Meglerinformasjon
Lyngdal - Audnedal
Landbrukseiendom

KONSMO - Rolig beliggende småbruk i det dype Sørland

Solbergveien 370, 4525 Konsmo
Prisantydning:
3 250 000 kr
 • Primærrom:187 kvm
 • Bruksareal:274 kvm
 • Soverom:4
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:6930
 • Tomteareal:173 dekar
 • Byggeår:1981
 • Energimerking:Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Kontakt megler

Adresse:

Solbergveien 370, Konsmo 4525

Velkommen

Velkommen til Under Brotan nær Konsmo i Lyngdal kommune, og et fint beliggende småbruk i meget rolige omgivelser. Eiendommen har et romslig våningshus og en driftsbygning med mange mulige bruksområder.

Beliggenhet

Meget rolig og usjenert beliggenhet i Sørlandets flotte hei-landskap med nydelige turmuligheter til alle årstider, jakt- og fiskemuligheter. Det er ca. 10 minutters kjøring til Konsmo hvor det er barneskole, barnehage, butikk, idrettsanlegg og helsetilbud. Ungdomsskolen og videregående skole er på Byremo ca. 18 km unna og det går skolebuss forbi eiendommen. Kommunesenteret i Lyngdal er ca. 4 mil unna og Sørlandets hovedstad, Kristiansand, når man etter en drøy times kjøring.

Adkomst

Dersom du kommer sørfra langs fylkesveg 460, Audnedalsveien, tar du til høyre inn på Solbergveien ca. 3,5 km etter Konsmo. Følg denne i ca. 3,7 km og du får Solbergveien 370 på venstre side. Det vil bli skiltet ved avkjøringen på fellesvisningen.

Jord, skog og tun

Eiendommens areal ifølge matrikkelopplysningene er på til sammen ca. 173,0 dekar og fordelt på tre ulike teiger.
følge gårdskart.nibio.no er eiendommens arealer slik fordelt:

Fulldyrka jord: 4,7 daa
Overflatedyrka jord: 0,0 daa
Innmarksbeite: 3,2 daa
Produktiv skog: 139,8 daa
Annet markslag: 21,2 daa
Bebygd, samf., vann, bre: 4,0 daa
Til sammen: 172,9 dekar

Eiendommen har andel av et jordsameie der det er mulighet for jordskifte slik at alle eiere får tildelt sin teig. Denne eiendommen vil da kunne få et tillegg på ca. 120 dekar.
Det er ellers knyttet en skogfondkonto til eiendommen.

Jakt

Eiendommen hører til Øygarden jaktlag hvor det er jakt på elg. Antallet varierer og fastsettes for to år om gangen. Det er mulighet for hjort og småviltjakt på egen eiendom.

Innhold og standard

Eiendommen har en bygningsmasse bestående av våningshus, driftsbygning og en hagebod/lekestue.

Våningshus:

Innhold:
Underetasje: Trapperom, lagerrom, boder, trimrom. Det er utgang til hage fra etasjen.
1. etasje: Entre, gang, bad, stue og kjøkken i åpen løsning, tv-stue, boder. 
2. etasje: Gang, fire soverom, loftstue, bad, vaskerom.

Standard:

Kjøkken: Innholdsrikt kjøkken i delvis åpen løsning mot stue. Hvite, profilerte fronter på benke- og overskap, med fliser over kjøkkenbenken som har heltre benkeplate. Hvitevarer er integrerte og består av induksjon kokeplate, stekeovn, mikrobølgeovn, oppvaskmaskin, og kombiskap med kjøl- og frysedel. Dobbel vask og fin utsikt over vannet fra arbeidsplassen på kjøkkenet. Romslig spiseplass med plassbygget benk inn mot veggen.

Bad 1. etasje: Pent bad med fliser på gulv og vegger, samt mdf-paneler i himling. Badet er utstyrt med dusjhjørne, dobbel servant i seksjon med stort speil, vegghengt wc, avtrekksvifte mot yttervegg og varmekabler i gulvet.

Bad 2. etasje: Snertent bad som har belegg på gulv og våtromsplater på veggene. Badet har et lite badekar, servant med underskap og wc, speil med lys. Friskluftsventil mot yttervegg.

Gulv: Parkett, tregulv, fliser, belegg, murgulv, laminat.

Vegger: Tapet, fliser, våtromsplater, malt panel, mur, panel.

Himling: Malt panel, panel, mdf-paneler, hvite takplater.

Vinduer: Isolerglass.

Yttertak: Stålplater.

Driftsbygningen er oppført ca. 1980 i tre på mur og har et areal på 131 kvm BRA ifølge tilstandsrapport vedlagt prospektet. Bygget inneholder garasje, verksted, boder, hønsehus og hundegård. I tillegg er det to siloer med overbygg og noe lagerplass mellom dem. Dette arealet er i tillegg til de 131 kvm. Bygningen har innlagt strøm, med lys og kontakter. Bygningen har også brannvarsling tilkoblet alarmanlegg i boligen ifg.
opplysninger fra selger. Det er trekledning på yttervegger, stålplater på yttertak og støpt dekke.

Drivhuset er på ca. 10 kvm og er oppført i tre på mur, med store vindusflater og plastplater på taket. Byggeår er ikke kjent.

Oppvarming, piper og ildsteder

Innebygget peisovn på stue, ellers elektrisitet. Varmekabler på begge bad, varmepumpe på stue.

Reguleringsforhold

Eiendommen er beliggende i område som i kommunenplanen er definert til LNF.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Det er ikke odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor: Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*: * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper): Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 486
 • Bruksnummer: 6
 • Fylkesnummer: 42
 • Fylkesnavn: Agder
 • Kommunenummer: 4225
 • Kommuneområde: Lyngdal - Audnedal
Les mer