Nå kan du beregne klimautslippene dine

Skal du bidra til bedre klimasmarte løsninger på egen gård, kan klimakalkulatoren gi deg grunnlag for beslutningene.

Landbrukets klimakalkulator skal hjelpe deg som bonde å få oversikt over klimautslippene fra din produksjon. Ved å hente inn og registrere data fra din drift i kalkulatoren, regner den ut utslippene, som igjen gjør det mulig å avdekke områder der du kan sette inn tiltak.

Slik beregner du effekten

Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy for klimasmart drift på gårdsnivå. Den kan brukes på PC, smarttelefon og nettbrett. Dagens versjon dekker produksjoner innen kumelk, korn og gris. Det er planlagt at produsenter av storfekjøtt basert på ammeku, grønt, fjørfe og sau kan ta kalkulatoren i bruk i 2021.

Det er produsenter med tilstrekkelig datagrunnlag som kan få utført klimaberegning for sine produksjoner. For å få gjennomført beregninger kreves det deltagelse i husdyrkontroll, bruk av digital skifteløsning (foreløpig Skifteplan), digitale avregnings- og fakturadata levert via Landbrukets Dataflyt med mere.

Følg vår facebookside og hold deg oppdatert på nyheter innen landbruk og økonomi.

Landbruksnytt fra Landkreditt

Og dette får du ut av beregningene

Kalkulatoren beregner klimagassutslippene totalt for den enkelte gård og per produsert enhet i hver produksjon. Den regner på klimagassene CO2, N2O og CH4, og summerer det som CO2-ekvivalenter. Utregningen er basert på data fra din gårdsdrift og produksjon. 

Ved å beregne utslippene fra din gård, blir det mulig å avdekke områder der du kan sette inn tiltak. Slik kan du iverksette effektive og målrettede klimagrep tilpasset din drift. Det er viktig å huske at god agronomi og godt husdyrhold er bra både for gårdsdrifta og klimaet. Tiltakene kan også være smarte og gode agronomiske tilpasninger som samtidig er økonomisk lønnsomme for deg.

Alle bønder med innen 2025

En samlet næring bestående av 17 eiere organisert i Landbrukets Klimaselskap SA står bak Landbrukets klimakalkulator. Målet er at alle bønder innen 2025 skal ha tatt i bruk klimakalkulatoren på eget gårdsbruk. Det er frivillig om du vil bruke kalkulatoren. 

– Vi vil imidlertid oppfordre alle til å bruke klimakalkulatoren. Målet er at alle gårdsbruk tar i bruk kalkulatoren og får tilbud om klimarådgivning gjennom f.eks. Norsk Landbruksrådgivning, TINE eller andre rådgivningsaktører som tilbyr dette, skriver Klimasmart landbruk på sine hjemmesider.