Meglerinformasjon
Færder - Nøtterøy
Boligtomt

Idylliske Veierland | Boligtomt på 1102 kvm beliggende på Rispa kun ti minutter fra Tangen ferjekai

Rispa, 3144 Veierland
Prisantydning:
1 290 000 kr
 • Primærrom:
 • Bruksareal:
 • Soverom:
 • Boligtype:Boligtomt
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal:1102 kvm
 • Byggeår:
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Visning 11.07. kl. 13.30. Båten går 13.00 fra Tenvik. Tomten kan forøvrig befares ved selvsyn

Adresse:

Rispa, Veierland 3144

Velkommen

Velkommen til en ubebygd boligtomt på Rispa ved Båsløkka på Veierland i Færder kommune kun ti minutters gang fra Tangen ferjekai. Tomten har har en vestvendt beliggenhet og er relativt flat, med fjell i dagen mot øst og antas å være enkel å bygge på.

Beliggenhet

Boligtomten ligger sentralt til på Veierland kun ti minutters gang fra Tangen ferjekai. Veierland er en bilfri øy i Tønsbergfjorden uten fast veiforbindelse. Her bor det rundt 100 fastboende. Øya ligger i en idyllisk skjærgård med strender langs åpne jorder, skogspartier og enger. Det er mange fine grusveier og lange fine turstier på øya. Her er man "isolert" fra byens larm og støy, men likevel relativt sentralt i forhold til Vestfoldbyene. Her er det ingen boplikt og tomten er godt egnet til kombinasjonen bolig/fritidsbolig.

Veierland har en rekke servicetilbud og aktivitetstilbud. Dersom du ønsker noe godt å spise kan du dra på Dagros Kafé eller Villa Veierland. Nybakte bakevarer kan kjøpes på Veierland Bakeri og lokale matvarer kan du få tak i på Veierland Gårdsutsalg. Det er også flere håndverkere som har base på øya. Se Veierland Velforenings hjemmeside for mer informasjon: https://www.veierland.org/

Adkomst

For adkomst til øya Veierland er båt eneste alternativ da det er ingen fastlands veiforbindelse. For å komme til Veierland kan man ta ferge fra Søndre Tenvik på Nøtterøy eller fra Engø i Sandefjord. Det er mulighet for parkering rett ved kaia begge steder. Fra brygga på Veierland (Tangen) er det ca. 600 meter til tomten. Ved fergekaia kan du låne sykler gratis, eller du kan ta med egen.

Parkering på Tenvik er organisert gjennom Færder kommune. Sesongkort fra 1. mai til 1. september koster 4.045 kr. Kortet gir ikke rett til en spesifikk plass, men kommunen opplyser at den ikke er kjent med at det er et kjent problem om at det er manko på ledige plasser. Imidlertid gis det ingen garanti. Det er også en gratisparkering snaut 1 km fra Tenvik brygge som hytteeiere/beboere kan bruke.

Jutøya(fergen) har avganger fra Tenvik fra kl. 06:10 til 21:45 og nesten hver time man-fre i sommersesongen 2022, overfarten tar ca 20 min

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til boligbebyggelse - Fremtidig.
Tomten er regulert til boligformål ihht. nr. 359, vedtatt 03.09.2008. Planen er i sin helhet som vedlegg til salgsoppgaven.

Konsesjon

Kjøper må fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet i forbindelse med signering av kontrakt. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Det er ikke boplikt på Veierland.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor:

Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*:
* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper):
Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 141
 • Bruksnummer: 295
 • Fylkesnummer: 38
 • Fylkesnavn: Vestfold og Telemark
 • Kommunenummer: 3811
 • Kommuneområde: Færder - Nøtterøy
Les mer