Meglerinformasjon
Stor-Elvdal
Landbrukseiendom

Stor-Elvdal - Landbruksidyll med vakkert tun, seter på fjellet, stor skog og grense til Imsa. Velholdt bygningsmasse.

Storelvdalsveien 3424, 2480 Koppang
Prisantydning:
6 800 000 kr
 • Primærrom:204 kvm
 • Bruksareal:226 kvm
 • Soverom:4
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:4694.5
 • Tomteareal:2510 dekar
 • Byggeår:1863
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Kontakt megler

Adresse:

Storelvdalsveien 3424, Koppang 2480

Velkommen til Messeltbakken gård

Denne landbrukseiendommen har et vakkert gårdstun som ligger usjenert og idyllisk til. Adkomsten er enkel, kun 300 meter fra hovedveien, og tomten grenser inntil både Imsa og Glomma med strandlinje og fiskerett.
Eiendommen har andel i stort skogsbilveinett, som gir god adkomst til skogteigen ved Rokkåa og tilhørende setertun ved Messeltsæter. Setertunet har en romslig og godt vedlikeholdt seterbygning som ligger i tregrensen med vidt utsyn mot syd og vest.
Gårdstunet består av flere driftsbygninger og et flott våningshus, alle godt vedlikeholdt. Våningshuset er opprinnelig en laftet Østerdalsbygning fra 1863 som er oppgradert og modernisert i flere omganger. Sist av dagens eiere i tidsrommet fra 1990 og noen år utover. Boligen har fire soverom, to bad, storstue og tv-stue, samt kjøkken med spiseplass og tilhørende kjølerom. Her er det god plass til mange.
Totalarealet er på 2.510,8 dekar, hvor 46,8 er fulldyrka jord og 2.325,3 er produktiv skog. Konsesjonsbelagt og boplikt.

- Velstelt og flott gårdstun.
- Velholdt bygningsmasse.
- Sjarmerende våningshus.
- Driftsbygning og vognskjul.
- Stabbur og garasje.
- Stor skog og seter på fjellet.
- Grense til Imsa og Glomma.
- Fiskerett, god ørretbestand.
- Inngår i Rokkoa elgvald.
- Mulighet for dyrehold.
- Konsesjon, bo- og driveplikt.
- Fulldyrka mark er bortleid..
- Kjøkken med spiseplass.
- Kjølerom tilknyttet kjøkkenet.
- Fire soverom, stor trappegang.
- Tv-stue med støpejernsovn.
- Storstue med etasjeovn.
- To bad og et vaskerom.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Stor-Elvdal kommune i Østerdalen, ca. 14 km sør for Koppang sentrum. Gårdstunet ligger langs Storelvdalsveien nede i dalen, et landskap preget av spredt boligbebyggelse og landbrukseiendommer. Tilhørende skogteig ligger nordvest for tunet og strekker seg fra elva Imsa og opp mot Gråfjellet, mens Setertunet ligger vest for gårdstunet opp mot Vardfjellet. Setertunet ligger på grensen mellom skog og snaufjell.

På Koppang finnes det meste av det man trenger i hverdagen. Butikker av ulike slag, apotek, kafeer og legekontor med mer. For ytterligere servicetilbud tar det ca. 30 min å kjøre til Rena og 1 time til Elverum. Koppang har også barneskole, ungdomsskole og videregående skole, med skolebussordning for elevene. Det er busstopp nede ved riksvei 3, ca. 400 meter fra gårdstunet. Riksvei 3 er de siste årene oppgradert og holder en god veistandard.

Kommunen har fasiliteter for idrett og fysisk aktivitet, med flerbrukshallen Storstua til innendørsbruk, ballbinge, fotballbaner og treningssenter. I tillegg har kommunen flere aktive skytterlag.
Tekna Park åpnet i 2019 - en aktivitetspark for hele familien med muligheter for alpin, snowboard, skilek og Skandinavias første tubepark. Svømmehallen på ungdomsskolen fungerer som populært folkebad med badstu, og det er tilbud om eget varmtbad på lørdager. I tillegg har kommunen et aktivt motorsportmiljø med anlegg for både bilcross og motocross.

Adkomst

Fra Elverum:
Kjør riksvei 3 nordover og følg denne i ca. 74 km. fra rundkjøringen i Elverum. Gården ligger med en liten avstikker fra riksvei 3 på venstre side, rett før Søndre Imsa bru.
Det vil bli skiltet ved fellesvisninger.

Adkomst gårdstunet til setra:
Setra har adresse Eldådalsveien 1300, 2480 Koppang.
Fortsett riksvei 3 nordover i ca. 670 meter og ta til venstre inn på Gålaveien. Gålaveien er bomvei med betaling i begynnelsen. Følg veien i ca. 8,2 km. (du vil passere Imsdalsfabrikken på denne strekningen), og ta til venstre over Nybrua. Rett etter brua, hold mot venstre inn på Eldådalsveien. Følg denne i ca. 13 km. helt frem til setra som ligger på venstre hånd.

Kjøretider fra gården:
Koppang: ca. 15 min.
Elverum: ca. 1 t og 5 min.
Hamar: ca. 1 t og 30 min.
Oslo: ca. 2 t og 50 min.
Setertunet: ca. 40 min.

Jord, skog og tun

Gården er totalt på 2.510,8 dekar ifølge gårdskart fra NIBIO, og har følgende inndeling:
Fulldyrka jord: ca. 46,8 dekar.
Innmarksbeite: ca. 9,3 dekar.
Produktiv skog: ca. 2.325,3 dekar.
Annet markslag: ca. 112,6 dekar.
Bebygd, samf., vann, bre: ca. 16,8 dekar.
Totalt: ca. 2.510,8 dekar.

Det fulldyrka arealet ligger i et samlet skifte sydøst for tunet og Storelvdalsveien. Adkomst via bilvei langs Imsa ned mot utløpet til Glomma. Arealet er flatt og godt arrondert. Jorda består av morenemasser. I forbindelse med omlegging av eng ble arealet renset for stein og påkjørt husdyrgjødsel i 2020. Arealet er bortleid til grasproduksjon. Leietaker driver med husdyr og arealet spredes jevnlig med husdyrgjødsel.

Skogarealet utgjør totalt 2.437 dekar fordelt på to teiger. 2.236 dekar er registrert som produktivt areal. Av dette utgjør Nøkkelbiotoper ca. 36 dekar slik at netto drivbart areal er 2.197 dekar.
Det største arealet er gnr. 19, bnr. 33 med totalt 2.351 dekar hvorav 2.164 dekar er produktivt. Teigen ligger i Imsdalen og grenser inntil Rokkåa. Teigen strekker seg fra Imsa i sydvest opp mot Gråfjellet. Teigen har god skogsbilveiadkomst fra vei som går langs Imsa. I tillegg er det bygd vei nordover i teigen slik at en gjennomsnittlig driftsavstand er ca. 400 til 500 meter i terrenget. Teigen har god helling mot nord men stort sett greie driftsforhold til maskinell drift. Jordmassene er for en stor del morenemasser.
Gnr. 11, bnr. 29 ligger delvis rundt tunet og delvis syd for riksvei 3 og grenser ned i Glomma. Arealet utgjør 151 dekar hvorav 72 dekar er produktivt areal. Det er bilvei fra riksvei 3 og ned til Glomma. Skogarealet grenser i nord ned til Imsa.
Det er registrert 5 nøkkelbiotoper i skogen på totalt 39 dekar. En registrering i teig 1 og fire i teig 2.
Alle beregninger er basert på opplysninger hentet fra Ressursoversikt utarbeidet av Glommen Mjøsen Skog i 2021. Sumtallsrapporten er basert på takst avholdt i 2001. Rapporten er justert for aktivitet i perioden.
Ressursoversikten angir en total stående kubikkmasse på drivbare arealer på 15.355 kbm. Årlig tilvekst er angitt til 699 kbm.
90% av produktiv skog er angitt å ha middels bonitet.
Ressursoversikten oppgir følgende hogstklassefordeling:
HK1: 0%
HK2: 28%
HK3: 43%
HK4: 14%
HK5: 14%
Treslag er hovedsakelig gran og furu, med en andel på hhv. 61% og 31%.
Det er angitt en stående kubikkmasse på 5.331 i hogstklasse 5.
Hovedtall fra Ressursoversikten er vedlagt i salgsoppgaven. Komplett Ressursoversikt kan ved forespørsel fås tilsendt.

Gårdstunet
En usjenert idyll åpner seg når man kommer inn på gårdstunet, og det hele er rammet inn av skigard. Her er store, velstelte plenareal, fin beplanting i form av prydbusker og enkelte bed, samt høyreiste trær av ulike slag. Solforholdene er meget gode på det åpne tunet og boltreplassen stor for alle generasjoner.

Setertunet
Med landbrukseiendommen medfølger et setertun. Setertunet med innmarksbeite ligger på Nordre Messeltsæter, i tregrensen med vidt utsyn mot syd og vest. Det er god bilvei frem til tunet. Eiendommen ligger ca. 22 km vest for hovedbølet og består av seterhytte, fjøs/vedskåle og en utedo. Innmarksarealet er i følge gårdskart 9,8 daa med inngjerdet innmarksbeite, samt et lite tun rundt seterbygget.

Jakt

Eiendommens areal inngår i Rokkoa elgvald. Eiendommens andel av valdet tilsier én elg. Minste krav for elg er 5.000 dekar, 10.000 dekar for hjort, og 5.000 dekar for rådyr. Stor-Elvdal kommune har i tillegg hjort- og rådyrjakt. Området har tilgang på storfugljakt og Imsa har en god ørretbestand. Eiendommen grenser inntil Imsa med fiskerettigheter.

Innhold og standard

Våningshuset ligger øst på tunet, med inngangsparti og en flott terrasse på ca. 18 kvm på vestsiden av huset. Det er gode parkeringsmuligheter på gårdstunet og garasje med plass til to biler.

Våningshuset
Bruksareal:
1. etasje: ca. 163 kvm.
Loft: ca. 63 kvm. 
Sum bygning: ca. 226 kvm.

Primærrom:
1. etasje: Vindfang, entré, kjøkken, storstue, tv-stue, 3 soverom og bad. ca. 159 kvm.
Loft: Gang, bad, vaskerom og soverom. ca. 45 kvm.
Sum bygning: ca. 204 kvm.

Entré: Boligens inngangsparti er innbydende og gjør det ekstra hyggelig å ta imot gjester. Trappen og platået foran ytterdøren er flislagt og overbygd. Vindfanget har skiferfliser på gulvet og varmekabler som effektivt tørker opp etter vått skotøy. I gangen innenfor er det tregulv, laftede tømmervegger og en nyere, fin tretrapp med malte vanger og rekkverk.

Kjøkken: Kjøkkenet er et hyggelig samlingssted i hverdagen, både når maten skal lages og spises. Kjøkkeninnredningen er montert i hesteskoform og har rødmalte, profilerte furufronter med benkeplater i laminat. Kjøkkenet er utstyrt med heldekkende beslag med oppvaskkum og skyllekum, ventilator med avtrekk, opplegg til oppvaskmaskin og nisje til kjøleskap. Det er verdt å merke seg at det er direkte tilgang til kjølerom fra kjøkkenet. Kjøkkenet har panel på veggene og nyere tregulv på grunn av tidligere vannskade.

Tv-stue: Fra trappegangen er det dør med glass inn til tv-stua. Stua er romslig og har store vinduer på to vegger. Gulvet har trebord og veggene er malt i lys kremfarge. Det er god plass til sofagruppe og annet møblement, og stua brukes flittig i hverdagen. Til et pipeløp med natursteinsskifer er det tilkoblet en støpejernsovn som gir god, langvarig varme.

Storstua: Storstua har plass til mange og er rommet som dekkes opp med langbord til fest. I tillegg er det god plass til flere sittegrupper. Stua har hvitmalt himling med rødmalte takbjelker, belegg på gulvet og panel på veggene. Til et hvitmalt pipeløp er det en flott utsmykket etasjeovn - en god varmekilde og flott blikkfang.

Bad/wc/vaskerom: Boligen har bad i begge etasjer og et eget vaskerom. Badet i første etasje har lyse, melerte fliser på gulv og vegger. Det er varmekabler i gulvet og avtrekksventil i taket. Badet er utstyrt med dusjhjørne med skyvedører, gulvstående toalett og en stor baderomsinnredning med god skapplass. Innredningen har heldekkende servantplate og speil med overlys.

Bad 2: Badet i loftsetasjen ble pusset opp i 2013 og har grå fliser på gulvet og lysmalte panelvegger. I et åpen dusjsone er det fliser på veggene og skillevegg i glass. Videre har badet gulvstående toalett og vegghengt servant. Oppvarming er med panelovn på vegg.

Vaskerom: Vaskerommet ligger i loftsetasjen og har trehvite paneloverflater og vinylbelegg på gulvet. Videre har vaskerommet skyllekum i stål, samt plass til vaskemaskin og tørketrommel ved siden av hverandre. Rommet har oppvarming med panelovn på vegg.

Soverom og garderobe: Boligen har fire soverom, tre i første etasje og ett i loftsetasjen. I første etasje har ett av soverommene trehvitt panel på veggene, mens de to andre har lysmalte vegger. Soverommet i loftsetasjen har også trehvitt panel. I trappegangen i loftsetasjen er det plass til å ha hjemmekontor eller annet møblement, og i enden av trappegangen er det en stor uinnredet bod/kaldtloft.


Låven med fjøs
Bruttoareal: ca. 378 kvm.
Driftsbygningen er oppført sør på tunet som en tradisjonell låve med husdyrrom, vognskjul og innvendig kjørebane i hele byggets lengde.
Den østre delen av bygget utgjør et grisefjøs på ca. 90 kvm. med underliggende gjødselkjeller. Støpt gjødselkjeller med innvendig støpt gulv og himling. Fjøset har støpte vegger og trehimling. Innvendig takhøyde på ca. 2,2 m.
Resterende areal på grunnplan utgjør vognskjul med støpt gulv, trolig rett på fjell. Helly Hansen kraftfôrsilo, forøvrig åpent areal. Skyveporter mot tunet.
Innvendig kjørebru fra vest. Adkomstvei rundt og utenfor tunet. Høygulv over fjøs. Fjøset ble renovert i 1964 og innredet til slaktegris. Innredning er fremdeles oppmontert.
I 1979 ble det i vinkel mot syd oppført et tilbygg på 234 kvm. bestående av grisefjøs. Oppført i en etasje med underliggende gjødsekjeller. Innvendig er innredning fjernet men gjødseltroer er ikke gjenstøpt. Innvendig takhøyde på ca. 2,45 m. Innvendig er vegger kledd med husdyrplater. Nedforet
himling. To ventilasjonsvifter. Avdelt teknisk rom. Innlagt vann med varme i ledning.

Hele bygget er godt fundamentert og vedlikeholdt. Siden griseholdet ble avviklet har det vært liten aktivitet i bygget bortsett fra som lager. Gjødselkjeller har per idag ikke godkjente porter.
Bygningen vil trolig kunne brukes til fremtidig dyrehold som både gris, sau, hest og geit.

Vognskjulet
Bruttoareal: ca. 120 kvm.
Bygningen utgjør tunet mot vest. Fire doble slagdører mot tunet. B=3,0 H=3,1 m.  Ikke innlagt strøm. Vognskjulet er godt vedlikeholdt og med et bredt bruksområde.

Stabburet
Bruttoareal: ca. 18 kvm.
Stabburet danner tunet mot nord. Terrasse med tregulv mot syd. Bygningen har ikke innlagt strøm. Selve laftebygget er i god forfatning basert på alder. Innvendig gulv på grunnplan har bygningsmessige skader. Bruken er begrenset. En av bunnstokkene er i dårlig forfatning med råte og gulv har setninger.

Garasjen
Bilgarasjen er avdelt i bakkant med vedskåle. Bygningen er godt vedlikeholdt og godt egnet som dobbel bilgarasje. Et naturlig og pent element på tunet.
To doble slagdører mot syd. Nye dører i 2020. Vinduer med enkelt glass. Innlagt strøm.

Setra
Setertunet med innmarksbeite ligger på Nordre Messeltsæter, gnr. 11, bnr. 49. Området har flere setertun og god bilvei frem til tunet. Eiendommen ligger ca. 22 km vest for hovedbølet. Setra består av seterhytte, fjøs/vedskåle og en utedo. Innmarksarealet er iflg. gårdskart 9,8 dekar med inngjerdet innmarksbeite, samt et lite tun rundt hytta.
Seterbygget er innredet som peisestue, og er som tatt ut av et folkeeventyr. Her er heltre gulv, mønet tak, innvendige tømmervegger og åpen peis/grue. Hytta er solid bygget og godt vedlikehold. I 1991/92 ble det oppført et tilbygg på 66 kvm som er inndelt i fire soverom med til sammen 10 sengeplasser, en gang, enkel kjøkkenkrok, samt et bad/vaskerom. En setning i gulvet er utbedret i 2022.
Det er sommervann fra utvendig ledning med tappekran, mens vintervann hentes fra nærliggende bekk. Nord på tunet står et eldre laftebygg som opprinnelig har vært et fjøs. Bruken i dag utgjør vesentlig vedskåle og lager.

Oppvarming, piper og ildsteder

Våningshuset har elektrisk oppvarming med panelovner i flere rom og varmekabler i vindfang og på bad i første etasje. Oppvarming suppleres med vedfyring i etasjeovn i storstua og vedovn i tv-stua. Oso varmtvannsbereder på 200 l er plassert i kjelleren. Kjølerommet har aggregat i veggen med avkast av spillvarme til tilstøtende gang. Det er naturlig avtrekk fra våtrom og mekanisk avtrekk fra kjøkkenventilator.
Det betales i dag ingen avgifter til brann- og feiervesenet. Siste tilsyn og feiing av piper, ildsteder mv. ble utført 14.05.2016. Brann- og feiervesenet har ikke registrert avvik eller anmerkninger på bruksenheten.

Hovedinntak med måler for automatisk avlesning er i fjøset. Fra fjøset er det stigeledning til boligen. Hovedsikring er 63 A og sikringsskap har skrusikringer. Elanlegget ble gjennomgått 2015/16. Boligen har Elotec tyverialarm med kontrollpanel i boden ved inngangen.

Reguleringsforhold

Eiendommen inngår i kommuneplanen for Stor-Elvdal kommune for 2003-2015. Kartutsnitt av kommuneplanen ligger vedlagt i salgsoppgaven.
Tekstdelen til kommuneplanens arealdel er innhentet og kan fås tilsendt i sin helhet ved henvendelse til eiendomsmegler.
Iht. kommuneplanens arealdel er eiendommen avsatt til for det meste LNF-område (landbruks,- natur- og friluftsformål), og ca. 1,5 dekar vannareal for alment friluftsliv.

Helt i sydenden av teigen med gårdstunet, og mot riksvei 3, inngår ca. 744 kvm. av arealet i reguleringsplanen "Rv.3 Evenstad bru - Imsroa syd". Reguleringsplanen strekker seg sydover. Kartutsnitt fra reguleringsplanen ligger vedlagt i salgsoppgaven. Stor-Elvdal kommune opplyser og at reguleringsplanen er under arbeid, "Reguleringsendring for Rv 3 Evenstad bru-Imsroa syd". Kartet over reguleringsendringen viser en utvidelse av det regulerte området.
Reguleringsbestemmelser til reguleringsplanen er innhentet og kan fås tilsendt ved henvendelse til eiendomsmegler.

Kommuneplanen inneholder bestemmelser om seterbebyggelsen i kommunen:
Retningslinjer for utnyttelse av setereiendommer:
1. All ny bebyggelse innenfor seterlandskapet bør underordne seg den eldre seterbebyggelsen i størrelse, form, farge og materialvalg. Ny bebyggelse bør plasseres slik at tundannelsen blir beholdt eller forsterket. Naturmateriale som stein, tre og torv  bør benyttes som byggemateriale.
2. Det tillates ikke oppført nye fritidshus på setervollen.
3. Verandaer bør ikke oppføres. Uteplasser bør legges på terreng.
4. Setereiendommer som benyttes til fritidseiendommer kan tillates utbygd med opprinnelig bygningsvolum. Bygningene bør da plasseres på de gamle hustuftene og ha samme størrelse og utforming som opprinnelig bygg. Fjøs, låver og andre uthus skal tilstrebes sitt opprinnelige utseende, også når disse brukes på annen måte enn  opprinnelig.
5. Setervollene bør ikke tilplantes, og tilgroing med trevegetasjon bør unngås. Planting av bær og prydbusker, samt enkelte trær inntil bygningene som antas å forbedre totalmiljøet kan gjøres. Gjerder rundt setervoller bør holdes ved like.
6. Det bør ikke etableres luftstrekk over/gjennom setervollene. Videre bør terrenginngrep ved framføring av veger, og ved bygging av nye bygg skje skånsomt og i henhold til lokal byggeskikk, jf. punkt 1.

Skogteigen gnr. 19, bnr. 33 grenser mot elven Rokkåa. Rokkåa inngår i kommuneplanens retningslinjer/bestemmelser vedrørende vassdrag. Fra avsnitt 5 i kommuneplanen heter det bl.a.: Ut fra landbruks-, kultur- og miljøvernhensyn bør det vises særlig forsiktighet med inngrep i kant-/strandsonen.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon, selger har risiko for at salgssum blir godkjent. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Det er opparbeidet odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor: Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*: * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper): Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 11
 • Bruksnummer: 29
 • Fylkesnummer: 34
 • Fylkesnavn: Innlandet
 • Kommunenummer: 3423
 • Kommuneområde: Stor-Elvdal
Les mer