Meglerinformasjon
Bjerkreim
Landbrukseiendom

Syltreholen på Vikeså - Idyllisk beliggende gårdsbruk i full drift

Bjerkreimsvegen 535, 4389 Vikeså
Prisantydning:
10 400 000 kr
 • Primærrom:211 kvm
 • Bruksareal:260 kvm
 • Soverom:6
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:6564
 • Tomteareal:871 dekar
 • Byggeår:1961
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Ta kontakt med megler for å avtale tid for visning!

Adresse:

Bjerkreimsvegen 535, Vikeså 4389

Velkommen

Det finnes en vakker og fruktbar dal i Bjerkreim kommune. Her bor i dag 150 fornøyde sauemødre med nærmere 300 livlige lam og 2 virile værer. Og de er ikke alene om å bringe inntekter til gården, for her har også 9 ammekyr med sine 10 kalver og 3 kviger sitt tilhold, de er for øvrig en fargerik forsamling av arten jubileumsblanding. Til å passe på seg har de gardsfolket Serine og Einar, samt gårdshunden Ayla, og Pusemor og Pusegutt som ser til at smågnagere har tøffe dager på Syltreholen. I denne dalen kan dyrene boltre seg på 422 dekar med saftig beite og 125 dekar dyrket mark. De har nok skog til å holde seg med egen ved, og ved husene er det badekulp i Syltreelva som renner gjenom tunet. De har også sitt eget fiskevann der det tas kilosørret, og de kan jakte både rådyr og hjort før de rusler opp til utsiktspunktet på Middagsfjellet og nyter utsikten østover dalen, nedover mot gården.

FØLG DENNE LENKEN FOR Å SE 3D-BILDE AV EIENDOMMEN! : www.millsmedia.no/bjerkreimsvegen535/

Beliggenhet

Idyllisk og rolig beliggenhet i egen dal med flott natur. Det er ca. 3 km til kommunesenteret på Vikeså med alt av privat og offentlig servicetilbud, herunder skoler, barnehage, idrettsanlegg, butikker, helsetilbud og andre kommunale tjenester. Det er 20 km til Ålgård som er et større handelssentrum, ca. 45 minutters kjøring til flyplassen på Sola og under en time til Stavanger sentrum.

Adkomst

Det er egen avkjøring til eiendommen fra E39, til høyre ca. tre kilometer øst for Runaskaret eller til venstre ca. tre kilometer vest for Vikeså. Avkjøringen vil bli merket med skilt ved fellesvisning.

Jord, skog og tun

Parsellen til festetomt er ca 8,2 dekar. Festeavtale er vedlagt prospektet.
Eiendommen har ifølge Nibios gårdskart et totalareal på ca. 871 dekar og arealfordelingen er følgende:

Fulldyrka jord: 125,2 daa
Overflatedyrka jord - 0,0 daa
Innmarksbeite - 421,7 daa
Produktiv skog - 28,5 daa
Annet markslag - 266,3 daa
Bebygd, vann, infrastr. - 29,4 daa

Eiendommen er en sammenhengende teig hvor både innmarken og beitene ilgger i tilknytning til gårdstunet. Det er anlagt god traktorveg som rekker det meste av eiendommen og som gjør den effektiv å drifte. Alle beiter og marker kan gjødsles med gjødselkanon.
Dagens eiere har øket det dyrkede arealet fra 47 til 125 dekar, og innmarksbeitene fra 58 til 421,7 dekar siden 1998. Det dyrkede arealet gir god avkastning og 1/3 av foret som dyrkes blir solgt. Beitene omtales som svært frodige. Det er naturlig tilgang til drikkevann for dyrene på alle beiter.
Det dyrkede arealet er verdsatt til kr 1 370 000,- og beitene er verdsatt til kr 1 900 000,-.

Skogen er vurdert som "uproduktiv" skog, og består av lerk, gran, bjørk og noe bergfuru. Verdien av skog og utmark samlet er satt til kr 80 000,-.

Jakt

Gården er med i felles hjortevald, og deler jaktfelt med to andre gårder som mellom seg felte tre hjorter i 2021. For 2022 er det kvotefrijakt på rådyr. Det er eget fiskevann, Fisketjørn, på eiendommen, samt at det er fisk også i Syltretjørna. I Fisketjørn kan man fange ørret på ca. 1 kg. Gården har også småviltjakt.

Verdien av jakt og fiske i taksten satt til kr 70 000,-.

Innhold og standard

Enebolig
Romslig enebolig oppført i 1961 og påbygget/ominnredet i 2015.
Huset er oppført i bindingsverk og er over tre plan med hovedinngangen i 1. etasje.

Innhold:
Underetasje - Inngang til gang, kjellerstue, soverom, bad, gang, boder.
1. etasje - Vindfang, gang/trapperom, bad, kjøkken og stue med utgang til veranda.
2. etasje: Gang, fem soverom, trapp til uinnredet loftsetasje med lagerplass.

Standard:
Bolighuset er meget innholdsrikt, og i tilstandsrapporten heter det at "boligen har normal alders- og bruksslitasje, og fremstår solid bygget."
Tilstandsrapporten er en del av prospektet, og hovedpunktene gjennomgås i et eget punkt i salgsoppgaven.


Kjøkken:
Romslig kjøkken innredet i 2015 med malte mdf-fronter på benke- og overskap og heltre benkeplate. Hvitevarer er integrert eller medfølgende og består av induksjonsplate, oppvaskmaskin, stekeovn, avtrekksvifte. Kjøleskap medfølger ikke. Varmekabler i gulvet og god plass til spisebord.

Bad u.et:
Badet ble pusset opp i 2012, og har belegg på gulv og våtromssplater på veggene. Badet er utsyrt med dusjhjørne, servant med underskap, wc, speil og varmekabler i gulv. Avtrekksvifte.

Bad 1. et.:
Belegg på gulv og våtromsplater på veggene. Badet har badekar, dusjhjørne, servant i seksjon, speil, veggskap, wc, gulvvarme og vifte.

Gulv:
Tregulv, parkett, vinylbelegg, linoleum, murgulv, laminat, teppe.

Vegger:
Tapet, malttapet, våtromsplater, malte plater.

Himling:
Panel, malte tak.

Vinduer:
Isolerglass.

Yttertak:
Stålplater på hovedtaket og pappshingel på vindfang.

Annet:
Varmtvannbereder på 300 liter, sikringsskap satt inn nytt i 2015. Brannvarslingsanlegg med utringing.

Hage:
Meget frodig og fin hage med plen, grønnsakhage, bærbusker, jordbærråker, prydbusker og et bredt utvalg av fargerike og flotte stauder. Drivhus på 12 kvm, samt hundegård medfølger.

Driftsbygning
Driftsbygning og sauefjøs er bygget sammen, men taksten holder byggene separat i sin vurdering.
Driftsbygningen ble oppført i 1961, med grunnflaten på 200 kvm, og tre hele etasjer. Bygget er oppført i mur og tre.
I kjelleretasjen er det gjødselkjeller og et lite sauefjøs med plass til 24 sauer m/lam. Hovedfjøset er i 1. etasje med båsfjøs for melkekyr og forrom. I taksten heter det at "innredningen er i god
stand og vil være godkjent for hold av storfe fram til 2034, jf. forskrift." 2. etasje har redskapsrom. Det følger melkekvote på 75 620 liter med gården, og denne er utleid med avtale ut 2023.
Bygget har to tårnsiloer og god gjødselkapasitet.
I 2019 ble det lagt nytt tak  og solcelleanlegg på bygget. Solcelleanlegget har en produksjonskapaitet på 42 780 kWp og gården er ikke bare selvforsynt med strøm, men en nettoleverandør til strømnettet de fleste månedene i året. Konferer megler for oppdaterte og detaljerte tall om dette!
I taksten er driftsbygningen verdsatt til kr 900 000,- inkludert solcelleanlegget.
Melkekvoten er vurdert til kapitalisert verdi av utleie som utgjør en verdi på kr 1 400 000,-.

Sauefjøs:
Sauefjøset ble bygget til i 2001 med en grunnflate på 230 kvm og over to plan, med et husdyrrom over full gjødselkjeller. Bygget er oppført i tre og mur.
Det er åpent fra den gamle driftsbygningen og inn til sauefjøsen. Bygget har plass til ca. 150 vinterforede sauer. Nye fronter og rullende forbrett i 2018, og nye plastrister i 2021. God gjødselkapasitet og generelt god standard på bygget.
Taksten på sauefjøsen er satt til kr 800 000,-.

Redskapshus/verksted:
Bygget er oppført i 2010 i stål og tre på støpt dekke. Det har god takhøyde, leddport i stål og et areal på 250 kvm. Om våren benyttes deler av bygningen til lammingen, og det er lagt opp for for dette med røropplegg, drikkekar og demonterbare garder. Elbil-lader og et verktøyrom på hjul.
Bygningen er i taksten verdsatt til kr 680 000,-.

I tillegg vil det medfølge et drivhus på 12 kvm, og flyttbar rundbuehall som ikke er verdsatt i taksten. Garder for innhenting av sauer medfølger og.

Annet:
Inne på eiendommen er det en festetomt hvor det inntil få år siden har vært pelsdyrproduksjon. Produksjonen ble lagt ned for noen år siden, og bygninger knyttet til pelsdyrdrift skal i utgangspunktet fjernes i løpet  av 2023. Det kan være mulighet til å overta byggene fra fester dersom det er ønske om det. Bygningene består av pelsdyrhus og kaldhus, samt en gjødselkum på ca. 1500 m3. Konferer gjerne megler vedrørende dette.

Oppvarming, piper og ildsteder

Vedovn på stue. Solcelleanlegg - produsereringskapasitet 42,2 kwh på toppene. 138 plater på 310 watt hver. Ferdig installert i februar 2019 med Solis Home styringsenhet. Produserer nok strøm til å drifte gården nesten alle måneder i året, og er netto strømleverandør til strømnettet de aller fleste.

Reguleringsforhold

Eiendommen er i all hovedsak ikke beliggende i regulert område, men er i kommuneplanen avsatt til LNF-område. Ett hjørne av eiendommen er del av planlagt ny korridor for E39.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Det er opparbeidet odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor:

Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*:
* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye.
Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.
Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen.
Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven.
Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper):
Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:
Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon.
I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 32
 • Bruksnummer: 31
 • Fylkesnummer: 11
 • Fylkesnavn: Rogaland
 • Kommunenummer: 1114
 • Kommuneområde: Bjerkreim
Les mer