RAVNDAL/GJESDAL - Veldrevet gårdsbruk i vakre omgivelser med variert drift og flere inntektskilder

Haugamorkveien 36, 4334 Ålgård
Prisantydning:
13 400 000,– Solgt
 • Primærrom: 204 kvm
 • Bruksareal: 225 kvm
 • Soverom: 4
 • Boligtype: Gaardsbruk
 • Eieform: Eiet tomt
 • Kommunale avg: 8638
 • Tomteareal: 1 491 100 kvm
 • Byggeår: 1986
 • Energimerking: Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E
Hva koster lånet?

Velkommen

Velkommen til vakre Ravndal i Gjesdal kommune. Her har ravndølene drevet gårdsvirksomhet i hundrevis av år og denne gården har vært overført fra en generasjon til den neste siden 1600-tallet, men nå er det du/dere som får muligheten til å kjøpe dette flotte gårdsbruket. Både gårdsbygninger, marker og beiter er velstelte, og gården er i full drift med sauehold og melkeproduksjon. Det har også nylig vært griseavl på gården med en kapasitet på 800 slaktegris i året. Melkekvoten er på ca 112 tonn per år, og det holdes 150-170 vinterfora sauer på gården. Gården har gode leieinntekter fra en hel tomannsbolig, samt at det er god tilgang på ved. Det er også gode drikkekilder i tilknytning til alle beitene.

Beliggenhet

Gården ligger fritt og flott til på Ravndal i Gjesdal kommune ca. 11,5 km nordøst for kommunesenteret på Ålgård. Landskapet er vakkert og frodig med Vålstadåna som meanderer seg forbi eiendommen med sine bakker, marker, vann og runde sukkertoppfjell. Skolen ligger på Ålgård ca. 6,5 km unna og her finner du også barnehage og nærmeste dagligvarebutikk. I sentrum av Ålgård finner man alt av offentlige tjenester og et bredt tilbud innen private servicetilbud. Buss nummer 48 har holdeplass kort veg fra gården og her stopper også skolebussen. Det er flotte turmuligheter i nærområdet med Eikefjellet og Brekko som gode eksempler. Brekko ligger ca. 7 km fra gården og har også fine oppkjørte langrennsløyper vintertid. Vil man i alpinløypa er nørmeste skitrekk på Giljastølen ca 25 km i retning Sirdal.

Adkomst

Kjør fra Ålgård sentrum mot Oltedal og ta av til høyre til veg nummer 282 mot Madland og Brekko. Ta av til venstre til Haugamorkvegen etter ca 2 km og eiendommen er den første du kommer til. Alternativt kan man kjøre Gjesdalsvegen fra Ålgård, og begge alternativer tar ca. like lang tid. Det vil bli skiltet til eiendommen ved eventuelle fellesvisninger.

Jord, skog og tun

Eiendommen består av to bruksnumre og har til sammen et areal på ca. 1491,1 dekar.

Ifølge Gårdskart fra Nibio er fordelingen av arealet slik:
Fulldyrka jord: 90,8 daa
Overflatedyrka jord: 2,3 daa
Innmarksbeite: 365,9 daa
Produktiv skog: 277,7 daa
Annet markslag:  738 daa
Bebygd samf. vann, bre: 16,4 daa

Jakt

Eiendommen er del av større jaktvald hvor det er jakt på hjort og rådyr, samt tidvis elg. Også mulighet for noe småviltjakt.

Innhold og standard

Hovedhuset er over tre plan og er oppført ca 1987.
Hovedinngangen er i første etasje.

Innhold:
Underetasje:
Gang med trapp opp til innkjørsel og hage, vaskerom, bad, boder, kjellerstue og ett soverom, trapperom til 1. etasje:
1. etasje:
Entre med trapper til de to andre etasjene, toalett, bad, bislag, kjøkken, stue med utgang til veranda.
2. etasje:
Tre soverom, gang, bad.

Standard:
Huset er i alminnelig god stand vurdert ut fra byggeår.
Det er ikke gjennomført noen tilstandsrapport for bolighusene.

Kjøkken:
Innredning fra byggeår med hvite, profilerte fronter på benke- og overskap. Laminat benkeplate og fliser mellom denne og overskapene. Frittstående hvitevarer med kjøleskap, oppvaskmaskin og komfyr. Avrekksvifte og plass for et spisebord.

Bad underetasje:
Fliser på gulv og vegger. Badet har dusjnisje, servant med underskap, speil og overskap, wc og varmekabler i gulv. Badet har behov for oppgradering.

Bad 2. etasje:
Fliser på gulv og malt tapet på veggene. Badet har innfliset badekar, wc og servant i seksjon. Varmekabler i gulv.

Gulv:
Tregulv, laminat, belegg, fliser, teppe, mur. 

Vegger:
Malt tapet, fliser, malt panel, mur.

Himling:
Hvite  takplater, malt panel, panel.

Vinduer:
2-lags isolerglass.

Taktekking:
Betongtakstein.

Hovedhuset er i taksten gitt en teknisk verdi på kr 1 900 000,-.


Utleiebolig 1 er en halvpart av vertikaldelt tomannsbolig med hovedinngang i underetasjen.
Denne delen av tomannsboligen er beliggende mot sørvest.

Innhold:
Underetasje:
Entre, gang, vaskerom, soverom, toalett, bad, boder og garasjerom.
1. etasje:
Bad, kjøkken, stue, soverom. Utgang fra stuen til stor veranda.
Det er ikke laget tilstandsrapport for tomannsboligen.
I taksten er denne boenheten gitt en verdi på kr 800 000,-.

Uteleiebolig 2 er den nordøstlige delen av tomannsboligen og denne har også hovedinngan i underetasjen.

Innhold:
Underetasje:
Entré, tre soverom, gang, vaskerom, bad, toalett og bod.
1. etasje:  Stue/kjøkken, gang, to soverom, bad
I taksten er denne enheten verdsatt til kr 1 600 000,-.
Begge enhetene har fine uteplasser og tilgang til egen hage.

Driftsbygning:
Denne ble oppført opprinnelig på 50-tallet, men er oppgradert gjentatte ganger etter dette, samt fått tilbygg både i 1991 og 1994. Bygningen er over to plan pluss gjødselkjeller og lagerareal i underetasje.
I 1. etasje er det fjøsrom, ett rom for ungdyr, to separate fjøsrom med båser for gris, sauefjøs, sluse og melkerom.
På det øverste planet er det god lagerplass og praktisk innredet. Det er i tillegg to store siloer i sørenden av bygget, som også har melkerom og noen mindre rom for dyr.

Sauefjøs:
Dette er et moderne og praktisk innredet sauefjøs oppført i 2010 med plass til ca 180 vinterforede sauer. Det er også en stor åpen redskapshusdel med glimrende lagerplass for alt av utstyr, ved, traktorparkering mv.
Bygget er oppført i betong og stål, og sauefjøset har forbrett i senter samt forutlegger på skinner i taket.
Bygget har et samlet areal på ca. 560 kvm bta.

Verksted/redskapshus:
Dette bygget er oppført ca. 1998 og har et areal på ca. 166 kvm. Det er benyttet til lagerrom og verksted. Bygget er oppført i betong og stål.

Eldre lagerbygg:
Laftet bygg som har vært benyttet til lager. Dette bygget er meget gammelt og automatisk fredet. Det er i dårlig stand og takstmann har ikke lagt inn noen verdi for dette.

Garasje 1
Bygget i 1988 med et areal på 46 kvm. Denne benyttes i tilknytning til våningshuset og er i normalt god stand ifølge takstmann.

Garasje 2
Denne er bygget ca. 1975 og er på ca. 35 kvm. Det er en enkel garasje og den disponeres av en leietakerne i tomannsboligen.

Gapahuk:
Det er satt opp en enkel gapahuk ved østenden av Streitatjørna.

Eksternt gjødsellager:
Det er en ekstern gjødselkum bygget ca. 2013 på den sør-østre delen av eiendommen. Kummen har en grunnflate på ca. 50 kvm og volumet er ca 300 m3.

Oppvarming, piper og ildsteder

Alle boenheter har vedfyring. Den største utleiedelen har også varmepumpe. Det er varmekabler på de fleste gulv med fliser.

Reguleringsforhold

Det foreligger ikke egen reguleringsplan for området, men i kommuneplan 2015-2027 er eiendommen definert som LNRF-område. En del på 272 kvm er innenfor område som er vernet sjø og vassdrag. Tre teiger på til sammen ca. 31, 7daa er båndlagt etter lov om kulturminner.

Diverse

Da det ikke er ajourført målebrev for eiendommen er oppgitte areal kun å betrakte som et omtrentlig areal, og hverken selger eller oppdragstaker kan innestå for at dette er korrekt. Oppgitte arealer er innhentet fra kommune og evnt. takstmenn. Vasking og rydding: Eiendommen selges slik den fremstår ved visning. Boligen(e) overtas ryddet og rengjort, øvrige bygninger og utearealer overtas som det fremstår ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet eller rengjort. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg det han ønsker av løsøre og tilbehør. Etter bransjenormen medfølger ikke hvitevarer, hverken integrerte eller frittstående, dersom det ikke er spesifisert i salgsoppgaven. Selger kan allikevel på eget initiativ velge å la hvitevarer medfølge.
I forbindelse med salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del av gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, overdras til ny eier. Det kan være seg privat løsøre som ikke er en del av næringsvirksomheten selger har drevet og deter heller ikke gjenstander som er tilpasset/tilknyttet den faste eiendommen på en slik måte at det er å regne som tilbehør iht. avhendingsloven. Dette kan omfatte hvitevarer, husgeråd og en del antikviteter både som møbler, hageredskaper og enkeltgjenstander. Ved salg av gårdsbruk er det ofte naturlig at også en del redskap overdras. Disse redskapene og verktøyet kan ha virket i gårdens næringsvirksomhet. Videre kan det også være aktuelt å avtale overdragelse av eventuell dyrebesetning, kvoter, omløpsmidler, fôrlager mm. I en del gårdssalg har ofte selger utarbeidet en oversikt over hva slags løsøre, redskap mm. som kan tenkes overdratt etter nærmere avtale.
Alle gjenstander vil i så fall overtas i den stand de er. Konferer med eiendomsmegler om hva status for denne gården er. Ved kjøp av gård hvor den totale kjøpesummen omfatter gårdens tilbehør som ikke er en del av den faste eiendommen, vil dette spesifiseres i egne kjøpekontrakter. Verdisettingen avtales mellom partene og skal beregnes på antatt normale markedsverdier og evnt. takstverdier. Verdien av gårdens tilbehør er ikke inkludert i prisantydningen.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget eller til faksnr. 69 10 17 81. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 16
 • Bruksnummer: 1
 • Fylkesnummer: 11
 • Fylkesnavn: Rogaland
 • Kommunenummer: 1122
 • Kommuneområde: Gjesdal