Meglerinformasjon
Gjemnes
Landbrukseiendom

Sjarmerende småbruk ved sjøen på Øre i Gjemnes

Ørvegen 362, 6631 Batnfjordsøra
Prisantydning:
2 850 000 kr
 • Primærrom:161 kvm
 • Bruksareal:167 kvm
 • Soverom:5
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:5517.6
 • Tomteareal:413 dekar
 • Byggeår:1890
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Kontakt megler

Adresse:

Ørvegen 362, Batnfjordsøra 6631

Velkommen

Velkommen til Ørvegen 362 i Gjemnes kommune! Nydelig beliggende gårdseiendom med lang strandlinje på østsiden av Batnfjorden. Eiendommen har en fint vedlikeholdt våningshus opprinnelig fra ca. 1890, driftsbygning, garasje/redskapshus, uthus med smie og snekkerverksted, samt et naust med fin båtstø. Grønne, grasdekte marker på sjøsiden og en fin granskog på oversiden av hovedvegen. Eiendommen byr også på jaktmuligheter.

Beliggenhet

Eiendommen ligger vakkert til i vestvendt skrånende terreng mot sjøen i Batnfjorden. Det er nydelig utsikt mot fjorden og fjellene på vestsiden av fjorden. Flotte turmuligheter i umiddelbar nærhet til tunet, og ca. 3,5 km til kommunesenteret i Batnfjordsøra med alt av privat og offentlig servicetilbud. Det er akkurat under fire mil til både Molde og Kristiansund, og bare to mil til Hjelset, hvor regionens nye sykehus vil stå ferdig i 2025.

Adkomst

Kjør fra Batnfjordsøra mot Torvikbukt og ta av til venstre ca. 3,6 km fra avkjøringen til Ørvegen. Det vil bli skiltet til eiendommen ved fellesvisning.

Jord, skog og tun

Ifølge Nibios gårdskart er eiendommens arealer fordelt slik:

Fulldyrket jord: 33,5 daa
Overflatedyrket jord: 0,0 daa
Innmarksbeite: 15,2 daa
Produktiv skog: 257,8 daa
Annen skog: 39,8 daa
Bebygd, samf, vann: 3,4 daa
Annet areal: 64,3 daa
Til sammen: 414 dekar

Den største teigen som er dyrket benyttes til grasproduksjon og leies av en gårdbruker i nærheten. Denne avtalen gjelder ut 2026.
Beitene og dyrkaarealet på oversiden av hovedvegen leies ut til sauebeite.
Størstedelen av skogen er granskog i hogstklasser 4 og 5. Det foreligger skogbruksplan fra 2021 som vil bli framlagt ved visning. Hovedtallene framgår av taksten til Nesje.
I sin takst har Nesje verdsatt dyrka mark til kr 170 000,-. Skogen er verdsatt til kr 350 000,- og resterende areal samt jakt og fisk til kr 50 000,- til sammen.

Jakt

Eiendommen er en del av Øre utmarkslag og har jaktparter i hjortejakt. Dagens eier har ikke jaktet selv.

Innhold og standard

På gårdstunet er det våningshus, driftsbygning, redskapshus/garasje og et uthus med en smiedel og en veddel. I tillegg er det et naust og en garasje oppe ved vegen.

Våningshus:

Innhold:
Kjelleretasje:
Grovkjeller hvor arealet ikke er målbart på grunn av for lav takhøyde.
1. etasje:
Entre, stue, bad, kjøkken, tv-stue med utgang til veranda og hage.
2. etasje:
Trapperom, gang, stue, fem soverom, bod.

Standard:
Kjøkken: Pent oppusset og kledelig kjøkken fra 2010 med hvite, profilerte fronter på benke- og takhøye overskap. Laminat benkeplate og malte panelplater over kjøkkenbenken. Fastbygget kjøkkenbenk gir en trivelig spiseplass med nydelig utsikt over Batnfjorden. Integrert koketopp, komfyr, oppvaskmaskin og kombiskap med kjøl- og frysedel, kullfiltervifte.
Bad: Badet har belegg på gulv og våtromstapet på veggene. Det er utstyrt med dusjkabinett, servant med underskap, wc, speilskap, veggvarme.
Gulv: Gamle tregulv, belegg, laminat,
Vegger: Malt panel, panel, malte plater, tapet.
Himling: Malt panel, panel, malte tak med synlige bjelker, hvite takplater.
Vinduer: Isolerglass, koblede vinduer.
Yttertak: Sandbelagte stålplater på hovedtak og papptak over inngangsparti.
Annet: Det lagt fram fiberkabel til huset, men ikke tilknyttet.

Driftsbygning:
Denne er oppført ca. 1970, har en grunnflate på 170 kvm BTA og er over tre plan. Det gjødselrom i kjelleren, første etasje inneholder melkerom og rom for dyr, mens 2. etasje har kjørebro, siloer og lagerrom.
Bygget er oppført i reisverk med støpt dekke i 1. etasje.
Driftsbygningen er ifølge takstmann Nesje utdatert etter dagens krav i landbruket, men vil kunne ha en bruksverdi i småskala landbruksvirksomhet. Verdien er satt til kr 100 000,-.

Garasje/redskapshus
Dette bygget ble oppført i 2002 og har et BTA på 90 kvm. Oppført i tre på støpt dekke med stålplater og stående trekledning på yttervegger. Bygningen har to skyveporter og en bred inngangsdør: Ifølge taksten har er det gjennomført et normalt vedlikehold og verdien er satt til kr 250 000,-.

Uthus
Uthuset har ukjent byggeår og et BTA på 60 kvm. Det er oppført i tre på mur og har tre deler med snekkerverksted, smie og vedbod. Verdien på bygningen er satt til kr 60 000,- i taksten.

Naust
Naustet har to båtrom og et BTA på 60 kvm. Hver halvdel har to-fløya porter mot sjøen. Bygningen har etterslep på vedlikehold og verdien er satt til kr 40 000,-.

Gamlegarasjen
Det er plassert et enkelt garasjebygg ved hovedvegen. Denne bygningen er på 12 kvm BTA og er i dårlig stand. Verdien er satt til kr 20 000,-.

Oppvarming, piper og ildsteder

Den ene av de to pipene i huset er rehabilitert og til denne er det montert en ny peisovn som står i stuen. Det er ikke ildsteder i bruk knyttet til den andre pipen. For øvrig er det elektrisk oppvarming.

Reguleringsforhold

Eiendommen er ikke beliggende i regulert område, men i henhold til kommuneplanen ligger den i LNRF-område hvor en stor del av tomten er innenfor område med ras- og skredfare.
Det er ingen planlagte reguleringsendringer/byggeplaner som omfatter eiendommen, ifølge svar datert 07.07.23 fra Gjemnes kommune.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Det er ikke opparbeidet odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor:

Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*:
* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper):
Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 25
 • Bruksnummer: 2
 • Fylkesnummer: 15
 • Fylkesnavn: Møre og Romsdal
 • Kommunenummer: 1557
 • Kommuneområde: Gjemnes
Les mer