Landkreditt Nyheter

La det svinge - eller?

mandag 6. mai 2019

Det er store forskjeller på fond. Også med hensyn til svingningene i fondenes avkastning over tid. Bør det siste bety noe for dine fondsvalg?

Størrelsens forbannelse

torsdag 4. april 2019

For fondsforvaltere flest er netto nytegning et mål på suksess. Gode forvaltningsresultater tiltrekker oppmerksomhet og kapital. Hva betyr dette for andelseierne?

Landkreditt Utbytte er "Årets fond"

torsdag 7. mars 2019

Fondsanalyseselskapet Morningstar har kåret Landkreditt Utbytte A til «Årets fond, norske aksjer». Fondet får prisen for konsistent god avkastning og lavere risiko enn sammenlignbare fond.
Forrige ... 6 7 8 Neste 

Landkreditt Nyheter presenterer aktuelle saker som er nyttig for din økonomiske hverdag. Enten du driver landbruk eller om du er personkunde, vil du finne saker om blant annet sparing, lån, forsikring, banktjenester og sikkerhet.