarmerende småbutikker og varehus. Om få år vil E-18 være utbygget med sammenhengende 4 felts motorvei mot Oslo med påfølgende redusert kjøretid. Også jernbanen med sitt dobbeltspor gjennom Follotunellen vil redusere reisetiden til en knapp time til Oslo.

Adkomst

Fra Oslo kjører man syd-østover på E18 mot Stockholm. Ta av ved avkjørsel Mysen sentrum og Momarken travbane. Følg veien Vandugbakken mot sentrum og ta til venstre i rundkjøringen og følg Smedgata når du ankommer Mysen sentrum. Ta så til Høyre inn på Storgata ved Kommunehuset og sving til venstre inn på Ordfører Voldens vei ved kommune huset (de vakre staselige gule trebygningene). Fortsett 300 meter på Ordfører Voldens vei og du vil få Ordfører Voldensvei 11 på venstre side. Adkomsten vil fremtidig være fra den nordlige porten fra Ordfører Voldensvei, da adkomsten ved låvebygningen vil bli fradelt og opphøre.

Tomten

Eiendommen er under fradeling og en kartforretning vil bli avholdt. Fradelingen er vedtatt og tomten vil tilsvare område B3 i vedlagte reguleringsplankart for Søndre Mysen Gård. Eiendommen vil ha et areal på ca. 4 600 kvm. Hele eiendommen er per i dag avsatt til bolig i kommuneplanens arealdel. Søndre Mysen gårdstun er et kulturhistorisk miljø hvor eksisterende bygninger  skal bevares. Opprinnelige og historiske viktige bygningsdeler og detaljer skal bevares. Det karakteristiske historiske uttrykket med hensyn til utforming, materialbruk, farger og utførelse skal bevares. Den 4 600 kvm. store tomten vil ikke kunne bli ytterligere utbygget. Ved eventuell byggesøknad om bygning på "tunet" (tomten) vil det måtte søkes dispensasjon fra reguleringsplanen. Rundt denne idylliske private tomten vil det bli utbygget. Syd på det opprinnelige tunet ligger det en driftsbygning (låve) som vil bli fradelt og som vil utvikles til boligformål i henhold til reguleringsplan. Låven vil gjenoppbygges med samme silhuett og form. Den gjenværende del av Søndre Mysen vil være vakkert og parkmessig grønn oase i Mysen sentrum. Her får man stor tomt med et vakkert våningshus og dekorativt stabbur. Hagen er opparbeidet med plen, prydbusker og frukttrær og er inngjerdet mot Ordfører Voldens vei.

Gårdstunet på søndre Mysen er fradelt fra Gnr. 59 Bnr. 1 og har matrikkel (gårds og bruksnummer) Gnr. 159 Bnr. 443. Fra denne matrikkelen vil låvebygningen med tilhørende tomt bli fradelt. Se vedlagte reguleringsplankart i fullstendig salgsoppgave.

Forbehold
Tomten forbeholdes fradelt i henhold til reguleringskart. Fradelingen er vedtatt, men i praksis ikke enda gjennomført ved oppmålingsforretning og matrikulering.

Innhold og standard

Enebolig - Byggeår: 1787.
Våningshuset er et godt ivaretatt ærverdig hus med byggeår 1787. Huset er solid bygget og fungerer godt som en bolig slik det fremstår i dag. Bygningen har et bonde-romantisk preg og fremstår som et sjelfullt hus hvor mye av den gamles stilen er beholdt. Huset har under tiden blitt noe modernisert og er i år 2016 oppgradert med nytt kjøkken fra Huseby. Boligen fremstår som både koselig og praktisk. Syd-vest på tunet ligger det er et pent stabbur som er med og skape en fin ramme rundt tunet.

Våningshus (p-rom 238 kvm.)
1. etasje Hall m/trapp, kjøkken, stue 1, stue 2, stue 3, gang
2. etasje Gang/trapperom, bad, 3 soverom

Stabbur ( Bra. ca. 100 kvm)

To lagerrom i 2 etasjer.
Vedlagt ligger en tilstandsrapport, uført av en uavhengig takstmann, med en bygningsteknisk gjennomgang av våningshuset. Det henvises til denne rapporten for mer utfyllende og spesifikk informasjon om eiendommen bestanddeler.

Oppvarming, piper og ildsteder

Det er oljefyr i kjeller koblet med radiatorer i huset. Varmekabler på badegulv. Teglstenspipe i stue med grue i bunn. I tilbygget er det en Leca pipe som er pusset, den er tilkoblet sentral fyr.

Reguleringsforhold

Eiendommen og bebyggelsen er regulert til boligformål. Reguleringsplanen Søndre Mysen gård PLAN ID: 20190005 vedtatt; xx. Dette er en reguleringsplan med bestemmelser (se vedlegg.). HENSYNSSONE
Bevaring kulturmiljø SOSI 570

Odel - Konsesjon

Eiendommen er odels og konsesjonsfri.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor: Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*: * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper): Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 159
 • Bruksnummer: 443
 • Fylkesnummer: 30
 • Fylkesnavn: Viken
 • Kommunenummer: 3014
 • Kommuneområde: Indre Østfold - Eidsberg
Les mer