Gjerstad - Kragerø | Idyllisk skogeiendom med eiendom på ca. 1 026 dekar. Koselig tun! Jakt og fiske!

Stratveien 585, 4993 Sundebru
Prisantydning:
3 150 000,–
 • Primærrom: 117 kvm
 • Bruksareal: 117 kvm
 • Soverom: 3
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal: 1 026 600 kvm
 • Byggeår: 1750
 • Energimerking: Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G
Hva koster lånet?

Velkommen

Eiendommen Strat ligger akkurat der de tre kommunene Gjerstad, Risør og Kragerø møtes, øst for E18 mellom byene Risør og Kragerø.
Ca. 15 minutters kjøring fra E18 og du er inne på eiendommen. Eiendommen består av et hyggelig tun, fiskevann og av produktive skogarealer, med stipulert i overkant av. 4.700 kbm. stående skog i hogstklasse 5.
Det er et koselig tun på eiendommen med et hovedhus, bryggerhus/eldhus, driftsbygning/låve og vognskjul.  Våningshuset er et typisk Nedeneshus med langsval, trapp og inngang til samtlige 4 rom fra svalen. Rommene er svært intakte fra byggeåret som er slutten av 1700- tallet og er et fint eksempel på byggeskikken i denne delen av fylket fra 1600-tallet til midt av 1800- tallet. Nåværende eier har prøvd å holde det så autentisk som mulig da huset har en antikvarisk verdi.
Det er jaktrettigheter til eiendommen, både småvilt og storvilt.

Beliggenhet

Eiendommen Strat ligger akkurat der de tre kommunene Gjerstad, Risør og Kragerø møtes, øst for E18 mellom byene Risør og Kragerø. Strat ligger i kommunene Gjerstad og Risør og Kragerø. Eiendommen ligger i et kupert og spennende område med fiskevann, daler og topper. Flotte turmuligheter på hele eiendommen.
Ca. 15 minutters kjøring fra E18 og du er inne på arealet. Fra eiendommen er det ca. 9 km til sentrum i Sannidal. I Sannidal er det skole og barnehage(Kragerø kommune), dagligvarebutikk med mer. For kollektivtransport er nærmeste busstopp Lindheim som ligger i avkjøringen fra Kjølebrøndsveien. Det er ca. 20-25 minutters kjøring til Kragerø sentrum (ca. 13 km. i luftlinje), og ca. tre kvarters kjøring til Risør sentrum (ca. 12 km. i luftlinje).
Kysten er nær, stille og fredelige omgivelser, og kort vei til E18.

Adkomst

Fra E18 ved Sannidal/Avkjøring til Kragerø syd:
Sving av E18, og kjør over broen over E18. Ta første vei til høyre inn i  Kjølebrøndsveien. Følg veien i 4,5 km. og ta til høyre inn i Lindheimsveien (grusvei). Hold mot venstre og inn i Stratveien. Følg Stratveien i ca. 6 km. og du er inne på eiendommen og tunet.
For bruk av GPS kan adressen Stratveien 585 benyttes.

Skogen

Skogeiendommen Strat ligger samlet i én teig, og fordeler seg i kommunene Gjerstad og Risør. Det er også en liten teig i Kragerø kommune(5,6 dekar). 
Til skogen er det etablert en felles vei med kun kjøringsrett, snøbrøyting må eventuelt betales selv. På selve eiendommen er det etablert bil- og traktorveier på ca. 1,5 km.

Betydelige deler av skogen er beskrevet som eldre skog, og det er ikke tatt ut noe tømmer annet enn til ved for eget bruk på mange år. Tilkomsten til skogsarealet betegnes vurderes som god, både med større hogstmaskiner og med traktor og kjøring i terrenget. Dvs. kort driftsvei ved uttak av tømmer. Deler av skogarealet har bratt stigning og noe begrenset tilgjengelighet.

Det foreligger skogbruksplan utført av AT Skog fra hhv. 2010 og 2012. Bestandene er fremskrevet til 2021. Bestandskart og nøkkeltall ligger vedlagt i salgsoppgaven. Fullstendig skogbruksplan med bestandslister kan oversendes ved henvendelse til eiendomsmegler.

Det er iht. Allma og skogbruksplanen registrert følgende stående skog fordelt på treslag:
Gran: ca. 1.400 kbm.
Furu: ca. 5.186 kbm.
Lauv: ca. 1.335 kbm.
Sum: ca. 7.921 kbm. stående skog.

Det er iht. Allma og skogbruksplanen registrert følgende hogstklassefordelinger*:
Hkl. 1: ca. 48 daa.
Hkl. 2: ca. 290 daa.
Hkl. 3: ca. 166,5 daa.
Hkl. 4: ca. 75,4.daa
Hkl. 5: ca. 290,0 daa.
Sum: ca. 878 daa.

I tillegg til dette har øya på Lillesvart en estimert kubikkmasse på 30 m3 stående skog.

Jakt og fiske

Det er jaktrettigheter til eiendommen, både småvilt og storvilt.
I området gjelder en arealgrense på 400 dekar pr. rådyr, noe som tilsvarer to rådyr i sesongen for denne eiendommen.
Eiendommen inngår også i Holte vilt- og jaktlag som disponerer et jaktareal på ca. 22.000 dekar. Arealet har for tiden rettigheter til 5 elg, noe som tilsvarer omtrent 1/5-del dyr til eiendommen. Jaktlaget inngår også i hjortejakt.
Det har vært praktisert at grunneier kan få tildelt sin andel i kilo kjøtt, eller kr. 75,- pr. kg.

Det er i følge eier fiskerettigheter tilhørende eiendommen i Strattjønn, samt fiskerett i Lillesvart. Det er kjørevei helt frem til Lillesvart og veien går også forbi Strattjønn. Eier opplyser at det skal være gode fiskebestander i begge vannene.

Innhold og standard

Hovedhus/Våningshus: Usikkert byggeår med trolig oppført rundt 1750.
Areal 1. etasje: P-rom 58 kvm
Areal 2. etasje: P-rom 59 kvm.
Kjeller: Kjeller består av kjellerrom som har for lav takhøyde og er ikke måleverdig. Tidligere brukt som matkjeller.
Kaldloft: to rom på kaldloft egnet for lagring. Ikke måleverdig areal.
Huset er eldre og har behov for vesentlig oppussing/ombygging for å nå dagens standard. Huset har ikke innlagt vann eller kloakk.

Innhold:
1. etasje: Stue, kjøkken, soverom med inngang fra kjøkken, gang.
2. etasje: Stue/soverom, soverom, alkove.

Våningshuset ble antatt bygget rundt 1750, men er oppgradert i ettertid. Huset går over to plan og har kjeller og loftareal egnet for lagring. Selger har bevart gamle detaljer i våningshuset som tregulv, panel på vegger og gammel tapet. Huset fremstår som relativt autentisk med noen oppgraderinger.

Gang/Entre: Enkel gang med plass til noe oppbevaring. Her er det videre adkomst til stue og kjøkken, samt trapp som fører opp til 2. etasje. tregulv, panel på vegg og panel i himling.

Kjøkken: Kjøkkenet er romslig med god plass til spisebord. Enkel eldre heltre kjøkkeninnredning med malte overflater. Elektrisk stekeovn, utslagsvask som går til grunnen utenfor bygningen og vedovn. Malt tregulv, malt panel på vegg og panel/åpen etasjeskille m/gulvbord i himling.
 
Stue: Stuen er romslig med plass til sofa og møblement. Stor 3 etasjes Ulefoss vedovn sørger for god oppvarming. Malt tregulv, malt panel på vegg og malt panel i tak.

Soverom/bod 1. etasje:  Soverom bak kjøkken som også kan brukes som lager/bod. Tregulv, malt tak og malt panel på vegg.

Soverom/stue 2. etasje: Romslig soverom/stue med god plass til dobbeltseng eller køyeseng. Malt tregulv med rik dekorering, tapet på vegg og malt panel i tak. Flott eldre vedovn.

Soverom 2, 2. etasje: Stort soverom med plass til dobbeltseng eller køyeseng.  Malt tregulv, panel på vegg og malt tak.

Bryggerhus/eldhus: BTA: 50 kvm. Ukjent byggeår.

Bryggerhuset er et koselig bygg hvor ca. halve bygningen er innredet. Her er det plass til overnattingsgjester og består av en grue/bakerovn, enkel kjøkkeninnredning i heltre utførelse. malt panel på vegg, malt tregulv og malt panel i tak.  God plass til møblering eller en seng.
Resten av bryggerhuset er uisolert og brukes som vedlager. Uinnredet loftsrom over 1. etasje med lagringsplass. Det er innlagt strøm. Det er vesentlig behov for oppussing/ombygging for å få bygget til dagens standard.

Låve/driftsbygning ble antatt bygd på 1700- tallet. Deler av bygget er oppgradert etter byggeår.
BTA er på ca. 318 kvm og er fordelt over 2 etasjer. 1. Etasje består av Fjøsdel, løe(åpent opp), Hestestall, kalvebinge, grisebinge, skål og lagerrom.
2. etasje består av låve.  Det er ikke vært husdyr her på veldig mange år, og det er ikke tilrettelagt for annet dyrehold enn til hobbybruk. Det er innlagt strøm.
Loven er eldre og godt brukt, og det må påregnes endel påkostninger/oppgraderinger.

Vognskjulet er på ca. 30 kvm BTA og er brukt som lager. Det er også et båthus på eiendommen som ligger inntil vannet Lillesvart syd på eiendommen. Dette er på ca. 20 kvm, men er i dårlig forfatning.

Byggemåte
Våningshus
Boligen er fundamentert med natursteinsmur direkte på grunnen. Etasjeskiller av trebjelker og med gulvbord. Yttervegger av lafteverk, dels reisverk. Kledd med trekledning. Vinduer og dører av tre med enkle glass i vinduene. Vinduene er antatt stort sett fra byggeår-
Takkonstruksjon av åstak og sperrebukker. Undertak av trebord. Taktekking av takstein. Innlagt strøm, men ikke innlagt vann eller avløp.

Bryggerhus/eldhus
Bygningen har grunnmur av naturstein, etasjeskiller av trebjelkelag, yttervegger av reisverk med utvendig trekledning, åstak med tekking av takstein. Vinduer og dører av tre.

Låve/driftsbygning/uthus
Låven er i utførelse av betong og tre. Grunnmur av naturstein/betong. Yttervegger av laftverk/reisverk som er utvendig kledd med trekledning.  Vinduer og dører av tre. Takkonstruksjon med sperrebukker og åser, tekket med bølgeplater. Bygningen fremstår generelt med aldringstegn og slitasje etter bruk, både utvendig og innvendig. Det er innlagt strøm.

Reguleringsforhold

Det foreligger ingen reguleringsplan for arealet.
I henhold til Kommuneplanen 2011-2023 for Gjerstad kommune, ligger eiendommen i et område avsatt til Landbruks,- natur- og friluftsformål (LNF).
I henhold til Kommuneplanen 2019-2030 for Risør kommune, ligger eiendommen i et område avsatt til Landbruks,- natur- og friluftsformål (LNF) + Hensynsone høyspent.

Utsnitt av kommuneplanene ligger vedlagt i salgsoppgaven. Planbestemmelser til kommuneplanene er innhentet og kan oversendes ved henvendelse til eiendomsmegler.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn.
Øya i vannet "Lillesvart" er under behandling hos kommunen og vil bli tillagt eiendommen før overtakelse.
Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort.
Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer
medfølge.
I forbindelse med salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del av gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, overdras til ny eier. Det kan være seg privat løsøre som ikke er en del av næringsvirksomheten selger har drevet og dette er
heller ikke gjenstander som er tilpasset/tilknyttet den faste eiendommen på en slik måte at det er å regne som tilbehør iht. avhendingsloven. Dette kan omfatte hvitevarer, husgeråd og en del antikviteter både som møbler, hageredskaper og enkeltgjenstander.
Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del redskap overdras. Disse redskapene og verktøyet kan ha virket i gårdens næringsvirksomhet. Videre kan det også være aktuelt å avtale overdragelse av eventuell dyrebesetning, kvoter, omløpsmidler, fôrlager
mm. I en del gårdssalg har ofte selger utarbeidet en oversikt over hva slags løsøre, redskap mm. som kan tenkes overdratt etter nærmere avtale. Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er. Konferer med eiendomsmegler om hva status for denne gården er.
Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i egne kjøpekontrakter. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evnt. takstverdier.
Verdien av gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Det hviler også odel på eiendommen, men det er ikke kjent at noen av de odelsberettigete ønsker eiendommen løst på odel.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Enda eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 43
 • Bruksnummer: 13
 • Fylkesnummer: 42
 • Fylkesnavn: Agder
 • Kommunenummer: 4211
 • Kommuneområde: Gjerstad - Sundebru