Ligningskurser for våre fond

Her finner du ligningskursene for alle våre fond for 2022.

Ligningskursen benyttes til beregning av ligningsverdien. For 2022 er ligningsverdien for aksjefondene 75 prosent av markedsverdien per 31. desember 2022. For rentefond er ligningsverdien 100 prosent av markedsverdien per 31. desember 2022.

Årsoppgavene blir sendt ut fra VPS i begynnelsen av februar 2023. Dersom du har solgt fondsandeler i løpet av 2022 vil dette fremgå av årsoppgaven. Du finner årsoppgaven din ved å logge deg på VPS investortjenester.

Alle skattemessige posteringer knyttet til dine fond vil også fremkomme i den ferdig utfylte skattemeldingen.

Ligningskurser pr. 31.12.2022

Fondsnavn

Fondstype

Ligningskurs

Landkreditt Høyrente

Rentefond

100,2562

Landkreditt Extra

Rentefond

101,5238

Landkreditt Utbytte A

Aksjefond

177,3100

Landkreditt Utbytte I

Aksjefond

181,1640

Landkreditt Utbytte N

Aksjefond

177,6147

Landkreditt Norden Utbytte A

Aksjefond

104,2872

Landkreditt Norden Utbytte I

Aksjefond

106,2044

Landkreditt Norden Utbytte N

Aksjefond

104,4705

Landkreditt Aksje Global A

Aksjefond

242,6834

Landkreditt Aksje Global N

Aksjefond

243,1020