Husk å søke strømstøtte

Driver du et aktivt foretak innen jordbruk, veksthus eller vanningslag er det nå tid for å søke strømstøtte.

Driver du et aktivt foretak innen jordbruk, veksthus eller vanningslag er det nå tid for å søke strømstøtte.

Første frist du må forholde deg til for å søke strømstøtte er 30. september. Det er også viktig å merke seg at det er flere søknadsfrister fremover, for å få støtte helt frem til mars 2023.

Disse kan søke

Det er tre grupper som kan søke støtte: Jordbruksforetak, veksthusforetak og vanningslag.

For jordbruksforetak må du være registrert i enhetsregisteret, og oppfylle vilkårene for å motta produksjonstilskudd og/eller avløsertilskudd. Det vil si at du disponerer husdyr og/eller driver jordbruksareal aktivt.

For veksthus gjelder ordningen for foretak som er registrert i enhetsregisteret og som har vekster av grønnsaker, frukt og bær, urter, blomster og prydplanter, planteskolevekster og skogplanter.

Et vanningslag er definert som et lag eller en sammenslutning som driver vanningslag for minimum to jordbruksforetak.

Er virksomheten utenfor disse tre områdene anbefaler vi å sjekke ut om det er noe å hente i strømpakken som nå er gitt til øvrig næringsliv.

Hva kan du få i støtte?

For jordbruksforetak vil det gis strømstøtte for 80 prosent av kostandene som overstiger 70 øre per kWt, eksklusive merverdiavgift. Støtten vil gjelde for perioden april 2022 til mars 2023. Elavgift, nettleie og andre utgifter inngår ikke i støtteordningen, men det kompenseres for merverdiavgift, siden næringsdrivende kan få fradrag på dette.

Stønadsgrunnlaget blir beregnet ut fra gjennomsnittlig månedlig elspotpris i de ulike prisområdene. Informasjon om gjennomsnittlig månedspris kan du finne på nettsiden til reguleringsmyndigheten for energi.

Støtten vil derfor utbetales etter følgende formel:

Stromstotte-formel.svg

Hvis vi setter inn noen eksempeltall i formelen, kan vi få følgende regnestykke:

Stromstotte-formel-med-tall.svg

For veksthus og vanningslag vil stønadsgrunnlaget regnes ut fra foretakets faktiske strømkostnader i stedet for gjennomsnittlig spotpris.

Utvidet støtte

Fredag 16. september kom regjeringen med en strømpakke for næringslivet. Denne inneholdt også en utvidelse av strømstøtten for jordbruket.

Dagens øvre grense på 20.000 kWt per måned økes til 60.000 kWt. Ordningen vil gjelde ut inneværende år, fra og med oktober.

En annen endring er at landbruket likevel vil få månedlige utbetalinger. Strømstøtten skulle i utgangspunktet utbetales kvartalsvis, men siden dette kan gi likviditetsproblemer, når den næringsdrivende må forskuttere utgiftene for et helt kvartal, har regjeringen endret dette til månedlige utbetalinger.

For veksthusnæringen videreføres den eksisterende ordningen med støtte etter faktisk forbruk, uten maks-tak.

– Det er avgjørende for oss å sikre norsk matproduksjon. Det gjør vi med de grepene regjeringen nå foreslår, og som kommer i tillegg til de løsningene vi allerede har iverksatt for næringen. En god del matprodusenter sliter med anstrengt økonomi, og overgangen fra kvartalsvise til månedlige utbetalinger, vil klart bedre deres likviditet og betalingsevne, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i pressemeldingen i forbindelse med strømpakken for næringslivet.

Slik søker du

For å søke må du oppgi målepunkt-ID(ene) som knytter seg til din jordbruksproduksjon, og som du ønsker støtte for. Målepunkt-IDen finner du på strømfakturaen, eller ved å logge inn på min side på Elhub.no. Tallet består av 10 + 8 siffer, og det er de siste 8 som er unike for din måler.

Du søker strømstøtte fra Landbruksdirektoratet sin nettside og logger inn via Alt Inn:

 Gå rett til søknadsside (ekstern lenke)

Du finner mer utfyllende informasjon om strømstøtte for landbruket på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

 

Dette er datoene du må huske

Søknadsfrist

Type frist

Gjelder for

30. september 2022

Strømstøtte for april – juni 2022

Jordbruksforetak, veksthus og vanningslag

30. november 2022

strømstøtte for juli – september 2022

Jordbruksforetak og veksthus

31. desember 2022

strømstøtte for juli - oktober 2022

Vanningslag

28. februar 2023

strømstøtte for oktober – desember 2022

Jordbruksforetak og veksthus

31. mai 2023

strømstøtte for januar – mars 2023

Jordbruksforetak og veksthus

 

Kilde: Landbruksdirektoratet.no