Meglerinformasjon
Ørsta
Landbrukseiendom

Gårdseiendom i drift med Sunnmørsalpene som nabo

Rise 36, 6165 Sæbø
Prisantydning:
7 000 000 kr
 • Primærrom:363 kvm
 • Bruksareal:438 kvm
 • Soverom:
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:5039.31
 • Tomteareal:255 dekar
 • Byggeår:1970
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Ta kontakt med megler for avtale om visning dersom du ikke kan møte til oppsatt tid

Adresse:

Rise 36, Sæbø 6165

Velkommen

Velkommen til Sæbø i Ørsta kommune, et vakkert stykke Norge. Her selger vi et gårdsbruk i storslagne og dramatiske omgivelser. Gården ligger lettvint til ved den fiskerike Bondalselva, med bratte fjellsider og Hjørundfjorden som naboer. Fra gårdstunet kan en skimte både Slogen og Saksa, og det er bare en kilometer til Sæbø hvor det er skole, barnehage, hotell, bakeri, idrettsanlegg og en Joker-butikk som Scarlett Johansson gjorde berømt under innspillingen av filmen "Black Widow." Det følger med hytte på Riisestølen, og turmulighetene i nærområdet er mange og spektakulære. Eller helt enkle og greie dersom en foretrekker det. Gården er i samdrift med to andre gårder og har felles melkeproduksjon med kvote på ca. 500 000 liter, og for tiden ca. 160 storfe i den felles driftsbygningen. Våningshuset er en hel, vertikaldelt tomannsbolig, og i tillegg får man med en eldre driftsbygning og et hønseshus på ca. 570 kvm. Til gården hører det også jaktrettigheter og fiskerett i Bondalselva.

Beliggenhet

Eiendommen ligger fint plassert i Bondalen med storslagen natur og et aktivt landbruksmiljø. Gården ligger ca. en kilometer fra Sæbø hvor det er skole, barnehage og butikk. Det er ca. 23 km til Ørsta sentrum med kommuneadministrasjon og alt av privat og offentlig tjenestetilbud. Det er ca. 26 km til Ørsta-Volda lufthavn på Hovden, og ca. 23 km korteste veg til Volda hvor det i tillegg til mye annet er sykehus og høgskole.

Adkomst

Eiendommen har lettvint adkomst med avkjøring fra fylkesveg 655 til Riise hvor eiendommen er beliggende som den første på venstre side etter avkjøringen.

Jord, skog og tun

Vi benytter Nibio sitt gårdskart som grunnlag for opplysninger om eiendommens arealer.
Av denne framgår det at eiendommen består av tre gårds- og bruksnumre med følgende fordeling:

Fulldyrka jord: 112,2 daa
Overflatedyrka jord: 0,0 daa
Innmarksbeite: 88,4 daa
Produktiv skog: 45,0 daa
Annet markslag: 1,2 daa
Bebygd, samf., vann, bre: 8,2 daa
Sum arealer: 255,0 dekar.

I tillegg til dette har eiendommen 20% av et uregistert felleseie som har to teiger. En på Riise-støylen og den andre rett nordvest for eiendommen på Rise.
Dette arealet utgjør ca. 1834 dekar og eiendommens andel av dette er da 366,8 dekar. Iflg. takstrapport fra Tvergrov.

Gården leier også ca. 67 dekar dyrka mark i Bondalen. Jordleia utgjorde i 2018 kr 9 800,-. Leieavtalen varer til 2028.

I taksten beskrives den dyrka marka å være i god hevd, og taksten er satt til kr 600 000,-.

Beitearealet ligger delvis ved gårdsbruket og delvis på Risestøylen. En del av beitet ligger i bratt terreng. Verdien av beitene er samlet satt til kr 150 000,-.

Den produktive skogen har antatt liten verdi, men kan gi ved til eget bruk og noe til salg. Verdien er satt til kr 30 000,-.

Jakt

Det er gode muligheter for jakt på eiendommen og hjortestammen i området har de siste årene vært stor. Valdet på Rise består av 7 grunneiere på Riise med like deler og for 2022 er det 8 dyr på kvoten.
Jakta har vært utleid de siste årene, og leieinntektene er kr 28 000,- per år. Midlene går til fellestiltak for Riise-bygda.

Det er småviltjakt på Riisestøylen, Riise utmark og Skonndalen. Alle leieinntekter av jakta på Riisestøylen benyttes til vegvedlikehold.
Til eiendommen hører det fiskerett etter laks i Bondalselva hvor fisket i 2022 har vært godt. Fiskeretten gjelder 1 stong hver dag unntatt 4 timer søndager.

Jakt- og fiskretter er skjønnsmessig vurdert til kr 110 000,.

Innhold og standard

INNHOLD VÅNINGSHUS:

Hoveddelen:
U. et: Gang, wc, 2 soverom, gang, kjellerinngang, vaskekjeller, potetkjeller.
1. et: Entre, gang/trapperom, stue/kjøkken, stue, vaskerom, wc, soverom.
2. et: Gang/trapperom, 4 soverom, bad.

Kårdelen:
U.et: Gang, kjellerstue, matbod, bod.
1. et: Entre, wc, gang/trapperom, vaskerom, kjøkken, stue.
2. et: Gang/trapperom, 3 soverom, bad.

STANDARD:
Ifølge tilstandsrapporten framstår boligen som normalt godt vedlikeholdt utvendig, med nytt Decra-tak og de fleste vinduene fra 2003. Innvendig har huset blitt modernisert jevnt og trutt opp gjennom årene, og de fleste rom er pusset opp en eller flere ganger siden byggeåret.
Av innvendige oppgraderinger kan det nevnes nytt bad fra 2014 i hoveddelen, nytt kjøkken fra 2012 i den samme delen, og det er utført takopplett og arker for badene i begge 2. etasjer i 2003.

Det er støpt etasjeskille mllom kjeller og 1. etasje.

Tilstandsrapporten tar for seg begge boligdelene, angir symptomer på skader/svekkelser og antatte årsaker til dette. Under vil det følge utdrag fra rapporten og selgers egenerklæring.

Kårdelen:

Kjøkken:
Kjøkkenet var nytt i 2014 og har hvit kjøkkeninnredning med takhøye overskap, kitchenboard-plater på veggen over benkeplate i mørk valnøtt. Avtrekksvifte og integrerte hvitevarer med induksjonstopp, stekeovn, oppvaskmaskin og kombiskap med kjøle-/ frysedel.

Bad:
Stort bad i 2. etasje, pusset opp med våtromsbelegg på gulv og våtromsplater på veggene. Badet er utstyrt med dusjkabinett, vegghengt wc, opplegg for vaskemaskin og baderomsinnredning med heldekkende servant. Varmekabler i gulvet.

Det er i tillegg et vaskerom og toalett i 1. etasje, samt rom med opplegg for vaskemaskin i kjeller.

Gulv:
Belegg, parkett, laminat, murgulv, teppe.

Vegger:
Malt tapet, panel, malte plater.

Himling:
Malte tak, malte panelplater.

Yttertak:
Decra sandbelagte stålplater.

Vinduer:
Isolerglass.

Kårdelen:

Kjøkken 1:
Malt profilert innredning fra byggeår. Takhøye overskap og flier på veggen over benkeplaten som er av laminat. Avtrekksvifte og frittstående hvitevarer. 

Bad:
Romslig bad med våtromsbelegg på gulv og våtromsplater på veggene. Badet er pusset opp ca. 2003 og er utstyrt med dusjhjørne med dusjdør, badekar med hånddusj, vegghengt wc og baderomsinnredning med heldekkende servant. Varmekabler i gulvet.

Det er i tillegg et vaskerom i 1. etasje samt rom med opplegg for vaskemaskin i kjeller og separat toalett..

Gulv:
Belegg, parkett, laminat, murgulv.

Vegger:
Malt tapet, panel, malte plater.

Himling:
Malte tak, hvite takplater, hvite panelplater.

Yttertak:
Decra sandbelagte stålplater.

Vinduer:
Isolerglass.

Annet:
Fibernett, ladeboks for el-bil.

Gamleløa:
Denne er oppført ca. 1970 og har et areal på 378 m2 hvor 1. etasje har 320 m2 BTA. Bygget har tidligere vært brukt som kufjøs og grisefjøs, men er i dag til bruk som lager, samt at en del benyttes til treningsrom som folk i bygda kan leie. Takstmann beskriver løa som godt vedlikeholdt og i alminnelig god stand for sin alder. Under husdyrrommene er det gjødselkjeller, men disse arealene er ikke tatt med.  Det er leieinntekter på ca. 20 000,- per år fra treningsrommet, og bygget er gitt en takstverdi på kr 250 000,- .

Hønsehuset:
Bygget ble oppført ca. 1999 og tilbygget/ombygget til bruk for frittgående høns i 2011. Bygget er på ett plan med et areal på 570 m2 hvorav 444 m2 utgjør hønseri, pakkeri, lager, wc og kjølerom. I tillegg er det et gjødsellager på 126 m2 i et eget tilbygg. Utvendig er bygningen i god stand, men det må gjøres en del tiltak for å få bygget klart til produksjon igjen, Investeringsbehovet er beskrevet i taksten. Der har takstmann satt en takstverdi på kr 800 000,- for bygget.

Stølshytte 1:
Stølshytte/sel oppført ca. 1917 på gamle løemurer på Riisestøylen. Hytta har enkel standard og et areal på 15 m2. Verdien er satt til kr 50 000,-.

Stølshytte 2:
Nyhytta på stølen ble oppført i 2016 og har et areal på ca 34 kvm BTA. Hytta er gitt en takst verdi på kr 250 000,- .

Samdriftsfjøs:
Samdriftsfjøsen ble bygget i 2008 og er plasser bare et par hundre meter fra gårdstunet. Bygget har et bruttoareal på 1 450 m2 som består av husdyrrom med melkerobot, brukerinngang, smittesluse, fjøsgarderobe, gang, trapperom, vaskerom/wc, tankrom, teknisk rom, kontor og forsentral. I tillegg er det innredet mesanin med sosialrom/besøksstue, kjøkkenkrok og tv-stue/røktersoverom.  Takstmann vurderer bygget til å være normalt godt vedlikeholdt og i god teknisk stand. Bygningen tilfredsstiller dagens driftskrav. I taksten er verdien satt til kr 2 290 000,-.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og vedfyring.

Reguleringsforhold

Ingen reguleringsplaner for eiendommen. Eiendommen er trolig beliggende i LNF-område.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Det er ikke opparbeidet odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper ikke har anledning til å tegne boligkjøperforsikring.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor: Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*: * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper): Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 168
 • Bruksnummer: 2
 • Fylkesnummer: 15
 • Fylkesnavn: Møre og Romsdal
 • Kommunenummer: 1520
 • Kommuneområde: Ørsta
Les mer