Meglerinformasjon
Eigersund
Landbrukseiendom

Gårdsbruk i Egersund med flott beliggenhet, godt vedlikeholdte bygninger og i full drift med melkeproduksjon og sauehold

Åseveien 76, 4372 Egersund
Prisantydning:
9 900 000 kr
 • Primærrom:134 kvm
 • Bruksareal:141 kvm
 • Soverom:7
 • Boligtype:Landbrukseiendom
 • Eieform:Eiet tomt
 • Kommunale avg:27768.5
 • Tomteareal:298 dekar
 • Byggeår:1987
 • Energimerking:Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter E
Hva koster lånet?

Husk å bestille/laste ned prospekt så du kan stille godt forberedt på visning.

Visning:

Ta kontakt for å avtale tid dersom oppsatt visning ikke passer!

Adresse:

Åseveien 76, Egersund 4372

Velkommen

Velkommen til Åseveien 76 i Eigersund kommune. Gårdsbruket ligger fritt og fint til på et høydedrag ca. 130 moh noen kilometer sør for Egersund, med flott utsikt over Nordsjøen og omgitt av idyllisk hei-landskap. Gården er godt vedlikeholdt og har en melkekvote på 220 000 liter per år. Både beitearealene og det dyrka arealet på gården er i god stand med gode avlinger. Med gården følger det en melkekvote på 216 294 liter. I tillegg leier gården melkekvote på 129 282 liter. Av den leide kvoten er 51946 leid til og med kvoteåret 2025, mens det resterende er leid til og med kvoteåret 2026. Ifølge selger er det sannsynlig at disse kvotene vil kunne leies utover dette. Fjøset er innredet til lausdrift med plass til 51 melkekyr og melkestall av merket Delaval. Gården har meget godt vedlikeholdt bygningsmasse med gode lagerbygg og redskapshus. Sauefjøset har plass til 90 vinterfora sauer, samt at driftsbygningen har ungdyrbåser og kalvebinger. Driftsbygningen er praktisk innredet og gir en effektiv drift slik det praktiseres i dag. På eiendommen er det to bolighus hvorav det nyeste er oppført i 1988, mens det eldste ble oppført i 1945 og ombygget i 1975.

Beliggenhet

Gården befinner seg i et tradisjonelt jordbruksområde på Åse ca 6 km sør for Egersund sentrum. Det er ca 5 km til skoler, barnehager, idrettsanlegg, dagligvarebutikk, felleskjøpet og det meste annet innen offentlig og privat servicetilbud. Nærmeste togstasjon er i Egersund, og nærmeste flyplass er Stavanger lufthavn Sola, ca. 80 km unna. I nærområdet er det også fine turområder både i heiene innover land og ved sjøen som ligger ca. en kilometer unna med holmer, viker og skjær.

Adkomst

Kjør Sokndalsveien, riksveg 44,  sørover fra Egersund sentrum i retning Sokndal. Ta av til venstre til Åseveien etter ca. 5 km. Fortsett langs denne ca 800 meter og eiendommen er beliggende på venstre side.

Jord, skog og tun

Eiendommen har to teiger med et totalareal på ca 298,3 dekar ifølge Nibio gårdskart.
Arealet fordeles slik:

Fulldyrka jord: 56,8 daa
Overflatedyrka jord: 0,0 daa
Innmarksbeite: 216 daa
Produktiv skog: ,5 daa
Annet markslag: 14,3 daa
Bebygd, samf., vann: 10,7 daa

I tillegg til dette leier dagens eier et dyrket areal på til sammen 237 daa. Han leier også beitearealer på ca. 153 daa. Leieavtalene har ulik lengde, og følge selger er det sannsynlig at leieavtalene helt eller delvis vil kunne videreføres til kjøper. Konferer gjerne megler vedrørende dette.

Jakt

Det er ikke framlagt informasjon om jakt- eller fiskerettigheter som følger gårdsbruket.

Innhold og standard

Eiendommen har en bygningsmasse som består av to bolighus, en driftsbygning, to redskapshus, og en bygning med silo og redskapshus.

Hovedhus:
Enebolig oppført ca. 1987 over to plan med inngang i 1. etasje og innredet loftsetasje.
Den er oppført i bindingsverk med plate på mark.
Innhold:
1. etasje:
Entre, toalett, vaskerom, gang/trapperom, stue med utgang til terrasse, kjøkken, bod.
2. etasje:
Gang/trapperom, tre soverom hvorav ett har utgang til luftealtan, bad.
Bruksarealet utgjør til sammen 141 kvm med et primærrom på 134 kvm. Sekundærrom utgjør 7 kvm som er boden i første etasje. I loftsetasjen er det en del skråtak slik at gulvarealet er en del større enn målbart areal.

Standard:
Ifølge tilstandsrapport fra takstmann Johnny Klausen er boligen i normalt god stand, og det er anført kun ett punkt med tilstandsgrad 3. Dette gjelder snøfangere. Det er videre anført to punkter som har fått tilstandsgrad 2 med avvik som kan kreve tiltak. Dette gjelder rekkverk på balkong og radonmåling/radonsperre. For andre avvik vil vi henvise til rapporten i sin helhet for nærmere informasjon.
Kjøkken:
Romslig kjøkken med lyse, glatte fornter i mdf på benke- og overskap. Plater på veggen over kjøkkenbenken som har laminat benkeplate. Hvitevarene er frittstående og består av komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap. Avtrekksvifte og plass til et spisebord.
Bad:
Pent oppusset bad med fliser på gulvet og våtromsplater på veggene. Badet er utstyrt med dusjnisje, servant i seksjon, speil og overskap, wc og varmekabler i gulv. Kott ved siden av. Det er lagt opp rør til eventuelt badekar. Det er et separat toalettrom i første etasje.
Gulv:
Parkett, fliser, laminat, belegg.
Vegger:
Tapet, malt tapet, våtromsplater, malte plater, malt panel.
Himling:
Hvite takplater. Innfelte spotter på stue.
Vinduer:
2-lags isolerglass hvor de fleste er fra byggeår. Vindu mot sørvest er skiftet senere år.
Yttertak:
Betongtakstein.
Annet:
Fibernett fra Telenor. Automatsikringer. Varmepumpe på stue.

Kårhus:
Enebolig oppført opprinnelig i 1945 og ombygget ca. 1975.
Huset er over to plan pluss kjelleretasje og er oppført i bindingsverk.
Innhold:
Kjeller:
Gang, kjellerstue, vaskerom og boder.
1. etasje:
Gang, kjøkken, stor stue, bad, soverom.
2. etasje:
Gang, fem soverom.
Det er ikke avholdt noen tilstandsrapport for dette huset. Det framstår i alminnelig god stand, men det er likevel en del behov for oppgraderinger og modernisering både innvendig og utenpå.
Varmepumpe på stua.

Driftsbygning:
Denne er opprinnelig bygget i 1972, men ombygget og utvidet i 1982 og 2007.
Bygget er oppført i betong og tre. Ifølge takstrapport fra Olav Magne Tonstad er bygget på til sammen ca. 1800 kvm fordelt over to plan.
Byggets kjellerareal har lagerrom og husdyrgjødsellager, mens første etasje består av husdyrrom, sauehus, mjølkerom og kontor.
Tonstad skriver i sin rapport at driftsbygningen har blitt regelmessig vedlikeholdt både innvendig og utvendig og at "bygningen er i meget god stand."
To siloer som er 6 meter i diameter og 10,5 meter høyde.

Redskapshus 1:
Dette redskapshuset ble bygget i 1990 og ombygget i 1998. Det er oppført i mur og tre og er over to etasjer med et samlet areal på ca 240 kvm.
Bygget har tre leddporter i hver etasje og benyttes til lagring av maskiner og redskap. I tillegg er det et innredet kontor i øverste etasje.
Bygget har strøm og brannvarslingsanlegg. Ifølge Tonstad er bygningen i god stand.

Redskapshus 2:
Det andre redskapshuset ble oppført i 2008 i mur, og er på ett plan med grunnflaten er på 96 kvm. Det har en leddport i fronten av bygget og det benyttes til redskapslagring.
Bygget har innlagt strøm.
Tonstad skriver at "bygningen har en meget god standard, både utvendig og innvendig."

Redskapshus 3 med silo
Bygningen ble oppført i 2007 for lagring av silo. Den er oppført i mur og stål med og siloen har en diameter på 8 meter. Det er montert en traverskran foran siloen som har vært brukt til annet lagerformål de siste årene. Bygget har innlagt strøm og en leddport. Også denne bygningen får beskrivelsen "meget god standard, både utvendig og innvendig" fra Tonstad.

Oppvarming, piper og ildsteder

Begge boligene har vedfyring og elektrisk oppvarming.

Reguleringsforhold

Det er ingen reguleringsplan for området, men ifølge svar fra Eigersund kommune er eiendommen arealbruken for eiendommen LNF-område i kommuneplanen for Eigersund.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse. 10 % av kjøpesummen forutsettes innbetalt som forskudd ved underskrift av kjøpekontrakt. Forskuddsbeløpet må være fri kapital, dvs. at det til innbetaling av forskuddsbeløpet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere beløpet Forskuddsbeløpet blir stående på meglers klientkonto frem til beløpet kan disponeres av selger i.h.h.t. rundskriv fra Finanstilsynet nr. 7/2014 punkt 3.3 3. ledd. Selger opptjener renter på beløpet fra kontraktsdato. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post eller SMS til ansvarlig megler på oppdraget. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser anbefales derfor å ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Matrikkeinformasjon

 • Gårdsnummer: 19
 • Bruksnummer: 7
 • Fylkesnummer: 11
 • Fylkesnavn: Rogaland
 • Kommunenummer: 1101
 • Kommuneområde: Eigersund
Les mer