En perle av et gårdsbruk med flere historiske bygg, landhandleri og kaldtfjøs. 3 km. strandlinje og med skogen som nabo

Veikåkervegen 2, 3536 Noresund
Prisantydning:
19 950 000,–
 • Primærrom: 362 kvm
 • Bruksareal: 503 kvm
 • Soverom: 5
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg: 4732
 • Tomteareal: 4 097 300 kvm
 • Byggeår: 1827
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Veikåker Gård - Noresund. En perle, et kulturminne og en opplevelse.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i naturskjønne og landlige omgivelser på Noresund i Krødsherad kommune, ca. 6 km fra påkjøringen til Riksvei 7 som fører nedover mot Hønefoss og ca. 9,5 km fra Noresund. På Noresund er det blant annet matvarebutikker, Noresund Outlet, byggevare og bensinstasjon. Stedet har også barneskole og barnehage.

Noresund byr på rike naturopplevelser året rundt, og om sommeren er det flott å ferdes til fots, på hesteryggen og ikke minst til vanns på Krøderfjorden. Vil du prøve fiskelykken er vannet rikt med fisk og byr på hele syv fiskearter. Ellers er det svaberg, flere badestrender, gode muligheter for ulike typer vannsport - eller bare rolig rekreasjon i form av kano eller kajakk. Det er selvfølgelig verdt å merke seg at det kun er en kort kjøretur til vintersportparadiset Norefjell Skisenter.

Om vinteren finner du maskinpreparerte skiløyper i et stort løypenett som strekker seg fra Norefjell, Tempelseter, Høgevarde og Haglebu. Det hele toppes av Norefjell Skisenter. Alpinanlegget har hele 14 skiheiser og flere km med preparerte løyper. Disse er fordelt på 30 nedfarter i ulike vanskelighetsgrader, og med en høydeforskjell på 1010 meter. Anerkjente Norefjell Ski & Spa ligger også i området.

Noresund stadion ligger ved barneskolen og benyttes av Krødsherad IL som favner bredt innen flere idrettsgrener, noe som skulle gi sportslige muligheter for både små og store.
For den som er glad i golf har Norefjell Golfklubb en 18-hulls golfbane med vakker beliggenhet, like ved fjorden. Banen er åpen for alle og karakteriseres av uformell atmosfære, frisk fjelluft og stillhet.

Servicetilbud
Dagligvarehandelen kan gjøres på Kiwi og Spar på Noresund. Sistnevnte en fullsortimentsbutikk som også tilbyr ferskvaredisk, lokale retter, medisinutsalg og hjemkjøring. Ønsker du ytterligere servicetilbud har Vikersund og Hønefoss et variert utvalg av fasiliteter og servicetilbud. Det er omtrent halvannen times kjøring med bil til Oslo eller Sandvika.

Området har offentlig kommunikasjon via buss. Nærmeste holdeplass er Veikåker som nærmest ligger "rett utenfor døren". Ved å benytte bil fra Noresund tar det ca. 10 min inn til Noresund, 25 min til Krøderen, 40 min til Vikersund, 44 min til Hønefoss, 1 t 21 min til Sandvika og 1 t 38 min til Oslo S. Det tar ca. 2 t og 15 min til Gol.

Eiendommen har skolebussordning til Noresund skole, og for elever i ungdomstrinnene er det skolebussordning til Krøderen barne- og ungdomsskole. Det er barnehage på Noresund og Krøderen. Nærmeste videregående skoler ligger på Hønefoss og på Åmot. Åmot ligger ca. 15 min syd for Vikersund.

Kort fortalt

- Veikåker Gård - en historisk perle.
- Nydelige sol- og utsiktsforhold.
- 3 km strandlinje langs Krøderfjorden.
- Flott, totalrenovert våningshus.
- Totalrenovert Gamlestua/Skysstasjon.
- Storslått låve med eget landhandleri.
- Stort kaldfjøs satt opp i 2014-2016.
- Hestehus, grisehus og et hundehus.
- Totalrenoverte tvillingstabbur.
- Smie, lagerbygg og isolert verksted.
- Seterbygg, melkebu og jakthytter.
- Jaktrettigheter og krepsefiske.
- Gårdsdrift med hester og høylandsfe.
- Muligheter for høns og eggproduksjon.

Adkomst

For å komme til Veikåker Gård fra Oslo følger man E16 fra Sandvika mot Hønefoss. I rundkjøringen tar man av E16 og følger Riksvei 7 mot Gol. Følg veien videre gjennom Sokna. Rett etter Ørgenviktunellen tar man av til høyre inn på 280 - Krøderfjordveien. Følg denne til du ser skilt til Veikåker Gård på venstre side.
Fra Drammen følger man 35 mot Vikersund. Ved Vikersund følger man riksvei 280 - Krøderveien. Ved Noresund følger man veien videre inn på Krøderfjordveien. Følg denne til du kommer til Veikåker gård på høyre side.

Jord, skog og tun

Arealer;

Fulldyrka jord; 140,8 dekar.
Innmarksbeite; 134 dekar.
Produktiv skog; 3273,9 dekar.
Annet markslag; 488,5 dekar.
Bebygd; 64 dekar.

Totalt areal; 4 101,2 dekar.

Gården har en flott beliggenhet med nydelig utsikt vestover mot Krøderfjorden - hvor det medfølger 3 km strandlinje. Hovedbygningen og driftsbygninger danner et stort og solrikt tun, som er pent opparbeidet med plen, trær, beplantninger, støttemurer og steinsatte partier mot Krøderfjordveien. Adkomst og gårdsplass er gruset.

NIBIO Skog og Landskap oppgir et fulldyrket jordareal på 140,8 daa og et innmarksbeite på 134 daa. Produktiv skog er på ca. 3 273,9 daa. Totalt areal blir på ca. 4 101,2 daa. Det ligger en teig på 6,3 daa ved Norefjell skisenter og en seterteig på 109 daa ved Veikåkersetra. Det er godkjent produksjonstilskudd på 170 daa.

Fulldyrket jord ligger fordelt på 6 skifter (NIBIO) og brukes til grasproduksjon og beite. Hovedjordene ligger i et svakt fallende terreng og er drivbare med maskinell redskap. Jordkvaliteten er opplyst fra NIBIO til å variere fra svært god til mindre god. Teksturgrupper i plogsjiktet er av NIBIO oppgitt til siltig sand. Jorda brukes til grasproduksjon og beite og blir slått to ganger pluss nedbeiting. I tillegg blir de mindre skiftene beitet, og tidligere har det vært dyrket havre/bygg. I 2020 ble det slått 267 rundballer, og eiendommen er medlem i Ørpen/Redalen beitelag.  Det er gjerdet mot nord og på tvers av eiendommen i retning Ørpen/Noresund. Hver grunneier er ansvarlig for egne gjerder. Ifølge selger var produksjonstilskudd på gården i 2019 på kr. 275 000 kr.

Jordarealene er verdsatt til kr. 1 790 000,-.

Skogen ligger fordelt på to teiger og strekker seg fra Krøderfjorden, opp til Store Blodfjell og opp til Ellingsbråtaåsen. Hovedteigen ved gården har et areal på 3997 daa og en mindre seterteig ved Veikåkersetra på 109 daa. Areal hentet fra skogbruksplanen. Eiendommen har et produktivt skogareal på 3273 daa. Det er jaktrettigheter for elg, hjort og småvilt, og i forbindelse med jakt er det oppført små jakthytter. "Gulltoppen" ble satt opp i 2013, er på ca. 18 kvm, og har hems, vedkomfyr og peisinnsats. I tillegg er det tømret utedo. Jakthytta kan leies ut og har en flott beliggenhet med storslagen utsikt. "Steinarhytta" er på ca. 16 kvm. og er et renoveringsobjekt. Atkomst til hovedteigen er et omfattende skogsbilvegnett som går opp fra gården. Veiene er nybygd og rustet opp etter 1990. Det er et meget tett vegnett - skogbruksplanen har beregnet gjennomsnittlig driftsveglengde til 243 m. Alle veger er i eneeie og har bra standard. Videre er det veganlegg som går opp forbi
Hellerud. Her er det behov for vedlikehold.

Veikåkersetra;
Setra har atkomst via skogsbilveg som går opp fra Ringnes. Rekvirent opplyser at eiendommen har vegrett til øvre del. Denne vegen har dårlig standard, men er farbar med 4 hjulstrekk bil. Eiendommen har ikke vegrett til nedre del av veganlegg. Hovedteigen er bratt, men er i hovedsak tilgjengelig pga omfattende vegnett. Det er mindre partier som er tungt tilgjengelig pga fjell og brattlende.

Hogstklassefordeling;

Hogsklasse 1 - skog under fornyelse            4 daa.
Hogsklasse 2 - foryngelse og ungskog  1232 daa.
Hogsklasse 3 - yngre produksjonsskog   758 daa.
Hogsklasse 4 - eldre produksjonsskog    562 daa.
Hogsklasse 5 - gammel skog                     717 daa.

Opplysninger om stående volum fordelt på bonitet, hogstklasse og treslag, informasjon om volumtilvekst, skogkultur og avvirkning vennligst se vedlagte landbrukstakst utført av Øverby Skog AS.

Skogarealene er verdsatt til kr. 4 300 000,-

Jakt

Jaktbart areal settes til 3826 daa. Dyrket mark er trukket ut.

Elgjakt: Selger opplyser at eiendommen inngår i Veikåker jaktlag som har et areal på ca. 10 000 daa. Tildeling til eiendommen er ca. 1,5- elg. Netto verdi på en elg settes til 10 000 kr. 15 000 kr.

Hjortejakt: Veikåker jaktlag har tildeling på 8 hjort, men det er opplyst at det lite hjort og få fellinger. Netto inntekt settes til 5 kr. /daa. 19 000 kr.

Fiske: Eiendommen inngår i Krøderfjorden fiskeforening. Det selges fiskekort. Det er ikke inntekt på dette.

Krepsing: Selger opplyser at det er leid ut krepsefiske for netto 8000 kr/år. Leietakere har fått tilgang på egen camp på Båtkjølen, som ligger like nedenfor gården. I tillegg har leietakerne fått tilgang på dusj og toalett fasiliteter på låven.

Jakten er verdsatt til kr. 1 720 000,-

Innhold og standard

Planløsning våningshus;
Kjeller: Gang, vinstue m/bar, spisestue, vinkjeller/lagerrom, wc og vaskerom.
1. etasje: Entré, kjøkken, bad/wc, hall m/trapp, stue og spisestue.
2. etasje: Gang, bad, wc, stue, 5 soverom og klesrom.
Loft: Uinnredet loftsrom.

Entré
Våningshuset har to overbygde inngangspartier. Det ene inngangspartiet er i tilbygget som har tofløyet inngangsdør til entré med gulvvarme. Gulvvarmen tørker effektivt opp etter våt bekledning og det er også adkomst til bad/toalett. Forøvrig er det dør fra entreen til spisekjøkkenet.

Det andre inngangspartiet har adkomst via velkomstveranda hvor en tofløyet dør fører inn i hall. Hallen har dør inn til spisekjøkkenet, tofløyet dør til finstuen og trapp opp til andre etasje. Begge entreene gir et meget godt førsteinntrykk og en aldri så liten forsmak på den gjennomtenkte, smakfulle restaureringen som bygget har gjennomgått. Her er historie, sjarme og nasjonalromantiske detaljer bevart, uten at det har gått på bekostning av moderne standard.

Stort spisekjøkken
Våningshuset har et stort spisekjøkken - et herlig allrom og en trivelig møteplass hvor familie og gårdsfolk kan samles til alt fra koselige frokoster og brunsjer til større middager, aftensmat og spillkvelder. Selv om kjøkkenet er modernisert er det beholdt en sjarmerende sone med teglsteinsvegg, opphøyet såle i naturstein og en vedfyrt komfyr. Det er kort vei ut til verandaen, slik at alt fra morgenkaffen til enkle måltider lett kan medbringes ut i det fri.

Kjøkkeninnredningen er i heltre med profilerte fronter. Det er solide benkeplater i heltre med nedfelt kum og lagt kledelige fliser på vegg mellom over og underskap. Av hvitevarer er det integrert stekeovn, koketopp, kaffemaskin, oppvaskmaskin og kjøleskap.

Stuer
Våningshuset har to stuer bestående av finstue og en spisestue. Finstuen har lysinnslipp fra nær sagt alle retninger og flere vinduer som vender mot sjøen. Det er god plass for sittegrupper og tilhørende møblement, hvilket gir god fleksibilitet med tanke på møbleringen. En stilfull etasjeovn sprer ekstra varme og hygge i rommet. Stuen har dør til spisestue hvor det er plass til langbord, og fra spisestuen går det dør inn til spisekjøkkenet.

Kjeller/selskapslokale og loftstue
Kjelleren på våningshuset har også utvendig adkomst og er innredet som et hyggelig selskapslokale med peis. Her er det blant annet vinstue med egen bar, rommelig spisestue og et wc-rom til gjestene. Som seg hør og bør er det også laget vinkjeller/lagerrom.

I andre etasje er det en loftstue. Loftstuen ligger som et sosialt samlingspunkt utenfor soverommene og kan således gi ytterligere spillerom og privatliv for alle generasjoner. Stuen har god plass for sofa og tv-møblement. I gangen utenfor er det dør ut til overbygget veranda hvor sol og utsikt kan nytes fullt ut.

Bad/wc/vaskerom
Våningshuset har to bad, to wc-rom og vaskekjeller. Badet i første etasje er direkte tilknyttet entreen, og har delikate overflater med store skiferfliser på gulv og malt panel på veggene. Det er varme i gulvet og mekanisk avtrekk. Rommet har speil med tilhørende belysning, servant med underskap, gulvmontert toalett og nedsenket dusjhjørne med glassvegger.

Bad 2
Badet i andre etasje har adkomst fra det ene soverommet og er rett og slett en luksuriøs velværeavdeling. Her er det storslått, plassbygget innredning med en rekke skuffer og skap, heldekkende steinplate med doble servanter, to speil og gjennomtenkt belysning. Badet har gulvmontert toalett, bidé, praktisk skittentøyssjakt, dusj med glassvegger og et frittstående badekar på løveføtter. Det er store, delikate gulvfliser med varme, malte panelvegger.

Wc-rom
I kjelleren er det et romslig wc-rom med plassbygget innredning, speil, servantbolle og et gulvmontert toalett. Rommet har også en urinal. I andre etasje er det wc-rom med speil, servant på innredning og et gulvmontert toalett.

Soverom og garderobe
Våningshuset har fem gode soverom. Alle rommene ligger i andre etasje, hvorav det ene har suiteløsning med direkte adkomst til badet. Det er også et eget toalettrom i etasjen som øvrige soverom kan benytte. Ett soverom har kott og det er klesrom tilknyttet soveromsgangen. Forøvrig er det vinkjeller/lagerrom i kjelleren og rikelig med oppbevaringsplass i øvrige bygninger.

Gamlestua/Skysstasjon
Planløsning Gamlestua/Skysstasjon
Kjeller: Soverom og bad/vaskerom.
1. etasje: Gang, stue, og kjøkken med trapp til hems og kjeller.

Gamlestua/Skysstasjon er fra 1789 og ble totalrenovert i 2000. Et koselig bygg over to plan hvor første etasje har gang, stue og kjøkken. Kjøkkenet har plassbygget hemstrapp som kan skyves på skinne og tretrapp ned til kjelleren. I kjelleren er det bad og et innredet rom. Gamlestua har hovedsakelig trepanel på veggene, samt tregulv og innslag av fliser.

Kjøkkenet har blåmalt innredningen i heltre og solide benkeplater i heltre med nedfelt oppvaskkum. Det er avsatt plass til hvitevarer og ventilatoren er vegghengt. Rommet har en sjarmerende vedkomfyr og det er plass til spisebord ved vinduet.

Badet har flislagte flater og varme i gulvet. Det er pen innredning med heldekkende servant, underskap, skuffer, speil, belysning og tilhørende veggskap. Videre er det gulvmontert toalett, dusjhjørne med skyvedører i glass og opplegg for vaskemaskin.

Det varmes opp med elektrisitet og vedfyring, og luftbehandling skjer ved naturlig og mekanisk ventilasjon. Vann kommer fra felles borehull med våningshus og det er avløp til septikkum med spredegrøfter. Varmtvannsbereder på ca. 200 liter er fra 1999, og elanlegget har automatsikringer.

Oppvarming - Teknisk
Våningshuset varmes opp med elektrisitet og vedfyring. Det er stedvis panelovner, samt gulvvarme i tilbygg i første etasje og gulvvarme i andre etasje. Det suppleres med flere ildsteder. Luftbehandling skjer ved naturlig og mekanisk ventilasjon. Det er privat fallvann fra brønn som forsyner hele gården. Fallhøyde er 30 m, kvaliteten er god og det er nok vann. Varmtvannsbereder fra 2008 er på 200 liter og det er avløp til septikkum med spredegrøfter.

Det elektriske anlegget er totalrenovert, og eier opplyser at det er utført elsjekk uten merknader. Elanlegg har automatsikringer og i hovedsak åpent ledningsnett. Det er installert fullt brannvarslingsanlegg på gården.

Øvrige bygninger og mere detaljer om byggene omtales under byggemåte.

Oppvarming, piper og ildsteder

Våningshus;
Våningshuset har 3 teglsteinspiper. Selger opplyser at pipe nærmest vegen har merknad til at den er for nært brennbart treverk. Utover dette er det ingen merknader fra branntilsynet. Alle ildsteder er renovert.

Det er lagt el-varmekabler i tilbygg 1 og 2. etg. Oppvarming skjer med ved og strøm.

Elektrisk anlegg: Totalrenovert. Rekvirent opplyser at det er utført el-sjekk og det er ingen merknader. El-anlegg med automatsikringer. I hovedsak åpent ledningsnett.
Ventilasjonen består av naturlig ventilasjon. Frisk tilluft blir tilført gjennom ventil i yttervegg, ventiler i vindu eller gjennom aktiv lufting med vinduer. Brukt luft trekkes ut uten bruk av vifter.,

I følge dokumentasjon fra Krøderen elektro datert 23. oktober 2019 ble det ved gjennomgang ikke påvist noen avvik. Etter omfattende avviksretting etter siste kontroll i 2016 har el anlegget oppnådd etter hva kontrollen sier en meget god tilstand. De aller fleste sikringsskap er av nyere dato med jordfeil automater. Overspenningsvern ved inntak samt 3 bygg til. Alle bygg er utført med opplegg med jord.
Gammelstue/Skysstasjon;
Bygningen har teglsteinspipe og varmes opp med ved og strøm. Vedkomfyr i kjøkken mangler en bit
El-varmekabler gulv bad.
Oppvarming består av vedfyring/strøm. Ventilasjon består av naturlig og mekanisk ventilasjon. El-anlegg med automatsikringer og i hovedsak åpent anlegg

Det er installert fullt brannvarslingsanlegg fra Elotec på gården. Det er utført årlig kontroll på anlegget.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger over flere områder som i kommuneplanen/kommunedelplanen  (Kommuneplan (24.9.2013) er avsatt til;

LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv - Framtidig.
LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Nåværende.
Spredt fritidsbebyggelse. Framtidig.
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Nåværende. Fritids- og turistformål.

Kommentarer til reguleringsplanen;

Området nede ved fjorden som er merket med mørk-grønt i reguleringsplankartet er i arealdelen avsatt til framtidig turist og fritidsformål. Området er ikke regulert.
Den litt lysere grønnfargen viser arealformål LNFR med mulighet for spredt bolig, fritids og næringsbebyggelse - alle tiltak krever dispensasjon fra LNFR-formålet.
Egne retningslinjer for dette i kommuneplanens planbestemmelser.
Den lyseste grønnfargen er LNFR-formål der kun tiltak i forbindelse med stedegen næring (landbruk) tillates.
Det hvite området er avsatt til LNFR-formål med mulighet for spredt fritidsbebyggelse - alle tiltak krever dispensasjon fra LNFR-formålet. Egne retningslinjer for dette i
kommuneplanens planbestemmelser.

Det er opplyst at det ligger fremtidige planer om nedfart fra Norefjellheisen ned til Veikåkersetra. Her kan det ligge et fremtidig potensial.

Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel er innhentet og kan fås tilsendt ved henvendelse til eiendomsmegler.

* Tilpasses

Eier forteller
Min mor og far kjøpte gården i 1996 av den siste gjenlevende Veikåker-mannen Steinar. Det hadde da vært tre søsken som bodde her på Veikåker, og det var Steinar, Gunnar og Berte. De hadde hver sine oppgaver på gården, ingen av de var gift og ingen av de hadde barn.

Gården hadde ligget i brakk i mange år, så det ble et voldsomt restaureringsprosjekt hvor målet var å få gården tilbake slik den var fra gammelt av. Selv flyttet jeg hit i 2002 og startet min egen drift på gården mens vi fortsatte restaureringen og alt annet forefallende arbeid. Gården har vært min livsstil siden den gang og jeg kjøpte gården av mine foreldre i 2012.

Frittgående øko-høner, lykkelige skogsgriser, vakre Høylandsfe, hester, jakthunder og katter har fylt gården. Vi har drevet gården sammen med dyr som går på fri foring og fri ferdsel hvor dyrevelferden alltid har stått øverst på dagsorden. Landhandleriet ble åpnet i 2008 og vi har gjennom årenes løp hatt mange, mange besøkende og travle, gode dager.

Det har vært et rikt og godt "learning by doing liv" som jeg er evig takknemlig for å ha med meg i bagasjen når ferden nå går videre. Jeg har stor respekt for hva Veikåker Gård har gitt meg og tenker med glede på det fantastiske livet den kan gi til nye eiere.

Litt historie
Veikåker gård er en gammel gård og det sies at den tømmerdelen i våningshuset som ligger nordøst på bygningen er fra 1300-tallet. Inne på gavltavla står det at denne bygning ble opptømret i 1827 og at det ble benyttet to forskjellige tømmerteknikker under oppføringen.
 
Da restaureringen av våningshuset begynte var det rødt nede på kjøkkenet og blått oppe, hvilket med tydelighet viste at bygget kun besto av to rom. Restaureringen tok hele seks år og absolutt alt ble ordnet - fra pipehatt til drenering. Alle farger er kopiert fra de gamle, koder er skrevet ned og den gamle sveitserstil-verandaen i første etasje er satt opp på nytt, så og si lik den gamle. Hele bygget ble renovert og modernisert med vekt på å beholde den gamle stilen.
 
I bygningen skal det være materialer fra gamle Olberg kirke (ca. 1325). Materialene i kirken ble plukket ned da det skulle bygges en ny Olberg kirke, og materialene fra den gamle kirken ble gitt bort til de som hadde brukt kirken mye. Øvrige materialer er fra egen skog og skjært av oss på ei lokal sag.
 
Gamlestua/Skysstasjonen er fra 1789. Tidligere var det to dører i bygget, én for de fattige og én for de rike. Hos de rike var det krakk og ovn, men hos de fattige var det enklere kår. Bygget er i dag totalrenovert og står som et minne om da Veikåker var hovedferdselsåren for farende som skulle videre vestover.
 
Stabburene er fra 1838 og 1840. Kjellerbua/hundehuset er fra sent på 1700-tallet, sto opprinnelig foran låvebrua og var tidligere en potetbu med full kjeller under. Kjellerbua ble flyttet for å få et mer helhetlig tun. Låven er fra 1800-tallet og inneholder blant annet to løer. Det sies at den eldste er fra sent 1700-tallet og den andre fra tidlig 1800-tallet.
 
Bak bygningen er det en allé med eiketrær som strekker ned til fjorden. De ble plantet i en hestesko rundt gården for å omfavne tuftene til det gamle gårdskapellet som lå nede ved fjorden (merket fortidsminneforeningen). Den eldste eika er 1100 år og ble plantet av pilegrimer på pilegrimsferd. Eika er 5,85 m i diameter og hul inni.
 
Det er også funnet jernbarrer her som nå befinner seg på folkemuseet i Oslo. Disse barrene er helt tilbake fra Folkevandringstiden ca. 700 år etter Kristus og ble smidd til noe som de kalte ei bleik-øks, et redskap som også kunne brukes som et våpen.

Ellers kan det nevnes at det på vesle Blodfjell som ligger ca. 740 moh, ble funnet offergroper for kun kort tid tilbake. Eksperter fra Oslo har vært på befaring og funnet gropene helt unike, da de trolig er ca. 2-3000 år gamle. Det er usikkerhet rundt hva og til hvem det ble ofret men derav navnet på fjellet. Fra toppen av fjellet ser du hele syv kirkespir - et fantastisk skue!
Dagens drift og fremtidige muligheter.
I dag er det full aktivitet på Veikåker Gård, selv om aktiviteten er litt roligere i år enn tidligere. Tidligere har det vært over 8 000 høner som har vandret fritt på tunet og inn og ut av hønsehuset. Hønsehuset er p.t. ikke i drift,
da det kreves utbedringer i form av bedre utlufting og ventilasjon. I grisehuset, som vi finner rett ovenfor redskapshuset, har det til tider vært 30-40 lykkelige skoggriser. Her spiste de blåbær og koste seg dagen lang. På Veikåker finner vi også i dag to flotte hester, Charlie som er en Clydesdale og Ares som er en Tinkerde, de koser seg og trives på gården og har til og med et eget hus ved den gamle saga og vandrer rundt på gården i sitt eget behagelige tempo. Hver dag trenger de rundt 30 dyrene av type Skotsk høylandsfe, eller Highland Cattle mat og omsorg. De har tilholdssted i det moderne kaldfjøset og har fri tilgang til beiteområdene i skråningen ovenfor og ved siden av gården. På en gård hører det også med gårdskatt og jakt hunder, samt kanskje en mus eller to. Katten gjør som katter flest. Jakthundene Ero og Jack har egen hundegård, samt tilgang på eget innredet isolert rom med varme i kjellerbua. Musene er det ingen som har helt kontroll på. Som du skjønner så lever dyrene på Veikåker lever lykkelige dager i sitt naturlige element.

Highland Cattle er en gammel kurase som har sine røtter i den gamle nordiske uroksen. Historieforskere mener det var vikingene som brakte feet over til Skottland. Her har de hatt sin plass i det karrige skotske høylandet.
Høylandsfeet ga den gang kjøtt og melk til de små bondesamfunnene. Pelsen ble den gang klippet, og det ble laget varme klær som gensere, luer og sokker. Høylandsfeet er kjent for det marmorerte fine kjøttet pga. dyrenes
evne til å ta til seg all mulig slags føde, slik som gress, urter, blader kvister, blåbærlyng osv. Dyrene har en rolig adferd med en sterk rangordning i flokken. De er i utgangspunktet godlynte, men man bør se opp for de store
hornene, som kan bli over 100 cm i total bredde. Gården kan også skilte med to kjendiskuer - Teddy og Berthe, som preger både t-skjorter, øl og cider etiketter og andre produkter. Kjøttkvaliteten på Veikåker Gård har en
meget høy kvalitet og selges i gårdsbutikken for 990,- pr. kg.

Landhandleriet på Veikåker har åpent torsdag til søndag og har en gjennom årene opparbeidet seg en hyggelig og fast kundekrets. I landhandleriet kan du sette deg ned i tradisjonsrike omgivelser og nyte ein god kopp kaffi. 
I landhandleriet kan du kjøpe ferske egg - forskjellig typer reint kjøtt - heimelaga karbonader uten no' dritt i (Sitat eier) - produkter fra EventyrSMAK - leskende drikker, brune bobler - nykverna kaffe - og mye mye mer.
La deg begeistre av dyra på gården som lever lykkelige dager, i sitt naturlige element.

Ved Veikåkersetra er det opplyst at det ligger fremtidige planer om nedfart fra Norefjellheisen ned til Veikåkersetra. Her kan det ligge et fremtidig potensial. På setra er det i dag oppført hovedhus, melkebu og et eldre sjøs.
Samtlige bygninger har behov for vedlikehold og renovering.

Det er et ønske at ny eier på Veikåker Gård fører tradisjonen videre, men ikke et krav. Her ligger forholdene til til en sundt og trivelig gårdsdrift til stede, samtidig er det rom for videreutvikling og nye ideer.
På andre siden av veien ned mot Krøderfjorden er det et område i arealdelen til kommunen avsatt til framtidig turist og fritidsformål. Det betyr at kommunen åpner for bygging av fritidshytter i næringsøyemed som kan leies ut til turister.
Området er p.t. ikke regulert.
Ønsker ny eier å videreføre driften med highland Cattle er det det mulig å inngå avtale om dette i egen kjøpekontrakt. Dyrene inngår ikke i salgsprisen på gården og det er kun kuene som evt. er til salgs.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn. Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.
I forbindelse med salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del av gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, overdras til ny eier. Det kan være seg privat løsøre som ikke er en del av næringsvirksomheten selger har drevet og deter heller ikke gjenstander som er tilpasset/tilknyttet den faste eiendommen på en slik måte at det er å regne som tilbehør iht. avhendingsloven. Dette kan omfatte hvitevarer, husgeråd og en del antikviteter både som møbler, hageredskaper og enkeltgjenstander. Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del redskap overdras. Disse redskapene og verktøyet kan ha virket i gårdens næringsvirksomhet. Videre kan det også være aktuelt å avtale overdragelse av eventuell dyrebesetning, kvoter, omløpsmidler, fôrlager mm. I en del gårdssalg har ofte selger utarbeidet en oversikt over hva slags løsøre, redskap mm. som kan tenkes overdratt etter nærmere avtale.
Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er. Konferer med eiendomsmegler om hva status for denne gården er. Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i egne kjøpekontrakter. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evnt. takstverdier. Verdien av gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

Odel - Konsesjon

Det er tinglyst odelsfrihet på eiendommen.
Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 209
 • Bruksnummer: 6
 • Fylkesnummer: 30
 • Fylkesnavn: Viken
 • Kommunenummer: 3046
 • Kommuneområde: Krødsherad