Meglerinformasjon
Iveland - Vatnestrøm
Landbrukseiendom

Småbruk i Sørlandsheiene med naturskjønne omgivelser

Ranestadveien 52, 4730 Vatnestrøm
Prisantydning:
5 500 000 kr
 • Primærrom:328 kvm
 • Bruksareal:349 kvm
 • Soverom:6
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:6408.88
 • Tomteareal:1246 dekar
 • Byggeår:1981
 • Energimerking:Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Ta kontakt med megler for å avtale tid for visning

Adresse:

Ranestadveien 52, Vatnestrøm 4730

Velkommen

Velkommen til Ranestadveien 52 i Iveland kommune!

Beliggenhet

Eiendommen ligger solrikt, fritt og fint til på Ranestad i Iveland kommune. Det er flotte turmuligheter i nærområdet hele året gjennom, og eiendommen går opp til Berefjell som har flott utsikt og er et populært turmål på Sørlandet. Se gjerne beskrivelse på https://ut.no/turforslag/116456/berefjellet for en nærmere presentasjon. Området er også meget fint for de som liker å sykle offroad med fine stier, bratte lier og kupert natur. Det finnes også flere fiskevann i grei gangavstand fra boligen. Fra eiendommen er det ca 13 km til Iveland sentrum med offentlig og privat tjenestetilbud. Nærmeste butikk og barnehage er på Vatnestrøm ca. 8 km unna, og barne- og ungdomsskole er på Iveland. Det er ca. 27 km til Vennesla som har videregående skoler og er et større handelssentrum. Til Sørlandets hovedstad, Kristiansand er det ca 44 km.

Adkomst

Kjør riksveg 405, Eielandsveien, og ta av til Ranestadveien hvor eiuendommen er beliggende på høyre side etter ca. 2,5 km.

Jord, skog og tun

Eiendommen er en konsesjonspliktig landbrukseiendom med et totalareal på 1 281 dekar ifølge Nibio gårdskart.
Foredelingen av teigene er slik:

Fulldyrka jord: 23,3 daa
Overflatedyrka jord: 0,0 daa
Innmarksbeite: 2,4 daa
Produktiv skog: 423,8 daa
Annet markslag: 784,1 daa
Bebygd, samfunn, vann: 47,4 daa
Til sammen: 1281,1 dekar

Det dyrka arealet blir benyttet til grasproduksjon av en bonde i nærområdet. Det er løpende avtale på 1 år uten leievederlag.

Skogen er i liten grad kommersielt utnyttbar, men man har rikelig med ved til eget bruk eller salg.

Jakt

Til eiendommen hører det elgjakt og rådyrjakt, samt annet småvilt og fugl. Det er utleie på jakta per i dag, og interessenter bes oppgi om de ønsker at denne avtalen skal få løpe videre eller ikke. Det er satt ut Tunhovdørret i Landsverktjørna og det har blitt tatt fisk over kiloen i Stemtjørn.

Innhold og standard

Eiendommen har en driftsbygning og et bolighus.
Bolighuset har følgende innhold og standard:

Innhold:
Underetasje:
Entre, bad, badstue, soverom, kjøkken, vaskerom, kjellerstue, toalett, boder.

1. etasje:
Vindfang, entre/hall med trapp til 2. etasje, toalett, bislag med egen inngang, kjøkken/allrom, stue med utgang til terrasse og hage, peisestue.

2. etasje:
Hall/trapperom, loftstue, 4 soverom, bad, kott på sidene.

Standard:
Kjøkken hovedetasje: Velholdt kjøkken med malte eikefronter og steinplate både på og over kjøkkenbenken. Hvitevarer er medfølgende eller integrerte og består av komfyr, kjøleskap, oppvaskmaskin og avtrekksvifte. Rommet er på hele 35 kvm og har både vedovn og god plass til et stort spisebord. Kjøkkenet har også enkel adkomst utenfra via et lite bislag/vaskerom.

Kjøkken hybel: Hybelbenk med stålvask og skuffeseksjon, samt annen innredning i malt utførelse. Komfyr og avtrekksvifte.

Bad 2. etasje: Belegg på gulv og malt tapet på veggene. Badet er utstyrt med badekar med hånddusj, wc, servant i seksjon og veggseksjon. Elektrisk oppvarming med vegghengt varmekilde.

Våtrom kjeller: I tilknytning til badstue er det et enkelt baderom med dusj på vegg. Hybeldelen har et toalettrom med wc og servant.

Våtrom 1. etasje: Toalett ved vindfanget, samt vaskerom/bislag ved siden av kjøkkenet.

Gulv: Parkett, belegg, teppe, laminat, murgulv, malt parkett,

Vegger: Tapet, malt tapet, panel, malt/beiset panel, mur.

Himling: Panel, hvite takplater.

Yttertak: Betong takstein.

Vinduer: Isolerglass.

Annet:


Driftsbygningen er over tre plan med gode lagerrom i alle etasjer. Bygningen er ikke i bruk som driftsbygning for landbruk i dag, men leies ut til lager av kjøretøy og båter. Det er enkel innkjøring til alle plan, og bygnignen kan ha flere brukmuligheter. I siloen er det også laget til en liten fotballbinge med kunstgress. Driftsbygningen har et totalt bruksareal på 623 kvm.

Oppvarming, piper og ildsteder

Vedovn og peisovn på stue. Pelletsovn i entreen og vedovn på kjøkkenet. Ellers elektrisk oppvarming med varmepumpe både på stue og i underetasje.

Reguleringsforhold

Eiendommen er ikke beliggende i regulert område, men ut fra kommuneplanen er eiendommen beliggende i område som er dirponert til LNF-formål. Et areal nord-øst på eiendommen ligger under "hensynssone friluftsliv." Det er ingen kjente planer om regulering som berører eiendommen ifølge svar datert 12.04.2023 fra Iveland kommune.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Det er ikke opparbeidet odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor:

Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*:
* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper):
Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 30
 • Bruksnummer: 2
 • Fylkesnummer: 42
 • Fylkesnavn: Agder
 • Kommunenummer: 4218
 • Kommuneområde: Iveland - Vatnestrøm
Les mer