Unik, historisk herregård på 620 daa. særdeles god jordbruksjord. Hestehold. Stor hovedbolig, 5 boenheter!

Brunla allé 109, 3294 Stavern
Prisantydning:
26 520 000,–
 • Primærrom: 627 kvm
 • Bruksareal: 913 kvm
 • Soverom: 10
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg: 46391.79
 • Tomteareal: 2 215 000 kvm
 • Byggeår: 1777
 • Energimerking: Oppvarmingskarakter Grønn - Energikarakter G
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Brunla Herregård i Stavern. Brunla Herregård er en gammel storgård i Larvik kommune. Landbrukseiendommen har en meget sentral og flott beliggenhet ved og i kystperlen Stavern. Eiendommen er benyttet som en hestegård med oppstallering av 54 hester og med ride- hall, baner og løyper. Brunla er blant de største jordbruksgårdene, med mye og god jordbruksjord. Til eiendommen tilhører også Brunlaskogen. Gården er områdets mest fasjonable og herskapelige landbrukseiendom. På Brunla Herregård finner man et stort og elegant våningshus med 2 tilknyttede side-fløyer. Vinkelbygget danner en ramme om indre tun. Driftsbygninger og ride fasiliteter ligger tilbaketrukket fra våningshuset. Brunla Herregård fremstår som en upusset perle som bærer preg av fordums prakt. Dette er mulighetenes gård med gode utsikter for igjen å fremstå som en begeistrende og imponerende landbrukseiendom. Brunla Herregård er et fornemt gårdsbruk med varierende behov for rehabilitering.

Kort fortalt
- Ærverdig landbrukseiendom.
- Eiendommen er på ca. 2215 daa.
- Godt tilrettelagt for hestehold.
- Ride hall og utendørs ridebane.
- Flere bygninger rundt på tunet.
- Jordbruk, beite, skog og fastmark
- Parkmessig hage og fine uteplasser.
- Herskapelig våningshus på 913 Bra.
- Egen kår leilighet i våningshuset.
- Sidebygg med to utleieleiligheter.
- Landlig kjøkken med spiseplass.
- Flere hvitevarer er integrert.
- Fem flotte stuer på hovedplan.
- Flere ildsteder, bl. a. en kakkelovn.
- Tre bad, wc og et separat vaskerom.
- Det ene badet har badekar.
- Fire soverom og to innredede rom.
- Flere bryggerhusrom i nordre fløy.

Beliggenhet

Brunla Herregård ligger i Stavern som er en liten og særdeles koselig kystby. Stavern ligger  vest for innløpet til Larviksfjorden ca. 10 min. kjøretur fra Larvik sentrum og er en del av Larvik kommune. Larvik er en kystby som ligger ved E-18 ca. 1,5 times kjøring fra Oslo sentrum. Stavern er et populært sommerferiested med hotell, pensjonat, campingplasser, butikker og serveringssteder. Stavern er kjent for sine mange gamle og fredede bygninger, kunst og kultur. Herfra til tunet er det ca. 4 min. kjøretur eller ca. 20 min. gange. Brunla Herregård ligger i gangavstand til skoler og barnehager. Rundt eiendommen er det en blanding av tettbebyggelse og åpne landskap med jordsletter og skog. Tunet ligger uten naboer tett inntil, men med byggefelt i kort gangavstand. Her bor man både landlig og sentralt. Brunlaskogen ligger nord-vest for tunet. Det er rikelig med turstier/treningsløyper for hest på eiendommen.

Følgende kan sies om Brunla Herregårds beliggenhet;

- marka ved dørstokken, turløyper for hest, sykkel, gange, løping, skigåing på egen grunn
- nabolag og skoler i umiddelbar nærhet
- ved kysten omtrent rett vest for Færder Fyr ved innseilingen til Oslofjorden og med særdeles gode båt-, fiske- og badeliv muligheter
- en pulserende, vakker og historisk småby i gangavstand fra tunet
- kort vei til middels stor by med "alle" servicetilbud
- en av Norges flotteste golfbaner; Fritzøe Gård Golfbane, et par golfslag med 9er jernet unna tunet
- pendleavstand til hovedstaden eller andre Vestfolds og Telemarks byer
- et intimt indre tun med drifts tun, driftsbygninger og ride fasiliteter på behørig avstand
- god arrondering samlet under et gårds og bruksnummer

Nærområdet er et populært sommer- og feriested. Kjente og kjære steder som Stavern, Nevlunghavn, Helgeroa med sine tallrike campingplasser er yndet sted for å tilbringe sommerferien. Foldvik familiepark er et populært tilbud som ligger få km vest for gården. Sandstrender med sol, bading og båtliv er stikkord for området rundt oasen Brunla Herregård.

Adkomst

Fra Oslo følger man E18 sørover mot Vestfold og Larvik. Velg avkjørselen ved Farris vannet og kjør mot Larvik Sentrum. Ta så til høyre inn på Stavernveien (FV 301) mot Stavern. Følg denne ca. 5 km og ta så til høyre, kjør ca. 100 m. og ta så til venstre. Kjør ca. 100 m. og kjør så til høyre inn på Brunla allé. Kjør ca. 1,8 km på denne veien og du ankommer Brunla Herregård.

Jord, skog og tun

Brunla Herregård er en kulturhistorisk gård med røtter helt tilbake fra 1300 tallet. Brunla Herregård ga navn til lenet og amtet av samme navn og det tidligere herredet og kommunen Brunlanes. Fra år 1988 ble Brunlanes innlemmet i Larvik kommune. Brunla Herregård har huset mange prominente eiere og gjester opp gjennom årene og er fra moderne tid også kjent som arrangør for større ridestevner. Herregården fremstår i dag dessverre som tæret av tidens tann. Det er tildels store rehabiliteringsbehov og noe av bygningsmassen er kondemnabel.

Eiendommens ca. 2215 daa. består av jordbruk, beite, skog, fastmark og bebyggelse. Her er det en ridebane på ca. 84 x 37 meter med grusdekke over skilleduk, samt gjerder, belysning. I tillegg er det et stort antall paddocker og ridebaner på eiendommen, blant annet rettbane på drøyt 700 meter nord for veien, og en mengde ride løyper rundt de forskjellige skiftene/jordene.

Brunla Herregård er en stor gård med et totalareal på ca. 2 215 daa. hvorav;
Jord ca. 624 daa.
Produktiv skog ca. 1 370 daa.
Annet ca. 217 daa.

God landbruksjord med vanning i dette omfanget er sjelden vare. Denne attraktive landbruksjorden er utleid til flere aktører og som gir gode inntekter til landbrukseiendommen Brunla Herregård. Her produseres det grønnsaker og potet. Det er også en planteskole som leier areal. Ellers er gården preget av hestehold og stalldrift med rikelig med beiter, paddocker, stier, veier, løyper og baner.

Leietakere av jord:
Hoveddelen av jorda er utleid til Bjertnæs og Hoel for dyrking av grønnsaker, potet og diverse vekstskifte. De leier ca. 471 daa. av jordbruksjorden. Avtalen gjelder i 10 år fra 2017 med rett til 10 års forlenging av areal som er drenert av forpakter (Dette berører ca. 210 daa. og hvor det siste jordet ble drenert i år 2019) Denne leieavtalen gir gode inntekter til driftsselskapet. Betalingen er kr 985 per. daa.

Naboeiendommen som driver Fritzøe Planteskole leier og betaler for 38 daa. jord. (inklusiv rett til vei over selgers eiendom).
 
Resterende jord er i bruk til beiter, paddocker, ridebane og annen hesterelatert aktivitet. Det resterende jordarealet på ca. 110 daa. er fordelt med ca. en halvpart til Brunla Hestesenter AS og til egen disposisjon.

Skog
Brunla skogen ligger nordvest for tunet. Ifølge skogbruksplan er det 1 394 daa. med produktivt skogsareal. Stående kubikk er beregnet til 16 942 kbm. og tilveksten er 981 kbm. Eiendommen er deltakende både innen elgjakt og småviltjakt. Selgers far er engasjert i jaktlaget.

Brunla Herregård kan karakteriseres som en gård med et oppstykket tun i positiv forstand. Eiendommen besitter flere store oppstillingsplasser / utelagerplasser, tun, veier og stier. Man kan grovt sett dele tunene inn i følgende 3 områder;

Nr. 1.  Indre tun som er gårdsplass for våningshuset.
Nr. 2. Driftstunet som omfatter som omfatter den store driftsbygningen og området rundt og mellom driftsbygningen og vognskjulet.
Nr. 3. Området med ride hallen, stallbygningen, limtrebuer, forpakterboligen, småhus (kiosk og dommertårn), paddocker og ridebaner

Det er utarbeidet en verdi takst for landbruk og en boligsalgsrapport for våningshuset med de 4 boenhetene. Eiendommen er registrert med 5 boenheter hvorav 4 av disse boligene ligger i våningshuset og en i forvalterboligen. Våningshuset med de 4 boenhetene er konsentrert rundt om et indre gårdstun (1) hvor våningshusets U- form danner en naturlig gårdsplass med rundkjøring. Våningshuset har arkitektonisk symmetri med en nordre og en søndre sidefløy. Huset er stort og har et eventyrlig potensial. Det er behov for rehabilitering og oppgradering av bygningsmassen. Boligene i våningshuset har vært gjenstand for nærmere undersøkelser av takstmann som har utarbeidet tilstandsrapport. Det henvises til denne rapporten for ytterligere og mer spesifikk informasjon om våningshusets tilstand. Det gjøres oppmerksom på at en rekke av bygningens bestanddeler har fått tilstandsgrad 2. Rapporten ligger som er en del av fullstendig salgsoppgave.

Det er også en registrert boenhet i forvalterboligen som ligger i området for ridestevner (3). Forvaltnerboligen anses imidlertid som kondemnabel og er ikke beskrevet ytterligere i tilstandsrapporten.
Gården huser 54 stallplasser. Landbrukseiendommen har en utebane, samt gressbane (nå paddock), et ridehus og boble (limtrehallen). Tur- og treningsmulighetene er rikelige.
Det er gode parkeringsmuligheter på gårdstunet, i vognskjulet, to garasjer i nordre fløy og ellers rundt på eiendommen.

Inntekter

Brunlaug Gård AS er selgers driftsselskap. Selskapet har anslått følgende årlige leieinntekter fra Brunla Gård;
Brunla Hestesenter AS;                                                            kr   300 000,- + strøm, uten mva.
Fritzøe Planteskole AS;                                                             kr     43 454,- + uten mva.
Bjertnæs og Hoel AS                                                                  kr   463 935,- + m.v.a.
H & K Sandnes AS                                                                     kr     35 000,- + uten mva.
Leilighet 1 og 2 i søndre fløy                                                    kr     72 000,- + strøm
Larvik og Stavern Tennisklubb leie av veigrunn                   kr        6 357,- uten mva.
Dutch Cheeseman AS                                                              kr      22 000,- + mva.
Fin Olsen Nalum                                                                     kr      11 000,- + mva.
Sum                                                                                              kr    953 748,-

Det er videre et stort inntekts potensial til utleie av oppstillingsplasser både ute på oppstillingsplass og inne i redskapshuset for biler, bobiler, båter, campingvogner etc.

Spesielle forhold og forbehold

Brunlaug Gård AS
Selgers har et driftsselskap; Brunlaug Gård AS som leier ut lokaler, fasiliteter og arealer. Det er gjennom dette selskapet selger har mottatt produksjonstilskudd for sin produksjon (kulturlandskapstilskudd, tilskudd for dyr på beite, avløser tilskudd). Det er eiendommen som selges og ingen selskaper.

Brunla Rideskole.
Stallene i driftsbygningen og i stallbygningen, ride hallen, ridebaner, ride løyper, beiter og paddocker og alt som har med hest å gjøre på Brunla Herregård leies ut til Brunla Hestesenter AS. Innehaverne av dette selskapet driver Brunla Rideskole. Brunla Rideskole har egne hester som skolen benytter (ca. 18 -20 stk.). Brunla Hestesenter AS står også for fremleie av hestebokser til private oppstaller (ca. 15 stk.).  Innehaverne av Brunla Hestesenter AS leier også leilighetene i søndre fløy av våningshuset. Det er ingen skrevne kontrakter vedrørende disse leieforholdene. Det er heller ingen bindinger utover normal oppsigelsestid.

Brunlanes og Stavern rideklubb
Ride klubben har tidligere vært aktiv og har hatt omfattende aktivitet på Brunla Herregård tidligere. De har stått som arrangør for store ridestevner med b.l.a. Norgesmesterskap. De disponerte tidligere også "bobla" (limtrehallen). Etter noen år med liten aktivitet er det "krefter" i klubben som ønsker å gjenoppta aktivitet. Det er per i dag ingen avtaler med ride klubben.

Stavern Utvikling:
Stavern Utvikling AS har en avtale med Brunla Herregård og jobber stadig med å analysere og se på muligheter til  utvikle eiendommen i forbindelse med bolig/industri og annet som ikke er landbruk. Det foreligger avtaler om forkjøpsrett på kjøp og utvikling av områder m.m. på deler av eiendommen utenom tunet. Det har b.l.a. vært innspilt et forslag om en kolonihage. Se avtale med kart salgsoppgave vedlegg.

Sandøya med bukta og holmer og skjær:
Til Brunla Herregård tilhører Sandøya med holmer og skjær i Stavern sentrum. Dette arealet er i en søknadsprosess om fradeling fra Brunla Herregård. Det tas herved et forbehold om at området skal fradeles og at det dermed ikke er en del av nærværende handel. Det oppgitte arealet til Brunla Herregård vil således få et avvik dersom arealet blir fradelt. Det oppgitte arealet på Nibio Gårdskart viser et tilhørende areal på ca. 7-8 daa. av totalt 2 212 daa. Denne fradelingen er i prosess og kjøper forplikter seg å bistå med og å undertegne på alle nødvendig dokumenter for å få fradelingsprosessen i havn dersom denne ikke er avklart før en eventuell overtagelse av Brunla Herregård. Dersom fradelingen ikke lar seg gjennomføre og arealet beholdes av Brunla Herregård kan selger ikke krever ytterligere vederlag fra kjøper for dette arealet.

Brunlanes Jordvanning SA
Brunla Herregård tar del i Brunlanes Jordvanning SA. Brunlanes Jordvanning SA er et samvirkeforetak bestående av flere gårdseiendommer i nærområdet. Her har Brunlanes 20 andeler som gir rett til uttak av 40 kbm vann per time. Se salgsoppgave vedlegg.

Bjertnæs og Hoel
Bjertnæs og Hoel er den største leietageren som leier hoveddelen av jorda. Bjertnæs og Hoel dyrker her grønnsaker, potet og diverse vekstskifte. Leieavtalen gjelder i 10 år fra 2017 med rett til 10 års forlenging av areal som er drenert av forpakter (berører ca. 210 daa.) Denne leieavtalen gir gode inntekter. Se salgsoppgave vedlegg.

Fritzøe Planteskole
Fritzøe planteskole holder til på naboeiendommen og leier areal i forbindelse med sin virksomhet av Brunlanes Herregård. Fritzøe planteskole leier 38 daa. Her er det lagt en del ressurser i grunnen. Avtalens leietid har løpt ut og avtalen har nå gått over til å være en tidsubestemt leieavtale med en oppsigelsestid på 5 år. En klausul i den tinglyste leieavtalen tilsier at leier har forkjøpsrett dersom leiearealet og "opsjonsarealet" skal selges. Denne bestemmelsen tolkes ikke dithen å gjelde et salg av hele Brunla Herregård. Det ville i alle tilfeller være en omfattende prosess med begrensninger å selge deler av gårdens jord. Leier har egen avtale med Brunlanes Jordvanning SA om levering av vann, men benytter utleiers infrastruktur. Avtalen finner man blant tinglyste servitutter. Det er her felt A og B på kartet i avtalen som er det gjeldende arealet. Se salgsoppgave vedlegg.

Livsvarig borett.
Det er tinglyst en borett for en av selgernes foreldre. Selgers far bor per d.d. på Brunla Herregård. Han er forberedt på å avstå fra boretten og at denne slettes. Han er også åpen for andre løsninger i forhold til eventuell leie av bolig / bidrag som kjentmann på gården, midlertidige eller mer permanent etter overtagelse av gården.

Massedeponi.
Det er et område rett nord for tunet som leies ut til et anleggsfirma. Se salgsoppgave vedlegg.

Festetomt 1.
Festetomt med GBnr. 4044/1/3. Brunlanes og Stavern ride klubb stod i sin tid for oppføring av Limtrehallen og i den forbindelse ble det registrert en festetomt. Limtrehallen består i dag kun av de gjenværende limtrebuene som trenger rehabilitering. Det antas at det er mulig å bekle buene med plastduk slik at konstruksjonen igjen kan bli en brukbar treningshall. Eiendommen er forlatt av fester og som har unnlatt betaling av feste over tid. Dette medfører at man kan anse dette festeforholdet som opphørt. Tomten fremkommer som et punktfeste uten oppmålt areal. Konstruksjonen og grunnen tilfaller Brunla Herregård som den står. Punktfeste / limtrehallen har adresse; Brunla allé 107 og er registrert med bygningsnummer 162900188 type 651 - Idrettshall. Dette bekreftes av Mari Christiansen, Leder Brunlanes og Stavern Ride klubb.

Festetomt 2.
Festetomt med GBnr. 4044/1/2 har intet grunnbokblad og kan ses bort i fra.

Stavern Tennisklubb
GBnr. 4044/622 disponeres av Stavern Tennisklubb med en leie av kr. 6 357,- per år. Arealet benyttes til tennisbane, vei med noe parkering. Denne matrikkelen medfølger salget.

Fokus MC Larvik har tinglyst en avtale om å leie og disponere et område i Brunla Skogen på 150 daa. Dette har det imidlertid ikke blitt noe av. Det fremkommer av avtalen at denne faller bort med at det ikke er gitt de nødvendige tillatelser

Innhold og standard

Brunla Herregård består av følgende bygninger;
Våningshus, driftsbygning, redskaps hus, stallbygning, ride hall, limtrehall, forvalterbolig, smie og diverse småhus som blant annet er benyttet til stevnevirksomhet.

Våningshuset danner en hestesko og mellom bygningene blir man møtt av en gruslagt rundkjøring med et tuntre omkranset av gress i sentrum. Rundt det herskapelige huset er det en vakkert, og parkmessig anlagt hage med store plenareal, bed, prydbusker og trær. Det åpne plenarealet legger til rette for ballspill, trampoline, lek og moro, samt flere idylliske uteplasser. Dessuten er inngjerdingene til husdyrene lagt tett opp mot eiendommen, slik at man kan nyte utvendig hygge omgitt av hester eller det man måtte ønske å ha av firbente på gården.

Planløsning - hovedbygning og nordre fløy
Kjeller: To steinkjellere med diverse lager under deler av hovedbygget. 
Kår leilighet, 1.etg: Entré, gang, bad/wc/vaskerom, kjøkken, stue og 2 soverom.
Hoved bolig, 1.etg: Vindfang, wc, hall, 5 stuer, innredet rom, bad/wc og soverom.
Hoved bolig, 2.etg: Gang, 3 soverom, bad/wc, bod og store loft i begge ender.
Hoved bolig, nordre fløy: Kjøkken, bad, vaskerom, teknisk rom, div bryggerhusrom, innredet rom, vedskjul og to garasjer.

Hoved bolig
Våningshuset med tilhørende sidebygninger er en fordums praktbolig med mye historie og potensial. Boligen ble oppført i 1777, oppgradert/restaurert i perioden 1978-2005, 2009 og sist i 2015. Det er dør mellom hoveddelen og kår leiligheten, noe som bidrar til økt fleksibilitet med tanke på innredning og bruk. Fra den ene vakre stuen i hoved boligen er det utgang til en vestvendt terrasse med hellelagt dekke, tett hvitmalt rekkverk og trapp ned til hagen.

Entré: Allerede ved inngangspartiet tar man inn atmosfæren av fordums prakt. Her er det støpt trapp opp til et trapperepos med kryssrekkverk malt i hvitt. I tillegg er det et overbygg støttet opp av søyler over to fløyet, sortmalt ytterdør.
Vel innenfor er det entré med plass til garderobe og tofløyede glassdører som åpner opp til en stor, luftig hall. Hallen har skyvedørsgarderobe og god plass til velkomstmøblement. I hjørnet er det en nydelig etasjeovn og en hvitmalt trapp som svinger seg opp til andre etasje.

Kjøkken: Kjøkkenet ligger i nordre fløy og har en landlig stil som kler boligen godt. Rommet har belegg med flismønster på gulv, hvitmalte panelvegger og en hjørnepeis som skaper varme og hygge rundt måltidene. I tillegg er det en plassbygd hylle til kokebøker, vinflasker og annet. Kjøkkeninnredningen har en klassisk vinkelløsning hvor kokeplassen ligger som en barløsning ut mot spiseplassen. Innredningen har takhøye skap på én side, hvite profilfronter og vitrineskap.
En mørk benkeplate har planlimt oppvaskkum og nedfelt koketopp. På baksiden av barløsningen, mot spiseplassen, og over benken er det hvite fliser i mursteins mønster. Hvitevarer som koketopp og stekeovn er integrert. Det er takmontert ventilator ved koketopp og opplegg for oppvaskmaskin i kjøkkenbenken.

5 stuer: Våningshuset har en stor grunnflate og i første etasje er mye av arealet benyttet til stuer. Rommene har originalt preg med flere sjarmerende og romantiske detaljer. Blant annet er det originale tregulv, gode vindusflater og flere ildsteder, deriblant en vakker, hvit kakkelovn. Mellom flere av stuene er det tofløyede dører og den midtre har utgang til terrasse.

Bad/wc/vaskerom: Det er tre bad, et gjestetoalett og et separat vaskerom i våningshuset. Det ene badet ligger i andre etasje og fremstår som et stort og lekkert velværebad. Her er det grå vegger og parkettlignende gulv. Baderoms innredningen er i hvit, glatt utførelse.
Den har hvite, glatte fronter, drivvedlignende benkeplate med to toppmonterte servanter og et stort speil. I tillegg er det oppbevaringsplass i to veggmonterte høyskap. Badet er også innredet med dusjkabinett og et frittstående badekar. Innerst i rommet, skjult bak en vegg er det toalett.

Soverom og garderobe: Våningshuset har fire soverom og et innredet rom (arbeidsrom). I tillegg er det et innredet rom (kontor) og flere bryggerhusrom i den nordre fløyen. Det er garderobeskap på ett soverom og skyvedørsgarderobe i hallen. I andre etasje er det to store loft i hver ende og i nordre fløy er det teknisk rom og vedskjul med adkomst fra entré og garasjen. Det er ellers rikelig med lagringsmuligheter i byggene rundt på gården.

Kår leilighet:
Kår leiligheten har egen inngang og består av entré, gang, et bad, kjøkken, stue og soverom. Kjøkkenet er romslig, og har god plass for et langbord. Veggene er malt lysegrå og det er belegg med flismønster på gulvet.
På hver side av spiseplassen er det en stilren kjøkkeninnredning med glatte, trehvite fronter, mørk benkeplate og benkebeslag. Mellom benk og skap er det belysning og akrylglass på veggene i bakkant. Hvitevarer som koketopp, stekeovn og oppvaskmaskin er integrert.

I stuen er det lyse vegger og originale tregulv. Et vindu vender ut mot den flotte hagen og det er god plass til variert møblement. Fra stuen er det også en tofløyet dør inn til hoveddelen og utgang til veranda på sørveggen. Kår leiligheten har også en egen veranda på sørveggen og ved søndre fløy er det en overbygd uteplass på ca. 22 kvm.

Planløsning Søndre fløy
Kjeller: Teknisk rom/lager ca. 1/3 av fløyen.
Vestre leilighet, 1.etg: Entré, stue, kjøkken, bad/wc og 2 soverom.
Østre leilighet, 1.etg: Entré, stue, spisestue, kjøkken, soverom, bad/wc og mellomgang/lagerrom.

Søndre fløy
I den søndre fløyen er det to utleieleiligheter med dør imellom, som i dag blir utleid som én. Hver av leilighetene har også egne innganger. Den vestre leiligheten består av entré, stue, kjøkken, bad og to soverom. Leiligheten mot øst har entré, stue, spisestue, kjøkken bad og et soverom. I tillegg er det en mellomgang/lagerrom hvor leilighetene er knyttet mot hverandre. Leiligheten mot øst har utgang fra spisestuen til en delvis overbygd veranda.

Gårdens øvrige bygninger fremstår med mye boltreplass for eventuelt verksteder og lagervirksomhet. Bygningene har en varierende standard.

Driftsbygningen:
Driftsbygningen er oppført i år 1945 og har en gr. fl. på 897 kvm. Driftsbygningen er benyttet til hestehold og inneholder;
Kjeller: Lager/småverksted, stall med sju bokser og lagerplass, stall med åtte bokser, trillebårskjul, stall med fire bokser, lagerrom og hønsegård.
1.etg: Lager i gml. fjøs (evt. ponnistall), stall med fem bokser, div lager, stall med to bokser, salrom etc.
2.etg: Stall med 16 bokser og låve/kaldt lager.
3.etg: Trev.

Ride hallen:
Ride hallen er fra 1975 og ble påbygget i 2006. Den har en grunnflate på 1533 kvm fordelt på to plan. I første etasje er det ridebane på 43 x 20 meter, to toalettrom, fyrrom (ikke i bruk), verksted og utsalg/butikk.
I enden av ride hallen er det i tillegg et redskapsskjul/lager uten vegger med jord-/grusdekke. I andre etasje er det kiosk med to rom for kafeteria, kurs eller møter og et kontor.
Inneholder:
1.etg: Ridebane (43 x 20), to wc, fyrrom (ikke i bruk), verksted og utsalg/butikk.
Redskapsskjul/lager (21 x 22) uten vegger med jord-/grusdekke.
2.etg: (162m2) Kiosk med to rom for kafeteria/kurs/møter og kontor.

Redskapshuset:
Redskapshuset er oppført i år 2005 og har en gr. fl. på 466 kvm. Dette er en lagerhall oppført i stålkonstruksjon på betongfundamenter, kledd og tekket med stålplater. Grus/jorddekke. Den ene skyvedørsporten mangler. Lagerhallen har delvis vært leid ut.

Stall:
Stallen er en staselig bygning som er oppført i år 1914 . Bygningen har en Gr.fl: 314 m2
Inneholder:
Kjeller: Stall med seks bokser, vaskepilt og salrom.
1.etg: Stall med 12 bokser, vaskespilt og tre salrom.
2.etg: Høyloft.
Praktstallen er oppført i teglstein og reisverk på steinmurer og tekket med takstein. Trenger rehabilitering og har et stort potensial.

Den eldre forvalterboligen er i dårlig forfatning og må anses som kondemnabel. Verdien er her at det er registrert som et hus og som selvstendig boenhet. I området her ligger det også flere småhus i dårlig forfatning.

Smie og vognskjul
Nord for tunet ligger det en smie og noen garasjer som er definert som et vognskjul. Smia disponeres av en bekjent av selger som har bekostet oppføringen av garasjene og som er eier av dette byggverket. Det betales ikke noe leie for dette og det er ingen skrevne avtaler eller bindinger forøvrig.

Mellom driftsbygningen og rid hallen renner det en liten bekk. Bekken er vesentlig lagt i rør men en del er åpen. Over den åpne delen av bekken går det en robust og sjarmerende bro av massiv stein.

Oppvarming, piper og ildsteder

Av oppvarming er det radiatorer tilknyttet vannbåren gulvvarme, panelovner og flere ildsteder, deriblant en vakker kakkelovn. Det er mekanisk avtrekk fra bad i andre etasje. Øvrig ventilasjon er naturlig.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger innunder LNFR - område med hensynssoner. Noe er angitt i
kommuneplanen som idrettsanlegg og en del som grønnstruktur.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra offentlige kart og takstmenn.
Det er på eiendommen 2 nedgravde tanker. Den ene vil bli gravd opp og fjernet. Den andre er en kompositt tank som det søkt om å beholde ved at den rengjøres og fylles opp med rene masser. Dette prosjektet er i prosess.


Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.
Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.
I forbindelse med salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del av gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, overdras til ny eier. Det kan være seg privat løsøre som ikke er en del av næringsvirksomheten selger har drevet og deter heller ikke gjenstander som er tilpasset/tilknyttet den faste eiendommen på en slik måte at det er å regne som tilbehør iht. avhendingsloven. Dette kan omfatte hvitevarer, husgeråd og en del antikviteter både som møbler, hageredskaper og enkeltgjenstander. Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del redskap overdras. Disse redskapene og verktøyet kan ha virket i gårdens næringsvirksomhet. Videre kan det også være aktuelt å avtale overdragelse av eventuell dyrebesetning, kvoter, omløpsmidler, fôrlager mm. I en del gårdssalg har ofte selger utarbeidet en oversikt over hva slags løsøre, redskap mm. som kan tenkes overdratt etter nærmere avtale.
Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er. Konferer med eiendomsmegler om hva status for denne gården er. Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i egne kjøpekontrakter. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evnt. takstverdier. Verdien av gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

VÅNINGSHUSET selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhall har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

ØVRIGE BYGNINGER og eiendommen forøvrig overtas i den stand den var ved kjøpers forutgående bestiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller:
1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen.
2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og Kjøpsloven §19 litra b).
3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven §19 litra a).
Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper. Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år
etter overtakelsen.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra tilstandsrapporten på eiendommen.

Selger er forpliktet til å holde våningshuset på eiendommen fullverdiforsikret frem til overtagelsesdagen. Øvrige bygninger på eiendommen har kun førsterisikodekning (forsikret for en på forhånd fastsatt sum). Dersom eiendommen blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av forsikringen før overtagelse, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 4044
 • Bruksnummer: 1
 • Fylkesnummer: 38
 • Fylkesnavn: Vestfold og Telemark
 • Kommunenummer: 3805
 • Kommuneområde: Larvik - Nalum