Engerdal - Landbrukseiendom med bolighus, seterhytte og hytte

Storøya 9, 2440 Engerdal
Prisantydning:
2 990 000,–
 • Primærrom: 188 kvm
 • Bruksareal:
 • Soverom: 3
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg: 7244
 • Tomteareal: 374 000 kvm
 • Byggeår: 1937
 • Energimerking: Oppvarmingskarakter Grønn - Energikarakter G
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Storøya 9 i Engerdal kommune. Gården ligger ved Engerdalssetra. Området er preget av spredt landbruk og boligbebyggelse. Avstand til barne -og ungdomsskole er ca. 2 km. Avstand til Engerdal sentrum med rådhus, forretninger, bensinstasjon, kirke og barnehage er 6 km. Videregående skole på Trysil ca. 50 km unna. Avstand til Drevsjø er 12 km. Her ligger flere forretninger og Engerdal alders og sjukehjem. Til Scndinavian Mountains Airport i Sälen er det ca. 1 time og 20 minutters kjøring, til Gardermoen er det ca. 3 timers kjøretur (232 km.)

Eiendommen ligger i stille og naturskjønne omgivelser. Gården har et total areal er på 379 mål, hvorav ca. 43 mål er dyrket. Resten består av produktiv skog ca. 179 mål, resten er annet markslag samt tun. Hus på gården: Bolighus fra 1937 renovert og påbygd 1985. Bolig flate: 200 m2. 4 soverom, kjøkken, 2 stuer, tekn.rom/V.rom, 2 stk.bad/wc rom, kontor/arbeidsrom.

Boligen har vannbårne oppvarmingsanlegg med jord-varme pumper av nyere datoog separert renseanlegg for avløpsvann av nyere dato.
Driftsbygningen på gården er på ca.180m2 m. låvetørke og husdyr-rom.
I løpet av 2020 blir det bygget nytt vannforsynings anlegg som dekker bolighuset. Det samme gjelder for ny fiber-kabel til data og TV som blir installert første halvår 2020.

Beliggenhet

Engerdal kommune kan blant annet by på to nasjonalparker (Femundsmarka og Gutulia - Gutulia er Norges minste nasjonalpark), rikholdig fauna, spennende planteliv, milevis med skiløyper, 900 fiskevann og kulturhistorie fra 1600 tallet. Området er preget av spredt landbruk og boligbebyggelse, her i Engerdal er det ingen som bor i tettbygde strøk. Her er det landlig og idyllisk. Midt i kommunen finner vi Norges tredje største innsjø - Femunden. Femunden nasjonalpark har egen båttransport med Fæmund II i fast rute om sommeren og åpner for allsidige friluftsopplevelser. I nasjonalparken er alle våre fire store rovdyr observert, og jerven har fast tilhold innenfor kommunens grenser.

Er du glad i fart og spenning kan kommunen friste med over 150 km med sammenhengende scooterløype og tilgangen for kjøp eller leie av scooter er ikke noe problem. Engerdal Snøscooter forening sørger for at løypene til enhver tid er tipp topp. Her kan du være med på organiserte turer eller kjøre på egenhånd. Ønsker du å koste på deg en liten scooter opplevelse samtidig som du avtaler visning, kan selger være behjelpelig med organiseringen.

På sommerstid er det tilgang til helt nye sykkelstier. Kommunen har benyttet seg av Femundsrittets traseer og laget 11 sykkelturer som er permanent merket, gradert og skiltet, tilsammen 95 kilometer midt i hjertet av den fineste natur.  Er du mest glad i å bruke bena er Femunds Engerdals 20 toppturer et fantastisk tilbud. Alle turene er godt skiltet i starten og alle stideler. Den høyeste toppen i Engerdal er Elgåhogna  på 1460 moh og finværet har du oversikt over hele Femunden. 

Kommunen har to kommunale og to private barnehager. Avstand til barne -og ungdomsskole er ca. 2 km. Avstand til Engerdal sentrum med rådhus, forretninger, bensinstasjon, kirke og barnehage er 6 km. Videregående skole på Trysil ca. 61 km unna. Avstand til Drevsjø er 12 km. Her ligger flere forretninger og Engerdal alders og sjukehjem. Eiendommen ligger i stille og naturskjønne omgivelser, her kan du nyte naturen, stillheten og det enkle liv.

Adkomst

Via Storøya. Se kart.

Jord, skog og tun

Dyrket mark:
Dyrket mark utgjør totalt 46 daa, der ca. 3 daa er innmarksbeite. Jorda ligger rundt husene og har god arrondering. Jorda er godt egnet til grasproduksjon og gir årssikre, normalt gode avlinger. Etter at husdyrbruket ble lagt ned er bruken av jorda mer ekstensiv. Verdien settes til kr. 100.000,-

Skog:
Skogen har et areal på 323,8 daa. Av dette er 139,3 daa uproduktiv, jorddekket fastmark og myr.  Resten fordeler seg med  178,9 daa  middelsbonitet og 5,6 daa lav bonitet. Skogen består av gran og furu med innslag av lauvskog. Det foreligger lite opplysninger om kubikkmasse og tilvekst. Verdien settes til kr. 400.000,-

Tun:
Flott opparbeidet gårdstun som er opparbeidet plen og beplantinger. Det er gruslagt innkjøring og gårdsplass. På tunet er det meget trivelig med gode sol og lysforhold. Parkering i garasje eller på uteparkering. Tunet er verdsatt til kr. 50.000,-.

Det er lagt opp vanningsanlegg til jordvegen nærmest husene. Jordvarme til utleiebygg og våningshus.

Se landbrukstakst, utarbeidet av Halvor Opseth for mere detaljer rundt verdisettingen.

Det er utarbeidet planer om hyttefelt ved setra. Arealet som skal brukes til dette er godkjent fradelt hovedbølet og følger ikke eiendommen ved salg. Er det interessant å kjøpe hytteområde, ta gjerne kontakt med megler.
Hovden Seter og Hyttefelt (Hovden Panorama) er godkjent fradelt fra Gnr 4 bnr 14. Areal som ikke brukes til hyttefelt skal tilbakeføres til gnr 14 bnr 4. Se Melding om vedtak, Engerdal kommune.

Jakt

Jakt og fiskerettigheter medfølger eiendommen. Ellers kan jakt og fiskekort kjøpes påwww.inatur.no. Elg og småviltjakt i eget grunneierlag.
Verdien er skjønnsmessig beregnet ut fra hva som er påregnelig i området. Rovdyrsituasjonen  skaper usikkerhet om hva som påregnes i framtidig utbytte. Verdien sette kr. 7.000,-

Innhold og standard

Våningshus/Enebolig;
Byggeår 1937 Påbygd i 1986.

P.rom:
1.etg: 105 kvm
2.etg.: 83 kvm
Totalt 188 kvm

1.etg: Bad, hall m/trapp, kjøkken, kontor, stue, vaskerom/tekniskrom og vindfang.
2.etg: Bad, 1 stue, 4 soverom.

Bruksareal:
Kjeller: 15 kvm
1.etg: 105 kvm
2. etg:  83 kvm
Totalt 203 kvm

Kjeller: 2 boder.

Overflate på innvendige gulv.
1.etasje: Furugulv i hall. Laminat i vindfang. Vinyl i andre rom
2.etasje: Bredt furugulv i stue og gang, vinyl på de andre rommene.

Overflate på innvendige vegger:
1.etasje: Koreaplater i stue. Trepanel og plater i andre rom. Noe tapet på kjøkken.
2.etasje: Trepanel og plater. Noe er ubehandlet, malt og noe med tapet.

Overflate på innvendige himlinger:
Himling av trepanel og malte plater. Folierte plater i 2.etasje.

Kjøkkeninnredning: Laminert skrog og laminert benkeplate. Profilerte fronter. Flislagt over kjøkkenbenk. Integrert komfyr med keramisk topp, oppvaskmaskin og kjøl og frys.

Sanitærutstyr:
Bad 1 etasje: Dusjhjørne, boblebad, bidet og toalett. Stor baderomsinnredning med to servanter
Bad 2 etasje: Badekar og toalett. Standard baderomsinnredning med servant og speil. Dusjarmatur over badekar.

Teksnisk; Selger opplyser at det nå er innstalert nytt fiber nett fra telenor i boligen.

Garasje, uisolert:
Byggeår 1984.

Bruttoareal utgjør 194 kvm.
Trehus i bindingsverk med saltak. Yttertak av stålplater med A-profil. Fundamentert på grunnmur. Veggkledning av trepanel. Skyveporter på hele ene langveggen.
Utført i bindingsverk. Brukes som lager og oppstillingsplass for traktor og utstyr.

Driftsbygning:
Byggeår 1947.
Bruttoarealer:
Kjeller: 80 kvm.
1.etasje: 245 kvm
Kjørebro: 185 kvm
Totalt: 510 kvm

Eldre driftsbygning med vedlikeholdsbehov og utidsmessig innredning og driftstilbehør.
Anvendelse: Blir i dag benyttet som lager.
Innredet med  sauefjøs og 3 stallplasser. Høytørke.

Stabbur:
Byggeår ca. 1890
1.etasje: 9 kvm
2.etasje: 11 kvm
Totalt:      20 kvm

Tradisjonelt stabbur utført i laftet tømmer. Fundamentert på pilarer. Saltak med A-profil stålplate. Bygningen er i normal stand for alder. Brukes som lager.
Deler av arealet kan ha liten takhøyde og dermed ikke være målbare etter dagens måleregler.

Sommerfjøs/Vedskjul:
Byggeår ca. 1910.
Bruttoareal utgjør 38 kvm.
Eldre hus med vedlikeholdsbehov som i dag brukes som lager.

Sæterhus/Hytte:
Byggeår ca. 1930.
Bruttoareal utgjør 43 kvm.

Sæterhuset/hytta har en beliggenhet mot sør/øst på eiendommen. Adkomst via gårdstunveien. Hytta holder en normal god standard med innlagt strøm og brønnvann. Hytta er de senere årene påkostet med nytt tak og nye vinduer, samt litt tømrearbeider innvendig. Det er ikke adkomst til hytta på vinterstid. Hytta leies i dag ut på åremål, kontrakten er opprinnelig på 5 år og må fornyes i 2021. Utleiemarkedet gir lav avkastning i forhold til teknisk verdi, men det finnes et marked for utleie.

Seterfjøs:
Byggeår ca. 1910.
Bruttoareal utgjør 42 kvm.

Eldre driftsbygning med vedlikeholdsbehov og utidsmessig innredning og driftstilbehør. Brukes som lager.

Høylåve:
Byggeår ca. 1930
Bruttoareal utgjør 38 kvm.

Dette bygget er ikke i bruk. Sterkt preget av elde og slitasje.

Seterfjøs, Hovden:
Byggeår ca. 1910.
Bruttoareal ut 26 kvm.
Eldre driftsbygning med vedlikeholdsbehov og utidsmessig innredning og driftstilbehør.  Brukes som lager. Bygningen ligger på den utskilte teigen, gnr. 14 bnr. 127, som vil bli tilbakeført til hovedbølet etter fradeling av område som er avsatt til fritidsbebyggelse er gjennomført.

Seterhytte, Hovden:
Byggeår 1967
Bruttoareal utgjør 35 kvm.

Brukes av familien som hytte. Hytten er opprinnelig tømmerhus som er ombygget og restaurert. Saltak med stålplater til taktekking.
Framstår som godt vedlikeholdt der originale kvaliteter er ivaretatt. Utenfor er det en pent opparbeidet naturtomt. Utearealer er normalt godt vedlikeholdt. Vanningsanlegg med naturlig trykk fra bekk, med innstalert kran med kaldt vann på kjøkken for sommerbruk. Oppvarming med vedovn og gassovn.
Bygningen ligger på den utskilte teigen, gnr. 14 bnr. 127, som vil bli tilbakeført til hovedbølet etter fradeling av område som er avsatt til fritidsbebyggelse er gjennomført.

Oppvarming, piper og ildsteder

Våningshus: Vedovner med glassdør. Vannbåren gulv-varme på bad, vaskerom og på kontor/arbeidsrom. Radiatorer på andre rom.
Med jordvarme til våningshus gir dette store besparelser på fyringskostnader.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger innenfor LNF-område. Det er begrensinger på bygging, kontroller mot kommunale vedtekter. Kommuneplanens arealdel: fra  2012 til 2026 LNFR Vedtatt 29.04.2014. Innenfor LNRF-områder er det i utgangspunktet forbud mot tiltak som ikke har direkte tilknytning til landbruk eller annen stedbunden næring. Dette kan medføre begrensninger for utbygging på eiendommen.

Diverse

Vi gjør spesielt oppmerksom på at utleiebolig omtalt i takstrapporter ikke medfølger salget. Eiendommen har eget gårds og bruksnr.

Hovden Seter og Hyttefelt (Hovden Panorama) er godkjent fradelt fra Gnr. 4 bnr. 14. Areal som ikke brukes til hyttefelt skal tilbakeføres til gnr. 14 bnr. 4. Se Melding om vedtak, Engerdal kommune.

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn. Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.
I forbindelse med salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del av gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, overdras til ny eier. Det kan være seg privat løsøre som ikke er en del av næringsvirksomheten selger har drevet og deter heller ikke gjenstander som er tilpasset/tilknyttet den faste eiendommen på en slik måte at det er å regne som tilbehør iht. avhendingsloven. Dette kan omfatte hvitevarer, husgeråd og en del antikviteter både som møbler, hageredskaper og enkeltgjenstander. Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del redskap overdras. Disse redskapene og verktøyet kan ha virket i gårdens næringsvirksomhet. Videre kan det også være aktuelt å avtale overdragelse av eventuell dyrebesetning, kvoter, omløpsmidler, fôrlager mm. I en del gårdssalg har ofte selger utarbeidet en oversikt over hva slags løsøre, redskap mm. som kan tenkes overdratt etter nærmere avtale.
Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er. Konferer med eiendomsmegler om hva status for denne gården er. Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i egne kjøpekontrakter. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evnt. takstverdier. Verdien av gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

Odel - Konsesjon

Det er odelsrett på eiendommen.
Det hviler ikke kår på eiendommen.
Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 14
 • Bruksnummer: 4
 • Fylkesnummer: 34
 • Fylkesnavn: Innlandet
 • Kommunenummer: 3425
 • Kommuneområde: Engerdal