ULLANDHAUG - STAVANGER Supersentralt beliggende gårdsbruk

Ullandhaugveien 128, 4021 Stavanger
Prisantydning:
9 500 000,– Solgt
 • Primærrom: 141 kvm
 • Bruksareal: 152 kvm
 • Soverom: 3
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg: 10168.27
 • Tomteareal: 61 873 kvm
 • Byggeår: 1979
 • Energimerking:
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til Ullandhaug og ett av de mest sentralt beliggende gårdseiendommene i Stavanger. Eiendommen ligger lettvint og fint til med nydelig utsikt, gode solforhold og kort veg til det meste av privat og offentlig servicetilbud. Landbrukseiendommen var i drift inntil 2014, men de siste årene har jorda vært forpaktet bort og driftsbygningen har for det meste fått stå i fred. Gården har et samlet tun med to bolighus, en dobbelgarasje og driftsbygningen. Hvor ofte vil man kunne ha en slik mulighet? Følg denne linken for å få en 360-opplevelse av eiendommen og nærområdet; https://truevirtualtours.com/panorama/59992/3

Beliggenhet

Sentralt, men likevel usjenert beliggende og med utsikt fra Rennesøy til Hana. Det er bare tre km til downtown Stavanger og tårnet på Ullandhaug kneiser opp bare et par hundre meter unna. Det er gangavstand til skoler, barnehager, butikk og øvrig servicetilbud.

Adkomst

Det er lettvint og direkte avkjøring fra Ullandhaugveien, og det vil bli skiltet til eiendommen ved fellesvisning.

Jord, skog og tun

Eiendommen er på til sammen ca. 61,8 dekar og arealet er fordelt på følgende måte:

Fulldyrka jord 56,6 daa
Overflatedyrka jord 0,0 daa
Innmarksbeite 0,0 daa
Produktiv skog 0,0 daa
Annet markslag 2,8 daa
Bebygd  mv 2,4 daa.

Det fulldyrkede arealet har de siste årene vært brukt til grasproduksjon.

Jakt

Det er ikke kjent at det hører jaktrettigheter til eiendommen.

Innhold og standard

Hovedhuset:

Areal:
BRA:
1. etasje -  74 kvm
2. etasje -  78 kvm
Sum: 152 kvm
P-rom:
1. etasje: 63 kvm
2. etasje: 78 kvm
Sum: 141 kvm.

Innhold:
1. etasje: Vindfang, gang med trapp til 2. etasje, kjellerstue, soverom, bad, vaskerom, to boder.
2. etasje: Stue med trapp til 1. etasje, kjøkken, gang, to soverom, bad.
Loft med adkomst via nedfellbar trapp og noe lagerplass.

Standard:
Huset er gjennomgått av takstmann Asbjørn Frafjord, og det er laget en tilstandsrapport som er godkjent til bruk etter den endrede avhendingsloven som trer i kraft fra 2022.
Det er angitt tilstandsgrad 3 for begge badene og vaskerommet, samt for manglende brannslukkingsutstyr. Det er også angitt tilstandsgrad 2 for en rekke sjekkpunkter, og vi vil henvise til tilstandsrapporten for en hehetlig framstilling av husets tekniske tilstand.

Kjøkken: Kjøkkeninnredningen er fra byggeår og har våtromsbelegg på veggen mellom benke- og overskap. Hvitevarer er frittstående og av eldre dato, og de består av komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er plass for et spisebord, og avtrekksvifte.
Bad 1. etasje: Badet har belegg på gulv og våtromstapet på veggene. Det er utstyrt med dusj på vegg, servant med underskap, speil, overskap og veggskap, wc, avtrekksvifte og varmekabler i gulv.
Bad 2. etasje: Dette badet har også våtromstapet på vegg og belegg på gulvet. Det er ellers utstyrt med badekar med hånddusj, servant med underskap, speil og overskap, wc og håndkleholder.
Gulv: Belegg, teppe, parkett, murgulv.
Vegger: Tapet, våtromstapet, panel.
Himling: Hvite takplater, panel.
Vinduer: 2-lags og 3-lags solerglass, hvorav tre vinduer mot sør er skiftet senere år, og de andre er fra byggeår.
Yttertak: Betongtakstein, antatt fra byggeår.

Gamlehuset:

Areal:
BRA:
Kjeller -      40 kvm
1. etasje -  63 kvm
2. etasje -  61 kvm
Sum: 164 kvm
P-rom:
Kjeller -    0 kvm
1. etasje: 63 kvm
2. etasje: 61 kvm
Sum: 124 kvm.

Innhold:
Kjeller: Vaskerom, potetkjeller og lagerrom.
1. etasje: Vindfang, gang, kjøkken, stue, spiskammers.
2. etasje: Gang, fire soverom, bad, wc, kammers.
Loft med adkomst via luke

Standard:
Huset er av eldre dato og man er usikker på byggeåret. Den eldste delen er laftet tømmer, mens huset ble sist påbygget ca. 1957. Andre etasje og den yngste delen av huset er antatt bindingsverk.
Det er en del år siden huset har vært bebodd, og det har kun vært gjort det aller mest nødvendige av vedlikehold de siste årene. Det har ikke vært gjort vesentlige oppgraderinger siden 50-tallet.
I tilstandsrapporten fra takstmann Asbjørn Frafjord er det angitt tilstandsgrad 3 for flere bygningselementer. Dette omfatter blant annet takkonstruksjonen, vinduer og vinduskarmer, yttervegger, ytterdører, verandakonstruksjon, våtrom, innvendige overflater og branntekniske forhold. Vi vil henvise til den fullstendige tilstandsrapporten for å kunne få et helhetlig bilde av husets tekniske tilstand.

Kjøkken: Eldre plassbygget kjøkken med heltre skap- og skuffeseksjoner i malt eller lakket utførelse. Kjøkkenet har godt med skapplass og med på handelen følger også en eldre komfyr og et eldre kjøleskap.
Bad: Badet har meget enkel standard og er modent for renovering. Det har vært vannskade i tilknytning til badet og/eller toalettet ved siden av.
Gulv: Belegg, tregulv, teppe, murgulv.
Vegger: Tapet.
Himling: Malte tak.
Vinduer: Enkle eller doble glass i vinduer som for det meste er klare for utskifting.
Yttertak: Eternittplater trolig fra slutten av 50-tallet.

Garasje:
Dobbelgarasje oppført ca. 1981. Garasjen er holdt greit ved like og den har et bruttoareal på ca. 33 kvm og BRA på 29 kvm. Den har stående kledning, betongtakstein og to leddporter.

Driftsbygning:
Driftsbygningen er antatt oppført ca. 1955 og har en grunnflate på ca 250 kvm fordelt over tre plan. Det totale bruksarealet er oppgitt til å være 715 kvm i følge matrikkelopplysningene.
Bygningen er holdt alminnelig god vedlike, men den har de senere årene vært benyttet til lagerfomål. Hovedetasjen ble bygget med kufjøs og grisefjøs, og det var hønsehus, høyloft og mye lagerplass på det øverste planet. Underetasjen har gjødselrom og lagerrom.
Bygget er ikke tilpasset dagens krav til dyrehold og gårdsdrift, men på tross av det vil den kanskje gjøre god nytte for enkelte interessenter. Det er ikke foretatt noen teknisk tilstandsvurdering av driftsbygningen.

Oppvarming, piper og ildsteder

Hovedhuset har vedovn både på stue og kjellerstue. For øvrig er det elektrisk oppvaming.
Gamlehuset har vedovn på stue og i kjeller, samt mulighet for elektrisk oppvarming.
Tilstanden på ildstedene er ikke kjent, og vi anbefaler å kontakte fagfolk for kyndig vurdering før de tas i bruk.

Reguleringsforhold

Eiendommen er beliggende delvis i regulerte områder, og delvis i områder som er utenfor detaljregulert område, men definert til nærmere bestemt formål i kommuneplanen.
Hoveddelen av eiendommen er i LNFR-område, ca. 3284 kvm er regulert til høyspenningsanlegg, 2493 kvm er nåværende friområde, 5 kvm er i område regulert til boligformål. Ca. 112 kvm er rgulert til parkareal under reguleringsplan for forlengelse av Mor Åses vei. Til sist er det en eldre reguleringsplan for Ullandhaugveien hvor 389 kvm er regulert til offentlig trafikkområde og 2424 kvm er regulert til parkareal.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn. Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.
I forbindelse med salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del av gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, overdras til ny eier. Det kan være seg privat løsøre som ikke er en del av næringsvirksomheten selger har drevet og deter heller ikke gjenstander som er tilpasset/tilknyttet den faste eiendommen på en slik måte at det er å regne som tilbehør iht. avhendingsloven. Dette kan omfatte hvitevarer, husgeråd og en del antikviteter både som møbler, hageredskaper og enkeltgjenstander. Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del redskap overdras. Disse redskapene og verktøyet kan ha virket i gårdens næringsvirksomhet. Videre kan det også være aktuelt å avtale overdragelse av eventuell dyrebesetning, kvoter, omløpsmidler, fôrlager mm. I en del gårdssalg har ofte selger utarbeidet en oversikt over hva slags løsøre, redskap mm. som kan tenkes overdratt etter nærmere avtale.
Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er. Konferer med eiendomsmegler om hva status for denne gården er. Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i egne kjøpekontrakter. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evnt. takstverdier. Verdien av gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper ikke har anledning til å tegne boligkjøperforsikring.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 24
 • Bruksnummer: 36
 • Fylkesnummer: 11
 • Fylkesnavn: Rogaland
 • Kommunenummer: 1103
 • Kommuneområde: Stavanger - Tjensvoll/Ullandhaug