Landkreditt Nyheter

God dag, mitt navn er Rente – Høyere Rente

onsdag 27. april 2022

I filmen «No time to die» tar vi farvel med Ian Flemings agent-helt. I en helt annen verden, med et helt annerledes manus, ser det nå ut til at aksjemarkedets anti-helt, «Høyere Rente» er i ferd med å gjenoppstå etter mange år i dvale.

Farlig lønnsomt

mandag 4. april 2022

Investering i aksjer er forbundet med risiko. Avkastningen i aksjemarkedet kan være brutal med store kortsiktige kurssvingninger. Likevel er det en klar økning av antallet som velger å spare i aksjer og aksjefond.

Geopolitisk uro har påvirket høyrentemarkedet

torsdag 3. mars 2022

Kapitalmarkedene verden over har reagert negativt på Russlands invasjon av Ukraina og alle de store internasjonale børsene har falt den siste tiden. Det norske høyrentemarkedet har også blitt rammet av geopolitisk uro, med stigende risikopremier og uttrekk av kapital fra norske høyrentefond.

Sirkulær økonomi

fredag 4. februar 2022

Det neste året vil Landkreditt Utbytte motta 160 millioner kroner som utbytte fra porteføljeselskapene. Dette tilsvarer fem prosent av kapitalen i fondet nå. Frigjorte midler vil bli investert på nytt i selskaper med utsikter til å skape attraktiv risikojustert avkastning til eierne.

2021 ble et fantastisk år i verdipapirmarkedene – hva nå?

onsdag 5. januar 2022

Børser og kredittmarkeder gikk til himmels i 2021 – midt under en pandemi. Det var nok ikke så mange som så den komme ved inngangen til året! Men flust av likviditet i markedene, nullrenter og sterk vekst i selskapsresultatene gjorde susen. Hva kan vi vente oss i 2022?
Forrige 1 Neste 

Landkreditt Nyheter presenterer aktuelle saker som er nyttig for din økonomiske hverdag. Enten du driver landbruk eller om du er personkunde, vil du finne saker om blant annet sparing, lån, forsikring, banktjenester og sikkerhet.