Maura i Nannestad - Sentral gård i attraktive omgivelser. Solid bolighus og flere bygninger - 104,9 dekar

Gamle Dalsveg 97 og 99, 2032 Maura
Prisantydning:
7 900 000,–
 • Primærrom: 147 kvm
 • Bruksareal: 150 kvm
 • Soverom: 4
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg: 22343.78
 • Tomteareal: 104 966 kvm
 • Byggeår: 1975
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Velkommen til Haug gård

Velkommen til en meget sentral gård beliggende i tilknytning til bolig- og næringsområde underutvikling. Samtidig har man det landlige rundt seg med fritt utsyn over naturlandskapet og luft under vingene. Eiendommens arealer på ca. 104,9 dekar, hvor ca. 74,3 dekar er fulldyrka jord. Av bygninger står det i dag et pent hovedhus fra 1975, oppført i ett plan med grunnflate ca. 182 kvm. Det er også et eldre hus benyttet frem til 1974, med behov for restaurering/riving. Videre er det tre landbruksbygninger tidligere benyttet til stall, hønsehus og vognskjul/høytørke. Grunnflaten på driftsbygninger utgjør til sammen litt over 900 kvm. Bygningene er meget rasjonelle, noe som åpner for ulike driftsmuligheter. For den hesteinteresserte ligger mye til rette for å utvikle i den retningen.
Gården ligger i utkanten av et etablert boligområde, hvor det for tiden oppføres nye boliger mot grensen i vest. Utvikling av et næringsområde er også i gang. Selv om eiendommen i dag er uregulert, kan det vise seg å være lurt å eie arealer som kanskje kan utvikles en gang i fremtiden.

Beliggenhet

Haug gård er beliggende på Maura, som er et tettsted i Nannestad kommune. Eiendommen grenser mot Gamle Dalsveg og boligområder i nord, mot natur og landbruksområder i øst og sør, og i vest mot nytt boligfelt, Holaker skog, og kommende næringsområde Hol. Den nye Holakerveien med fortau og gatebelysning er ført frem til eiendommen.
Maura har egen skole, idrettsanlegg og servicetilbud. Ca. 1 km til E16 som er veiforbindelsen mellom Oslo Lufthavn Gardermoen og Hadeland.
Ca. 5 km til Nannestad som kommunesenter. Ca. 10 km til Dal som nærmeste jernbaneforbindelse med gode parkeringsmuligheter. Ca. 13,5 km til Gardermoen og ca. 58 km. til Oslo S.

Adkomst

Fra Gardermoen: Sving av E6 retning Gardermoen og inn på E16. Følg denne vestover gjennom 5 rundkjøringer, og ved den 6. rundkjøringen, ta til høyre inn i Nannestadvegen (vei 120). Ta deretter andre vei til høyre inn i Gamle Dalsveg. Følg denne i én kilometer, og Haug gård kommer til syne på høyre hånd.

Det vil bli skiltet ved fellesvisning.

Jord, skog og tun

Gården er totalt på 104,9 dekar ifølge gårdskart fra NIBIO, og har følgende inndeling:
Fulldyrka jord: ca. 74,3 dekar.
Produktiv skog: ca. 17,7 dekar.
Annet markslag: ca. 7,9 dekar.
Bebygd, samf., vann, bre: ca. 5 dekar.
Totalt: ca. 104,9 dekar.

Fulldyrka areal utgjør et samlet skifte beliggende rundt tunet. Arealet ble delvis planert i 1976 og deretter grøftet. Deler av arealet lengst vest og i syd grenser inntil myrområder og kan i enkelte perioder med mye nedbør være vanskelig å drive. Arealet er bortleid og det dyrkes gras/grovfôr på hele arealet. Bortsett fra et område rett nord for tunet er arealet godt arrondert og lettdrevet. Jorda består av leire.
Antatt avlingsnivå er ca. 400 kg korn pr. dekar. Det er tidvis vannansamlinger på jordet mellom våningshuset og redskapshuset. Kommunen gravde over deler av eiendommen i 2018 og la nye vannledninger. etter dette har det vært vannansamlinger. Nåværende eier har en dialog med kommunen og entreprenør. Det er ingen endelig beslutning, men forhåpentligvis vil kommunen bekoste utbedringer av noen grøfter. Referat fra befaring 27.05.2021 ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Skogarealet ligger som en kantsone mellom fulldyrka areal og eiendomsgrensen. Arealet er svært begrenset slik at verdi av tømmer må betraktes som virke solgt til ved eller uttak av ved til eget bruk.
Det er tidligere etablert en treningsbane for travhester på arealet. Siste eier hadde opptil 4 travhester og opparbeidet en 400 meters treningsbane på eiendommen. Denne er nå grodd igjen, men kan fortsatt sees på ulike flyfotos. Denne banen kan gjenopprettes.
Nannestad turlag har anlagt en tursti langs eiendommens østlige grense.

I kommuneplanen er det inntegnet en prosjektert vei, "Diagonalen", som på et tidspunkt sannsynligvis vil komme sør for tunet. Veien vil ta landbruksarealer og gjøre gjenværende landbruksarealer mindre effektive å dyrke. Dette kan potensielt åpne for alternative næringsveier for det gjenværende arealet og bygninger.

Innhold og standard

Hovedhus:
Bruksareal:
1. etasje: ca. 150 kvm.
Sum bygning: ca. 150 kvm.

Primærrom:
1. etasje: Kjøkken, stue/spisestue, tv-stue, to bad, vaskerom, wc, hall, arbeidsrom og 4 soverom. ca. 147 kvm.
Sum bygning: ca. 147 kvm.

Dagens hovedhus på Haug gård ble oppført i 1974/1975, og overtok bosettingen fra det tidspunktet. Huset er oppført på ett plan, noe som gjør det meget praktisk anlagt for de fleste. Samtidig rommer det mange rom, blant annet er det 4 soverom og to bad.

Badet mot øst har flislagt gulv med varmekabler, våtromsplater på vegger, og dusj.
Badet ved inngangsparti har flislagt gulv med varme, våtromstapet på vegg, og heldekkende dobbelt servant med underskap. Det er også toalett i rommet.
Vaskerom mot øst har gulvbelegg og sluk, uttslagsvask og opplegg for vaskemaskin, og varmtvannsbereder.
Separat toalettrom med toalett og servant.
Kjøkkenet har malt innredning med profilerte fronter, laminert benkeplate, oppvaskemaskin og komfyr og avtrekksvifte. Disse hvitevarene medfølger. Det er belegg på gulv og tapet på vegg. Kjøkkenet fremstår som noe utdatert men fullt brukbart.

Husets innvendige gulv består hovedsakelig av parkett i stuer og soverom. Forøvrig belegg, unntatt badene som er flislagt.
Innvendige vegger består hovedsakelig av trepanel, panelplater eller tapet.

Det elektriske anlegget er ovedsakelig fra byggeår, med sikringsskap med skrusikringer.

Det er en god terasse mot sydvest med utgang fra tv-stue. Det er også en balkong mot nordvest med utgang fra ett av soverommene. Inngangspartiet er overbygget.

Gamlehuset:
Bruttoareal:
1. etasje: ca. 79 kvm.
2. etasje: ca. 68 kvm.
Kjeller: ca. 68 kvm.
Sum bygning: ca. 215 kvm.
Det er ikke angitt primærrom i bygningen da det er å betrakte som et restaurerings/rivningsobjekt, samt at det er tinglyst en erklæring om at bygget ikke kan tas i bruk som bolig.
I 1. etasje er det stue, kjøkken og gang. I 2. etasje er det 3 soverom, bad og gang. 

Det opprinnelige våningshuset har stått ubebodd i lengre tid, men var til boligformål fra 1922 og frem til 1974. Gamlehuset ligger på den desidert beste tomten i området med fritt utsyn over landskapet.
Vannet er i dag frakoblet og bygningen er benyttet som lager. Det kreves et omfattende vedlikehold og det vil trolig være kostnadsbesparende og oppføre en ny bygning.
Innvendig holder bygningen en svært enkel standard. Kjøkkeninnredning og bad er ikke funksjonelt.
I forbindelse med oppføring av dagens hovedhus, ble det inngått en avtale med Nannestad kommune om at kloakksystemet i gamlehuset skulle kobles ut. Denne erklæringen er tinglyst i eiendommen, og sier følgende:
"Undertegnede eier av eiendommen Haug, gnr. 149, bnr. 11 og 12 og gnr. 150, bnr. 9, forplikter seg til å koble ut kloakksystemet på det gamle våningshuset så snart det nye bolighuset på eiendommen er ferdig. Den gamle bygningen kan ikke tas i bruk som bolig etter at det nye huset er fullført. Utkobling av kloakkanlegget skal være utført før brukstillatelse for det nye bolighuset gis. Denne erklæring skal tinglyses som heftelse på ovennevnte eiendommer."
Den gangen erklæringen ble inngått var det privat septikkløsning. I senere tid, i 2000, ble det lagt ny kloakkledning over tomten, slik at det kan være mulighet for offentlig tilkobling. Det er ikke undersøkt om gamlehuset kan tas i bruk som bolig igjen, men det kan være mulighet for det etter en eventuell godkjennelse fra kommunen.


Vognskjul/høytørke:
Grunnflate: ca. 320 kvm.
Vognskjulet med høytørke er oppført lengst nordvest på tunet. Halvdelen mot nordøst utgjør et romslig vognskjul med innvendig støpt gulv og skyveporter mot tunet. Innkjøringshøyde på 4,00 m. Arealet mot sydvest utgjør to plantørker beregnet før tørking av høyballer eller løst høy. Innvendig gulv med enten perforerte plater eller ristegulv. Skyvedører mot tunet.
Bortsett fra gulvet i vognskjulet er bygningen godt vedlikeholdt. Innvendig støpt gulv har setninger. Høytørker er avdelt med enkle vegger som lett kan demonteres. Bygningen har god innkjøringshøyde og er fleksibelt med hensyn til bruk. Taket er vedlikeholdt i 2020/21 med skifte av defekte plater. Selger opplyser at det er vannansamling i kjelleren.
Verdien av bygningen er vurdert som utleie til kaldtlager. Videre bruk kan egne seg godt for lager eller verksted.

Hønsehus:
Grunnflate: ca. 500 kvm.
Hønsehuset er oppført sydvest på tunet mellom stall og vognskjul. Bygget var opprinnelig innredet med innredning til 6000 verpehøns, eggproduksjonen opphørte i 1997. Innredningen er fjernet. Innvendig takhøyde på 2,45 til 2,50 m. Nedforet himling.
Østre del av bygget er innredet med kjølelager og vaskerom/teknisk rom. Arealet er delvis utleid til lager av biler etc.
Bygningen fremstår som slitt med manglende vedlikehold av utvendig/innvendig vegger, takrenner med omfattende korrosjonsskader. Bygningen har innlagt vann og strøm.
Verdien av bygningen er basert på utleie som kaldtlager med en beskjeden leie. Bygget fremstår ganske åpent for nye bruksmuligheter, f.eks. innredning til staller eller annen bruk.

Stall:
Grunnflate: ca. 92 kvm.
Stallen ligger plassert mot vest på tunet. Grunnplanet utgjør en stall med 4 bokser, samt midtgang og utstyrplass. Mot nordøst er det et overbygd inngangsparti.
Stallen fremstår som slitt og innvendig mørk med lite innslipp av lys. Med noe vedlikehold kan bygget benyttes som husdyrrom for fritidsbruk.

Oppvarming, piper og ildsteder

Hovedhuset varmes opp med strøm og ved. Det er én elementpipe i boligen, tilkoblet parafinbrenner og åpen peis. Parafinbrenner er ikke lenger i bruk. Pipen er forblendet med skiferfliser, utvendig pusset over tak.
I gamlehuset er det en innvendig pipe som ikke er ført over tak. Den er tatt ut av bruk.

Selger opplyser at det er to nedgravde tanker på eiendommen. Én parafintank til boligoppvarming inntil kjøkkenveggen på hovedhuset. Én dieseltank i sørenden av gårdsplassen mellom de to driftsbygningene. Begge skal være lett tilgjengelig.
I henhold til forurensningsforskriften § 1-8 skal tanker som permanent tas ut av bruk tømmes og graves opp. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten å representere fare for lekkasje, skal destrueres. Kommunen kan i særlige tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i stedet for oppgraving. Det blir kjøpers hele og fulle ansvar og kostnad og følge opp gjeldende regler knyttet til nedgravde tanker.

Reguleringsforhold

Det foreligger ingen reguleringsplan over eiendommen.
Iht. Kommuneplanens arealdel 2018-2035, er eiendommens areal avsatt til følgende:
Delareal 94 853 kvm., arealbruk: LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Nåværende.
Delareal 8 kvm., arealbruk: Boligbebyggelse. Framtidig.
Delareal 1 485 kvm., arealbruk: Boligbebyggelse. Nåværende.
Delareal 3 122 kvm., Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler)
Delareal 20 791 kvm., KPDetaljering: Reguleringsplan skal fortsatt gjelde.
Kommuneplankartet viser også en fremtidig planlagt veitrasé syd for eiendommen. Det er uviss iverksettelsestidspunkt for denne.

Eiendommen grenser inntil flere reguleringsplaner, og området vest for gården er avsatt til boligbebyggelse og næringspark. Dette området er under utbygging frem til gårdens arealer.

Kommuneplankart og reguleringsplankart ligger vedlagt i salgsoppgaven. De tilgrensende reguleringsplaner med bestemmelser, samt bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel, er innhentet og kan fås oversendt fra eiendomsmegler.

Diverse

Eiendommen selges for et dødsbo, og selger er arvinger etter tidligere eier. Det innebærer at selger har en betydelig redusert kjennskap og kunnskap om eiendommen, omstendigheter rundt eiendommen, og eiendommens tilstand. Kjøpere oppfordres til sette seg godt inn i salgsopplysninger, og gjøre seg godt kjent med eiendommen før inngivelse av bud.
Utdrag fra selgers egenerklæring:
Pkt1: Bad og våtrom. Dusjrommet bør sjekkes for fukt i gulv og vegger.
Pkt2: Endringer våtrom. Dusjrommet har blitt bygget om, og badstue fjernet. Ikke kjent hvem som har utført arbeidene.
Pkt 8: Spor etter mus, men sjelden (år mellom hver gang). Sølvkre på toalettet.
Pkt 11: Bygningsmessige arbeider. Gjennom 47 år har det vært beising, maling av vinduer, en garasje gjort om til soverom, bygget ut TV-stuen og et soverom, oppført terrasse mot sør o.a.
Pkt 21: Bygningsmessige endringer. TV-stuen og ett soverom ble utvidet ca to meter mot sør da terrasse ble bygget midt på 80-tallet. Kommentar fra takstmann: : Det er også bruksendret fra garasje til boligrom og badstu til bod. Dette er også bruksendringer som burde vært byggemeldt.
Av dokumentasjon fra kommunen finner takstmannen kun ferdigattest fra 1975. Det kan selvfølgelig være at at tilsendt dokumentasjon er mangelfull, men det er også stor sansynlighet for at nevnte arbeider ikke er byggemeldt. Videre undersøkelser rundt dette anbefales.

Utdrag fra tilstandsrapport:
TG3: Bad - Bad (dusjrom): Rommet holder en eldre standard og fremstår med normal slitasje i forhold til alder. Våtromsplater har trukket fukt i nedkant og skjøter i område ved dusj. Kan også være skader på bakenforliggende konstruksjoner. Usikkert om det er benyttet mebran under fliser på gulv.
TG3: Bad - Bad ved gang: Rommet har standard antakelig fra byggeår, og fremstår med slitasje i forhold til alder. Noen sokkelfliser har løsnet. Usikkert om det er benytte membran under fliser. 

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.

Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Hovedhuset overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.
Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge. Selger opplyser at følgende hvitevarer i hovedhuset følger med: Komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap. Om ønskelig kan også vaskemaskin settes igjen.

I forbindelse med salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del av gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, overdras til ny eier. Det kan være seg privat løsøre som ikke er en del av næringsvirksomheten selger har drevet og det er heller ikke gjenstander som er tilpasset/tilknyttet den faste eiendommen på en slik måte at det er å regne som tilbehør iht. avhendingsloven. Dette kan omfatte hvitevarer, husgeråd og en del antikviteter både som møbler, hageredskaper og enkeltgjenstander.

Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del redskap overdras. Disse redskapene og verktøyet kan ha virket i gårdens næringsvirksomhet. Videre kan det også være aktuelt å avtale overdragelse av eventuell dyrebesetning, kvoter, omløpsmidler, fôrlager mm. I en del gårdssalg har ofte selger utarbeidet en oversikt over hva slags løsøre, redskap mm. som kan tenkes overdratt etter nærmere avtale.
Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er. Konferer med eiendomsmegler om hva status for denne gården er.

Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i egne kjøpekontrakter. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evnt. takstverdier. Verdien av gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

Odel - Konsesjon

Det er odel på eiendommen. alle kjente, myndige odelsberettigede har fraskrevet seg odelen.

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon, selger har risiko for at salgssum blir godkjent.  Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 149
 • Bruksnummer: 11
 • Fylkesnummer: 30
 • Fylkesnavn: Viken
 • Kommunenummer: 3036
 • Kommuneområde: Nannestad - Maura