Meglerinformasjon
Sirdal
Landbrukseiendom

Omlid i Sirdal - Gårdseiendom med tomannsbolig, fin støl ved Tjørhomvatnet, fallrettigheter og jaktmuligheter

Sirdalsveien 6161, 4440 Tonstad
Prisantydning:
4 400 000 kr
 • Primærrom:367 kvm
 • Bruksareal:454 kvm
 • Soverom:8
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal:1650 dekar
 • Byggeår:1897
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Kontakt megler

Adresse:

Sirdalsveien 6161, Tonstad 4440

Velkommen

Velkommen til Omlid og Sirdalsveien 6161/6163 i Sirdal kommune. Eiendommen er meget innholdsrik med blant annet en flott støl ved Tjørhomsvannet, stor tomannsbolig med et gammelt butikklokale, to driftsbygninger, fristrømsavtale med Lyse Kraft, skogsressurser og utmark med jaktrettigheter. SE FLOTT DRONEVIDEO I ANNONSEN. (NB! VIDEOSYMBOL UNDER HOVEDBILDET)

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende på flere teiger over et større område, men bolighuset ligger på Omlid ca. 22 km fra kommunesenteret på Tonstad, men med gangavstand til dagligvarebutikk. Det er ellers skolebuss til barne- og ungdomsskole på Sinnes ca. 12 km unna, og videregående skole er det på Tonstad. Barnehager finnes ca. 6 km unna på Tjørhom, samt på Tonstad. Det meste innen offentlig privat servicetilbud finnes på Tonstad. Sirdal er ellers en hytte- og friluftskommune med flotte idrettsanlegg for snøaktiviteter bare en drøy mil unna og nydelige turområder til helårsbruk mer eller mindre i hele kommunen. Andre idrettsanlegg finnes på Tonstad. Det er ca. en og en halv times kjøring til nærmeste flyplass på Sola og det samme til Stavanger sentrum. Til Sørlandets hovedstad, Kristiansand, er det ca. 170 km kjøreveg.

Adkomst

Eiendommen ligger på Omlid, og det er enkel avkjøring fra Sirdalsveien til eiendommen.

Jord, skog og tun

Ifølge Gårdskart.nibio.no består eiendommen av 5 ulike teiger på til sammen 1 649,8 dekar.
Arealfordelingen på de ulike typene er som følger:
Fulldyrka jord: 17,8 daa
Overflatedyrka jord: 0,0 daa
Produktiv skog: 214,1 daa
Annet markslag: 1 402,4 daa
Bebygd/samf./vann: 15,5 da.
Til sammen: 1 649,8 dekar

Det dyrka arealet leies per i dag ut til en bonde i nærheten og jorda benyttes til grasproduksjon.
8 dekar av dyrka jorda er beliggende på stølen.
Det betales ikke vederlag for leia, og i taksten til Olav Magne Tonstad er jordverdien anslått til kr 100 000,-.

Skogen består ifølge taksten av blandingsskog i kupert terreng og det har vært lite skjøtsel eller uttak de siste årene.
Verdien av skog er i taksten satt til kr 250 000,-.

Annet areal består av diverse utmark hvor 1/3 ligger øst for skogen på Omlid og resterende 2/3 ligger i tilknytning til Stølen.
Området benyttes til turområde og gir jaktrettigheter for eiendommen. Det er felles jaktvald i området.
Verdien av utmark og jaktinntekter samlet er i taksten satt til kr 550 000,-.

Eiendommen har også inntekter fra erstatning knyttet til Sira-Kvina- utbyggingen på kr 4 594,- per år. Beløpet blir konsumprisindeksert.
Det er i tillegg en fristrømsavtale med Lyse Kraft AS, som kompensasjon for ulemper med kraftutbygging. Avtalen er knyttet til strømforbruket på bolighuset, og verdien av avtalen har variert mye de siste årene på grunn av store svingninger i strømprisene. I 2022 ble det betalt kr 19 473,- for fristrømsavtalen, noe som var over kr 10 000,- mer enn i 2019.
Etter en helhetsvurdering har takstmann satt verdien på denne avtalen til kr 250 000,-

På eiendommen er det en festetomt uten festeavtale rundt en oppsatt hytte med egen grunn, gnr. 19, bnr. 61, jf. forliksdom fra 1992, tinglyst 05.03.92 med dagboknr. 1992/665-1/41.

Jakt

Eiendommen er knyttet til et større jaktvald og det er både storviltjakt og småviltjakt på eiendommen. Jakta er utleid til februar 2024 med til sammen kr 25 000,- i årlig inntekt.

Innhold og standard

Våningshus:

Hel vertikaldelt tomannsbolig hvor den eldste delen er et tømmerhus antatt oppført ca. 1897, og den nyeste delen er et bindingsverksbygg oppført i 1956. I den nye delen var det butikk i første etasje, og denne ble drevet fram til 1983. Deler av butikkinnredningen er å finne i butikklokalene den dag i dag.
Gamledelen har en grunnflate på ca. 90 kvm og har innredet areal over to etasjer, samt en grovkjeller.
Gamledelen inneholder:
Kjeller: Lagerrom.
1. etasje: Entre, gang, kjøkken, tre stuer.
2. etasje: Fem soverom, gang, toalett, bad.
Loft: Lagerrom med adkomst via trapp.
"Nydelen" inneholder:
Kjeller: Uinnredet lagerrom
1. etasje: Butikklokale, lager, kontor, gang, entre, trapperom til 2. etasje.
2. etasje: Gang/trapperom, gang, to soverom, kontor/soverom, toalett, bad, stue, kjøkken med inngang til gamledelen.

Standard:
For en detaljert framstilling vil vi henvise til tilstandsrapport datert 30.05.23 fra takstmann Asbjørn Frafjord.

Kjøkken gamledel:
Plassbygget kjøkken i heltre skap med respatex benkeplate på kjøkkenbenken. Rommet har plass til et lite spisebord og det er servantseksjon med zinkservant. Hvitevarer som er til stede ved visningen vil medfølge i handelen.

Kjøkken "nydelen": Pent kjøkken med hvite, glatte fronter på benke- og overskap. Det er "kitchenboard" over kjøkkenbenken som har laminat benkeplate. Hvitevarer er integrerte eller medfølgende og består av oppvaskmaskin, komfyr, kjøleskap, avtrekksvifte og mikrobølgeovn. Det er plass til et spisebord på kjøkkenet.

Bad: Praktisk innredet bad som har belegg på gulvet og malte våtromsplater på veggene. Det er utstyrt med dusj, vegghengt wc, servant med underskap og speilskap. Opplegg for vaskemaskin og avtrekksvifte på yttervegg.

Gulv: Vinylbelegg, linoleumsbelegg, laminat, tregulv, fliser, murgulv.

Vegger: Tapet, malt tapet, ubehandlede tømmervegger, malte plater.

Himling: Malte tak, panel, malt panel.

Vinduer: Isolerglass, koblede vinduer, enkle glass. 

Yttertak: Teglstein, takplater.

Annet:

Oppvarming, piper og ildsteder

Vedovnen på stua i nydelen er i bruk. Det er usikkert hvorvidt andre ildsteder er i brukbar stand. Dersom det er usikkerhet om dette oppfordrer vi kunder til å ta kontakt med brannvernmyndigheter,.
Ellers elektrisk oppvarming.

Reguleringsforhold

Eiendommen er beliggende i uregulert område som i kommuneplanen er definert som LNF-område.
Ifølge selger har det tidligere vært mulighet for fradeling av tre hyttetomter på Handeland-teigen, men at dette falt bort på grunn av en feil risikovurdering ved rullering av kommuneplanen.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Det er ikke opparbeidet odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor: Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*: * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper): Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 19
 • Bruksnummer: 12
 • Fylkesnummer: 42
 • Fylkesnavn: Agder
 • Kommunenummer: 4228
 • Kommuneområde: Sirdal
Les mer