Landkreditt Forsikring valgte Sapiens for full oppgradering av kjernesystemet Tia

Ane Wiig Syvertsen og Anne Cathrine Magelssen i Landkreditt Forsikring er fornøyde med å være over på et mer fremtidsrettet kjernesystem, levert som tjeneste i skyen.

Landkreditt Forsikring gjennomførte nylig en stor oppgradering av sitt kjernesystem. Sapiens’ skybaserte Tia-løsninger er blant elementene i forsikringsselskapets nye og fremtidsrettede totalløsning.

Landkreditt Forsikring har ambisjoner om å være et moderne, effektivt og teknisk avansert forsikringsselskap, med enkle og kundevennlige løsninger. Et velfungerende kjernesystem er en forutsetning for å lykkes med dette.

For å ivareta både fremtidige utviklingsbehov, sikkerhet og krav til etterlevelse, trengte selskapet et nytt og mer moderne system.

– Det var avgjørende for oss å komme over på en mer moderne plattform for å kunne digitalisere og automatisere våre løsninger. Vi ønsker å skape bedre kundeopplevelser og bli mer konkurransedyktige, sier Ane Wiig Syvertsen, administrerende direktør i Landkreditt Forsikring.

Etter en omfattende implementeringsperiode har Landkreditt Forsikring nå gjennomført en stor oppgradering av Tia Enterprise. Nå har selskapet en moderne skyløsning som består av blant annet kjernesystem, kundeportal og salgsportal.

Det var avgjørende for oss å komme over på en mer moderne plattform for å kunne digitalisere og automatisere våre løsninger. Vi ønsker å skape bedre kundeopplevelser og bli mer konkurransedyktige.

Ane Wiig Syvertsen

Bedre kontroll på egne tilpasninger

Løsningene er levert som en tjeneste i sky (SaaS), hvor Sapiens står ansvarlig for alle deler av driftsløsningene. Det sikrer også at selskapet til enhver tid er på en oppdatert versjon.

– Ved å flytte løsningene opp i skyen, legger vi bedre til rette for utvikling fremover. Dessuten vil sikkerheten ivaretas bedre i skyen enn på servere som kan bli utdaterte og vil kreve oppdateringer, sier systemeier Anne Cathrine Magelssen i Landkreditt.

Hun peker på datafangst som nok en viktig grunn til å gjøre en oppgradering som dette. Med mer innsikt vil selskapet skaffe seg et bedre grunnlag for å jobbe med forbedring av kundereisen.

– Det nye kjernesystemet legger dessuten til rette for at selskapet i langt større grad kan ta hånd om utvikling selv og ikke være avhengig av eksterne utviklere. Det er langt mer effektivt og hensiktsmessig for oss.

Vellykket overgang

På tross av en krevende oppstart som sammenfalt med nedstengningen av Norge i mars 2020, og at Tia ble kjøpt opp av Sapiens, har samarbeidet mellom Sapiens og Landkreditt Forsikring i det store og hele fungert godt. I løpet av den første helgen i oktober foregikk migreringen, og Landkreditt Forsikring kunne endelig gå i produksjon med sitt nye kjernesystem.

– Vi har hatt et godt samarbeid med Sapiens underveis. De har vært den kompetente og smidige partneren vi trengte for å gjennomføre et så omfattende prosjekt, sier Wiig Syvertsen.

– Det var stor spenning knyttet til å konvertere alle kunder og produkter fra gammelt til nytt system i én stor migrering. Det ble en svært vellykket overgang, og vi sitter igjen med gode erfaringer med hvordan dette ble gjennomført, fortsetter hun.

Også Sapiens uttrykker at de er fornøyde med samarbeidet i en egen pressemelding:

– Sapiens er fornøyd med fremgangen og den gjensidige nytten vi har opplevd i vårt samarbeid med Landkreditt Forsikring, uttalte Roni Al-Dor, Sapiens konsernsjef. – Tia Enterprise er en enestående kjerne- og skadeforsikringsplattform som vil være knutepunktet for å drive Landkreditt Forsikring gjennom deres digitale transformasjon.

Wiig Syvertsen mener andre selskaper som nå er i en fase hvor de vurderer sitt kjernesystem, kan gjøre lurt i å kikke nærmere på løsningen Landkreditt Forsikring har valgt.
– Ved at flere aktører velger samme løsning, vil man oppnå gjensidige fordeler. Dette kan for eksempel handle om utvikling av landsspesifikke løsninger, som betalingsløsninger og integrasjoner. Dette er løsninger som vil være til nytte for alle aktørene, og man slipper egenutvikling og kostbar skreddersøm, sier hun.

Målstrek eller startstrek?

Nå er Landkreditt Forsikring klare til å løfte blikket og starte videreutvikling. Og samarbeidet med Sapiens går etter hvert over fra å være prosjektbasert, til å være et løpende samarbeid om drift.

– Mange har sett på migreringen som en målstrek, men det er kanskje vel så mye er en startstrek, sier Magelssen. – Når vi etter hvert er ferdig med de feilrettinger som naturlig følger en større migrering, og har rukket å bli godt kjent med systemet, er det på tide å løfte blikket og begynne å videreutvikle. Det er mange ønsker fra forretningsdriften som har blitt liggende litt på vent i prosjektperioden, så nå blir det bra å kunne gå videre, med vårt nye kjernesystem på plass, sier hun avslutningsvis.