Meglerinformasjon
Åseral
Landbrukseiendom

Sett mobilen i villmarkmodus og ta tiden tilbake!

Øvregardsvegen 8, 4540 Åseral
Prisantydning:
16 000 000 kr
 • Primærrom:110 kvm
 • Bruksareal:
 • Soverom:2
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:
 • Tomteareal:
 • Byggeår:1800
 • Energimerking:Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Visning kun etter avtale med megler. Sett av god tid dersom du skal se hele eiendommen:)!

Adresse:

Øvregardsvegen 8, Åseral 4540

Velkommen

Velkommen til Ljosland i Åseral!
Slå mobilen på villmarkmodus og ta tiden tilbake!

Beliggenhet

Rolig og idyllisk beliggende gårdstun med historisk sus på Ljosland. Flotte tur- og friluftsmuligheter til alle årets tider. Ljosland er et utpreget fritidsboligområde, med nærhet til villmarka og store fjellvidder som et stort fortrinn. Det er helikopterlandeplass på Ljosland og det er utplassert helikopter der de største deler av året.

Adkomst

Fra Kristiansand kjører man nordover langs RV 9 til Hægland hvor en tar av mot vest på veg 462 i retning Bjelland og Sveindal. Fra Sveindal kjører en nordover mot Åseral langs Dalavegen og følger denne videre nordover til veg 455 og Kirkebygd og deretter tar man til Ljoslandsvegen mot Ljosland. På Ljosland skal man først ta til venstre inn på Nedregardsvegen og følge denne videre inn på Øvregarsvegen hvor gårdstunet er beliggende som den siste eiendommen på høyre side. Dersom man følger Sørlandets indre hovedveg, riksveg 42, kan man ta av på Sveindal mot Åseral. Turparkeringen nærmest heia er beliggende ca. 3 km fra gårdstunet. Det er bilveg yttereligere 8 km, men det er flere bommer mellom gårdstunet og parkeringen, og vegen er ikke åpen for fri ferdsel. Grunneiere som grenser til Langevann har nøkkel til bommene. Derfra går du umiddelbart inn på eiendommen, og det er ca. 20 minutters vanlig gange fram til Bjortjønn-hytta.

Jord, skog og tun

Eiendommen har et totalareal på 13 465 dekar med følgende fordeling:

Fulldyrka jord: 12,7 daa
Overflatedyrka jord: 0,1 daa
Innmarksbeite: 0,3 daa
Produktiv skog: 0,0 daa
Annet markslag: 12 364,8 daa
Bebygd, samfunn, vann, bre: 1 087,4 daa.

Heiarealet er på 700-1000 meter over havet med den høyeste toppen på 1005 moh og gårdstunet på Ljosland ligger på ca. 550 moh. Kartkilde: gårdskart.nibio.no.
Arealet inkludert alle vanna som hører til er ca. 14 400 daa iht. jordskiftekar tinglyst ca. 1942/1947, jf. selger.

Jakt

Eiendommen har et stort areal og kan tilby mange ulike typer jakt. Elgjakta er knyttet til et jaktvald som deles med bruksnummer 11 i Åseral. Reinsdyrjakta er knyttet til et storvald under gårdsnummer 7 i Åseral kommune. Under befaring med snøscooter i mars kom vi over reinsdyrspor på eiendommen. Videre tilligger det eiendommen jakt på hjort og rådyr etter årlig tildeling fra kommunen. Dagens eier har benyttet hytta i Skoådalen som utgangspunkt for egen rypejakt, mens rypejakta i Bjortjønn-terrenget har vært utleid i mange år. Leieavtalen løper ut 2022. Det er også muligheter for jakt på småvilt som bever, rev, mår og røyskatt, samt annen storfugl. Det er gode fiskemuligheter fra eiendommens mange vakre vann. Flere vassdrag med eksklusiv fiskerett.

Innhold og standard

Våningshus:
Det er ikke gjennomført tilstandsvurdering eller taksering av huset. Arealet er ikke oppmålt, og det er heller ikke oppgitt noe bruksareal i opplysningene som er gitt fra Åseral kommune. Alderen til huset er ukjent, men det antas å være oppført en gang på 1800-tallet.
Det er trolig påbygget ved flere anledninger, og hovedstrukturen i huset er av laftet tømmer. Det ble gjennomgående oppgradert i perioden 2000-2003, hvor de fleste rom ble pusset opp, og inngangspartiet ble endret.

Innhold:
Kjeller:
Boder og lagerplass. Opplegg for vaskemaskin, trapp til 1. etasje samt dør direkte ut til hage.
1. etasje:
Entre/peisestue, kjøkken, spisestue, tv-stue, penstue, to bad.
2. etasje:
Gang, to store soverom og fire mindre soverom.

Standard:
Det er gjennomført en god del utbedringer på huset de siste 20 årene og innvendig framstår bygget innbydende og trivelig, men med de føringer som et gammelt tømmerbygg gir.
Yttertaket har lekkasjer på nordsiden, og denne er ikke utbedret. For øvrig virker ytterkledning og vinduer å være i grei stand.
De fleste veggoverflater har malte tømmervegger, men på begge badene er flislagte. i entreen er det også tapet på veggene. På gulvene er det tregulv eller parkett, foruten i kjeller, entre, kjøkken og på badene hvor det er keramiske fliser. Det er varme i gulv med fliser, unntatt i kjeller og i entre.
Kjøkkenet har lys innredning med profilerte fronter og benkeplater i granitt. Hvitevarer er integrerte eller medfølgende og består av oppvaskmaskin, komfyr og kjøleskap. Vedovn er ikke tilkoblet.
Yttertaket har skifertekking. Vinduene er sidehengslet og har isolerglass.
I og med at det ikke er gjennomført en tilstandsvurdering vil vi oppfordre interessenter til å ta med seg bygningskyndige fagpersoner ved visning.

Stabbur:
Laftet bygg som er fredet.
Arealet er ikke oppmålt.
Det er ikke lov til å flytte dette bygget, og man må kontakte relevante myndigheter dersom man skal gjøre arbeider på eller ved bygget.

Driftsbygning:
Også på driftsbygningen ble det gjennomført betydelige utbedringer i perioden 2000-2005. Det er oppført i bindingsverk, med et rom i underetasjen som er tiltenkt som et sosialt lokale og det ersatt inn vinduer, dører og installert ildsted.
Andre etasje har lagermuligheter. Arealet på bygget er ikke oppmålt, men grunnflaten er anslått til i overkant av 100 kvm.

Jakthytte Bustøltjønn:
 Laftet og uisolert hytte som har et åpent rom med 6 soveplasser, sittemøbler og kjøkkenkrok. Hytta har vedfyring, gassbeholder og kokemuligheter. Det er innredet en bod inne i hytta. Hytta ligger idyllisk til ved vannet med fronten mot syd og mulighet for å nyte dagssola på terrassen foran inngangsdøra. Det er separat utedo ca. 30 meter fra hytta.

Jakthytte Bjortjønn
Fin hytte som er oppført i laftet tømmer. Hytta har tidligere stått på Geilo og er over 100 år gammel. Hytta er påbygget med to soverom med nyere etasjesenger, og har i tillegg en entre og et oppholdsrom med sofamøbler og spisebord. Det er en fin kjøkkenkrok med nyere innredning og kokemuligheter. Hytta har vedovn på stua og det er god takhøyde inne i oppholdsrommet. Til hytta er det også bygget en fin sportsbod, og utedoen er plassert like ved.

Jakthytte Skoådalen:
Tømmerhytte som er beliggende usjenert og meget rolig til. Her vil stjernehimmelen i liten grad være forstyrret av samfunnets lysbombardement, og det skal vanskelig la seg gjøre å være mer i pakt med naturen enn her.
Hytta har et oppholdsrom med kjøkkenkrok, spisemøbler og 7 sengeplasser, vedfyring og kokemuligheter med gass. Det er en liten gang, innebod og sportsbod. Delvis overbygget platting.

Oppvarming, piper og ildsteder

Det er vedfyring i hovedbygningen og i alle jakthyttene. Hovedbygningen har også elektrisk oppvarming. Opplegg for bruk av propangass med tilhørende gassflaske vil medfølge for alle jakthyttene.

Reguleringsforhold

I kommuneplanens arealdel er det sagt i punkt 3.1.7 at Åseral kommune har Ljosland som ett av tre satsningsområder for utvikling av fritidsboliger. Det er egen kommunedelplan for Ljosland og denne er vedtatt den 26.03.2020. Visjonen til området er: Åseral-fjellparadiset på Sørlandet. I hovedmålsettingen heter det at Ljosland skal være et attraktivt sted for arbeid, fritid og investeringer. Det framgår av kommunedelplan for Ljoslandsgrenda at eiendommen er beliggende i et område for LNF, men at reguleringsplan bør utarbeides for området. Det siste på bakgrunn av at området nå for det meste er benyttet til fritidsformål.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Det er/er ikke opparbeidet odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3.
Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor:

Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*:
* Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.
Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper): Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 7
 • Bruksnummer: 5
 • Fylkesnummer: 42
 • Fylkesnavn: Agder
 • Kommunenummer: 4224
 • Kommuneområde: Åseral
Les mer