Landkreditt Nyheter

Flere som investerer på gården

tirsdag 6. mars 2018

Flere bønder investerte i driftsbygninger i 2016 enn to år tidligere. Men gjennomsnittlig investert beløp har gått markant ned.

Tilskuddet du får skal vare lenge

tirsdag 20. februar 2018

Bønder har vært vant med utbetaling av tilskudd to ganger i året. Men når du nå får utbetalingen av tilskudd er det ett år til neste gang.

Kraftig gjeldsøkning blant bønder

fredag 16. februar 2018

I 2016 økte gjelda for bonden med 7,6 prosent. Gjeld per bruk er nær firedoblet siden 1999. Lavt rentenivå redder mange.

Stor kjøpelyst på svenske gårder

mandag 12. februar 2018

De siste fem årene har antall solgte landbrukseiendommer i Sverige økt med 20 prosent. Interessen er større enn tilbud av gårder.
Forrige ... 6 7 8 9 10 Neste 

Landkreditt Nyheter presenterer aktuelle saker som er nyttig for din økonomiske hverdag. Enten du driver landbruk eller om du er personkunde, vil du finne saker om blant annet sparing, lån, forsikring, banktjenester og sikkerhet.