Meglerinformasjon
Nannestad - Maura
Landbrukseiendom

Maura i Nannestad - Sentral gård i attraktive omgivelser. Solid bolighus og flere bygninger - 105 dekar

Gamle Dalsveg 97 og 99, 2032 Maura
Prisantydning:
8 000 000 kr
 • Primærrom:160 kvm
 • Bruksareal:162 kvm
 • Soverom:4
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:7974
 • Tomteareal:104 dekar
 • Byggeår:1975
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Kontakt megler

Adresse:

Gamle Dalsveg 97 og 99, Maura 2032

Velkommen til Haug gård

Velkommen til en meget sentral gård beliggende i tilknytning til bolig- og næringsområde under utvikling. Samtidig har man det landlige rundt seg med fritt utsyn over naturlandskapet og luft under vingene. Eiendommens arealer på ca. 105 dekar, hvor ca. 74,6 dekar er fulldyrka jord. Av bygninger står det i dag et pent hovedhus fra 1975, oppført i ett plan med grunnflate ca. 182 kvm. Det er også et tidligere eldre hus benyttet frem til 1974, med behov for restaurering/riving. Videre er det tre landbruksbygninger tidligere benyttet til stall, hønsehus og vognskjul/høytørke. Grunnflaten på driftsbygninger utgjør til sammen litt over 900 kvm. Bygningene er meget rasjonelle, noe som åpner for ulike driftsmuligheter. For den hesteinteresserte ligger mye til rette for å utvikle i den retningen.
Gården ligger i utkanten av et etablert boligområde, hvor det for tiden oppføres nye boliger mot grensen i vest. Utvikling av et næringsområde er også i gang. Selv om eiendommen i dag er uregulert, kan det vise seg å være smart å eie arealer som kanskje kan utvikles en gang i fremtiden.

Beliggenhet

Haug gård er beliggende på Maura, som er et tettsted i Nannestad kommune. Eiendommen grenser mot Gamle Dalsveg og boligområder i nord, mot natur og landbruksområder i øst og sør, og i vest mot nytt boligfelt, Holaker skog, og kommende næringsområde Hol. Den nye Holakerveien med fortau og gatebelysning er ført frem til eiendommen.
Maura har egen skole, idrettsanlegg og servicetilbud. Ca. 1 km til E16 som er veiforbindelsen mellom Oslo Lufthavn Gardermoen og Hadeland.
Ca. 5 km til Nannestad som kommunesenter. Ca. 10 km til Dal som nærmeste jernbaneforbindelse med gode parkeringsmuligheter. Ca. 13,5 km til Gardermoen og ca. 58 km. til Oslo S.

Adkomst

Fra Gardermoen: Sving av E6 retning Gardermoen og inn på E16. Følg denne vestover gjennom 5 rundkjøringer, og ved den 6. rundkjøringen, ta til høyre inn i Nannestadvegen (vei 120). Ta deretter andre vei til høyre inn i Gamle Dalsveg. Følg denne i én kilometer, og Haug gård kommer til syne på høyre hånd.

Det vil bli skiltet ved fellesvisning.

Jord, skog og tun

Gården er totalt på 105 dekar ifølge gårdskart fra NIBIO, og har følgende inndeling:
Fulldyrka jord: ca. 74,6 dekar.
Produktiv skog: ca. 17,5 dekar.
Annet markslag: ca. 7,6 dekar.
Bebygd, samf., vann, bre: ca. 5,3 dekar.
Totalt: ca. 105 dekar.

Fulldyrka areal utgjør et samlet skifte beliggende rundt tunet. Arealet ble delvis planert i 1976 og deretter grøftet. Deler av arealet lengst vest og i syd grenser inntil myrområder og kan i enkelte perioder med mye nedbør være vanskelig å drive. Arealet er bortleid og det dyrkes gras/grovfôr på hele arealet. Bortsett fra et område rett nord for tunet er arealet godt arrondert og lettdrevet. Jorda består av leire.
Antatt avlingsnivå er ca. 450 til 500 kg korn pr. dekar. Det er tidvis vannansamlinger på jordet mellom våningshuset og redskapshuset. Kommunen gravde over deler av eiendommen i 2018 og la nye vannledninger. etter dette har det vært vannansamlinger. Nåværende eier har en dialog med kommunen og entreprenør. Det er ingen endelig beslutning, men forhåpentligvis vil kommunen bekoste utbedringer av noen grøfter.

Skogarealet ligger som en kantsone mellom fulldyrka areal og eiendomsgrensen. Arealet er svært begrenset slik at verdi av tømmer må betraktes som virke solgt til ved eller uttak av ved til eget bruk.
Det er tidligere etablert en treningsbane for travhester på arealet. Siste eier hadde opptil 4 travhester og opparbeidet en 400 meters treningsbane på eiendommen. Denne er nå grodd igjen, men kan fortsatt sees på ulike flyfotos. Denne banen kan gjenopprettes.
Nannestad turlag har anlagt en tursti langs eiendommens østlige grense.

Ca. 1,5 dekar nord for husene er i kommuneplan avsatt til eksistrende bebyggelse. Et byggefelt grenser inntil eiendommen mot nord og det vil være naturlig med utvidelse. I kommuneplan er det avsatt arealer tilhørende eller inntil eiendommen til både næringsarealer og boligbebyggelse.

I kommuneplanen er det inntegnet en prosjektert vei, "Diagonalen", som på et tidspunkt sannsynligvis vil komme sør for tunet. Veien vil ta landbruksarealer og gjøre gjenværende landbruksarealer mindre effektive å dyrke. Dette kan potensielt åpne for alternative næringsveier for det gjenværende arealet og bygninger.

Innhold og standard

Hovedhus:
Bruksareal:
1. etasje: ca. 162 kvm.
Sum bygning: ca. 162 kvm.

Primærrom:
1. etasje: Kjøkken, stue/spisestue, tv-stue, to bad, vaskerom, wc, hall, arbeidsrom og 4 soverom. ca. 160 kvm.
Sum bygning: ca. 160 kvm.

Dagens hovedhus på Haug gård ble oppført i 1974/1975, og overtok bosettingen fra det tidspunktet. Huset er oppført på ett plan, noe som gjør det meget praktisk anlagt for de fleste. Samtidig rommer det mange rom, blant annet er det 4 soverom og to bad.

Badet mot øst har flislagt gulv med varmekabler, våtromsplater på vegger, og dusj.
Badet ved inngangsparti har flislagt gulv med varme, våtromstapet på vegg, og heldekkende dobbelt servant med underskap. Det er også toalett i rommet.
Vaskerom mot øst har gulvbelegg og sluk, uttslagsvask og opplegg for vaskemaskin, og varmtvannsbereder.
Separat toalettrom med toalett og servant.
Kjøkkenet har malt innredning med profilerte fronter, laminert benkeplate, oppvaskemaskin og komfyr og avtrekksvifte. Disse hvitevarene medfølger. Det er belegg på gulv og tapet på vegg. Kjøkkenet fremstår som noe utdatert men fullt brukbart.

Husets innvendige gulv består hovedsakelig av parkett i stuer og soverom. Forøvrig belegg, unntatt badene som er flislagt.
Innvendige vegger består hovedsakelig av trepanel, panelplater eller tapet.

Det elektriske anlegget er ovedsakelig fra byggeår, med sikringsskap med skrusikringer.

Det er en god terasse mot sydvest med utgang fra tv-stue. Det er også en balkong mot nordvest med utgang fra ett av soverommene. Inngangspartiet er overbygget.

Gamlehuset:
Bruttoareal:
1. etasje: ca. 79 kvm.
2. etasje: ca. 68 kvm.
Kjeller: ca. 68 kvm.
Sum bygning: ca. 215 kvm.
Det er ikke angitt primærrom i bygningen da det er å betrakte som et restaurerings/rivningsobjekt, samt at det er tinglyst en erklæring om at bygget ikke kan tas i bruk som bolig.
I 1. etasje er det stue, kjøkken og gang. I 2. etasje er det 3 soverom, bad og gang. 

Det opprinnelige våningshuset har stått ubebodd i lengre tid, men var til boligformål fra 1922 og frem til 1974. Gamlehuset ligger på den desidert beste tomten i området med fritt utsyn over landskapet.
Vannet er i dag frakoblet og bygningen er benyttet som lager. Det kreves et omfattende vedlikehold og det vil trolig være kostnadsbesparende og oppføre en ny bygning.
Innvendig holder bygningen en svært enkel standard. Kjøkkeninnredning og bad er ikke funksjonelt.
I forbindelse med oppføring av dagens hovedhus, ble det inngått en avtale med Nannestad kommune om at kloakksystemet i gamlehuset skulle kobles ut. Denne erklæringen er tinglyst i eiendommen, og sier følgende:
"Undertegnede eier av eiendommen Haug, gnr. 149, bnr. 11 og 12 og gnr. 150, bnr. 9, forplikter seg til å koble ut kloakksystemet på det gamle våningshuset så snart det nye bolighuset på eiendommen er ferdig. Den gamle bygningen kan ikke tas i bruk som bolig etter at det nye huset er fullført. Utkobling av kloakkanlegget skal være utført før brukstillatelse for det nye bolighuset gis. Denne erklæring skal tinglyses som heftelse på ovennevnte eiendommer."
Den gangen erklæringen ble inngått var det privat septikkløsning. I senere tid, i 2000, ble det lagt ny kloakkledning over tomten, slik at det kan være mulighet for offentlig tilkobling. Det er ikke undersøkt om gamlehuset kan tas i bruk som bolig igjen, men det kan være mulighet for det etter en eventuell godkjennelse fra kommunen.


Vognskjul/høytørke:
Grunnflate: ca. 378 kvm.
Vognskjulet med høytørke er oppført lengst nordvest på tunet. Halvdelen mot nordøst utgjør et romslig vognskjul med innvendig støpt gulv og skyveporter mot tunet. Innkjøringshøyde på 4,00 m. Arealet mot sydvest utgjør to plantørker beregnet før tørking av høyballer eller løst høy. Innvendig gulv med enten perforerte plater eller ristegulv. Skyvedører mot tunet.
Bortsett fra gulvet i vognskjulet er bygningen godt vedlikeholdt. Innvendig støpt gulv har setninger. Høytørker er avdelt med enkle vegger som lett kan demonteres. Bygningen har god innkjøringshøyde og er fleksibelt med hensyn til bruk. Taket er vedlikeholdt i 2020/21 med skifte av defekte plater. Selger opplyser at det er vannansamling i kjelleren.
Verdien av bygningen er vurdert som utleie til kaldtlager. Videre bruk kan egne seg godt for lager eller verksted.

Hønsehus:
Grunnflate: ca. 500 kvm.
Hønsehuset er oppført sydvest på tunet mellom stall og vognskjul. Bygget var opprinnelig innredet med innredning til 6000 verpehøns, eggproduksjonen opphørte i 1997. Innredningen er fjernet. Innvendig takhøyde på 2,45 til 2,50 m. Nedforet himling.
Østre del av bygget er innredet med kjølelager og vaskerom/teknisk rom. Arealet er delvis utleid til lager av biler etc.
Bygningen fremstår som slitt med manglende vedlikehold av utvendig/innvendig vegger, takrenner med omfattende korrosjonsskader. Bygningen har innlagt vann og strøm.
Verdien av bygningen er basert på utleie som kaldtlager med en beskjeden leie. Bygget fremstår ganske åpent for nye bruksmuligheter, f.eks. innredning til staller eller annen bruk.

Stall:
Grunnflate: ca. 92 kvm.
Stallen ligger plassert mot vest på tunet. Grunnplanet utgjør en stall med 4 bokser, samt midtgang og utstyrplass. Mot nordøst er det et overbygd inngangsparti.
Stallen fremstår som slitt og innvendig mørk med lite innslipp av lys. Med noe vedlikehold kan bygget benyttes som husdyrrom for fritidsbruk.

Utdrag fra tilstandsrapport og selgers egenerklæring

Det foreligger tilstandsrapport fra takstmann Henrik Hals datert 04.06.2022. Rapporten i sin helhet ligger vedlagt i salgsoppgaven. Oppsummering av tilstandsgrad 2 og 3:
- Våtrom > Generell > Bad
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000
TG3.
-Våtrom > Generell > Vaskerom
Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.
Kostnadsestimat : 100 000 - 300 000
TG3.
- Tekniske installasjoner > Varmesentral
Mer enn halvparten av forventet brukstid på varmesentral er oppbrukt. Oljefyr er ikke ombygd til biobrensel
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
TG3.
- Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
Kostnadsestimat : Under 10 000
TG3.
- Utvendig > Taktekking
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Takflate over tidligere garasje og inngangsparti har vannansamlinger og mosedannelse. Alt vann ledes ikke til sluk.
TG2.
- Utvendig > Nedløp og beslag
Det er rust på innfestingen av takrenner/nedløp.
TG2.
- Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr. Spor etter mus.
TG2.
- Utvendig > Vinduer
Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket.
TG2.
- Utvendig > Dører
Det er avvik:
Dørene har slitasje og behov for vedlikehold og utbedringer. Eldre dører kan har et større varmetap. Dør fra vaskerom lot seg ikke åpne på befaringsdagen.
TG2.
- Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand mellom spiler.
Flere løse skiferheller/flis og noen akser på skifer i trinn. Sprekk i skifervegg ved entré.
TG2.
- Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Bruksslitasje med stedvis merker og hull etter festemidler, ingen spesielle skader er registrert på befaringsdagen.
TG2.
- Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
TG2.
- Innvendig > Innvendige dører
Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.
TG2.
- Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc 2
Det er avvik:
Eldre utstyr.
TG2.
- Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc
Det er påvist skader på innredning.
TG2.
- Tekniske installasjoner > Vannledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.
TG2.
- Tekniske installasjoner > Avløpsrør
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.
TG2.
- Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år.
TG2.
- Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
Det er montert sikringsskap med skrusikringer i 1.etg.
TG2.
- Tomteforhold > Terrengforhold
Det er avvik:
Stedvis fall mot bygningen.
TG2.
- Tomteforhold > Oljetank
Det er opplyst om at oljetank er sanert, men tilfredsstillende dokumentasjon mangler
Regjeringen har vedtatt et generelt forbud mot fyring til oppvarming med mineralsk olje fra 2020. Dersom tanken inneholder bioolje (0% mineralsk fossil olje) er det ikke krav til kontroller, og fyring kan fortsette etter 2020.
TG2.

Sammendrag av selgers egenerklæring:
Eiendommen selges for et dødsbo, og selger er arvinger etter tidligere eier. Det innebærer at selger har en betydelig redusert kjennskap og kunnskap om eiendommen, omstendigheter rundt eiendommen, og eiendommens tilstand. Kjøpere oppfordres til sette seg godt inn i salgsopplysninger, og gjøre seg godt kjent med eiendommen før inngivelse av bud.
1. Dusjrommet bør sjekkes for fukt i gulv og vegger.
2. Det er utført arbeid på bad/våtrom av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Ukjent firmanavn. Dusjrommet har blitt bygget om, og badstue fjernet.
2.1. Tettesjikt/membran/sluk ble ikke oppgradert/fornyet.
2.2. Arbeidet ble ikke byggemeldt. Badsturom ble gjort om til bod.
8. Spor etter mus, men sjelden (år mellom hver gang). Sølvkre på toalettet.
10. Har vært taklekkasjer som har blitt utbedret. I 2001 ble gården truffet av den store stormen. Deler av taket over kjøkkenet blåst bort. Reparert av Gjensidige Forsikring.
11. Det er utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad. Ukjent firmanavn. Gjennom 47 år har det vært beising, maling av vinduer, en garasje gjort om til soverom, bygget ut tv-stuen og et soverom, oppført terrasse mot sør o.a.
16. Det er nedgravd oljetank på eiendommen.
16.1. Kommunen har ikke gitt dispensasjon til at den nedgravde oljetanken kan bli liggende, for eksempel ved at den nedgravde oljetanken tømmes, saneres eller fylles igjen med masser.
20. Det er ikke foretatt radonmåling.
21. Det er innredet/bruksendret/bygget deler av boligen. Tv-stuen og ett soverom ble utvidet ca. to meter mot sør da terrasse ble bygget midt på 80-tallet.
21.1. Innredningen/utbyggingen er ikke godkjent hos bygningsmyndighetene.

Oppvarming, piper og ildsteder

Hovedhuset varmes opp med strøm og ved. Det er én elementpipe i boligen, tilkoblet parafinbrenner og åpen peis. Parafinbrenner er ikke lenger i bruk. Pipen er forblendet med skiferfliser, utvendig pusset over tak.
I gamlehuset er det en innvendig pipe som ikke er ført over tak. Den er tatt ut av bruk.

Selger opplyser at det er to nedgravde tanker på eiendommen. Én parafintank til boligoppvarming inntil kjøkkenveggen på hovedhuset. Én dieseltank i sørenden av gårdsplassen mellom de to driftsbygningene. Begge skal være lett tilgjengelig.
I henhold til forurensningsforskriften § 1-8 skal tanker som permanent tas ut av bruk tømmes og graves opp. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten å representere fare for lekkasje, skal destrueres. Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i stedet for oppgraving. Det blir kjøpers hele og fulle ansvar og kostnad og følge opp gjeldende regler knyttet til nedgravde tanker.

Reguleringsforhold

Det foreligger ingen reguleringsplan over eiendommen.
Iht. Kommuneplanens arealdel 2018-2035, er eiendommens areal avsatt til følgende:
Delareal 94 853 kvm., arealbruk: LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Nåværende.
Delareal 8 kvm., arealbruk: Boligbebyggelse. Framtidig.
Delareal 1 485 kvm., arealbruk: Boligbebyggelse. Nåværende.
Delareal 3 122 kvm., Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler)
Delareal 20 791 kvm., KPDetaljering: Reguleringsplan skal fortsatt gjelde.
Kommuneplankartet viser også en fremtidig planlagt veitrasé syd for eiendommen. Det er uviss iverksettelsestidspunkt for denne.

Eiendommen grenser inntil flere reguleringsplaner, og området vest for gården er avsatt til boligbebyggelse og næringspark. Dette området er under utbygging frem til gårdens arealer.

Kommuneplankart og reguleringsplankart ligger vedlagt i salgsoppgaven. De tilgrensende reguleringsplaner med bestemmelser, samt bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel, er innhentet og kan fås oversendt fra eiendomsmegler.

Odel - Konsesjon

Det er odel på eiendommen. Alle kjente, myndige odelsberettigede har fraskrevet seg odelen.

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor:

Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*:
* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper):
Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Vedlegg

Følgende vedlegg foreligger og er en del av salgsoppgaven. Før bud inngis oppfordres interessenter til å gjennomgå hele salgsoppgaven inkludert vedleggene:
- Nabolagsprofil.
- NIBIOS gårdskart datert 02.06.2022.
- Grunnkart datert 20.04.2021.
- Verditakst for landbrukseiendom datert 07.06.2022.
- Tilstandsrapport bolighus datert 04.06.2022.
- Selgers egenerklæring datert 30.05.2022.
- Konsesjonsvedtak datert 25.01.2022.
- Opplysninger om vann og avløp fra Nannestad kommune datert 20.04.2021.
- Vegstatuskart datert 20.04.2021.
- Eiendomsrapport fra Norkart datert 20.04.2021.
- Utskrift fra Seeiendom for gnr. 150, bnr. 27.
- Planopplysninger fra Nannestad kommune datert 20.04.2021.
- Kommuneplankart datert 02.06.2022.
- Reguleringsplankart datert 02.06.2022.
- Reguleringsplanforslag datert 02.06.2022.
- Ortofotorapport datert 20.04.2021.
- Eiendomskart datert 20.04.2021.
- Matrikkelkart og -rapport, datert 20.04.2021.
- Kulturminnerapport fra Norkart datert 20.04.2021.
- Ferdigattest bolighus datert 18.03.1975.
- Bygningstegninger.
- Referat fra møte med Nannestad kommune, datert 27.05.2021.
- Grunnboksutskrifter fra 5 matrikler, datert 02.06.2022.

Rett til å fritt velge megler

Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 149
 • Bruksnummer: 11
 • Fylkesnummer: 30
 • Fylkesnavn: Viken
 • Kommunenummer: 3036
 • Kommuneområde: Nannestad - Maura
Les mer