Ingen renteendringer hos oss

Til tross for justert styringsrente fra Norges Bank, velger vi å la rentene våre forbli uendrede, minst ut året.

Torsdag meldte Norges Bank som ventet at styringsrenten nå settes opp med 0,25 prosentpoeng. Dette vil ikke påvirke våre kunder, da vi allerede nå kan røpe at vi ikke kommer til å endre rentene på denne siden av nyttår.

– Vi velger å la rentene våre forbli uendrede, til glede for våre kunder i både landbruket og i personmarkedet, sier konsernsjef Ole Laurits Lønnum.

Beste nominelle rente på landbrukslån er 1,99 prosent, mens beste boliglånsrente er på 1,55 prosent.  

Våre kunder skal ha gode priser over tid. Ved at vi nå ikke rører rentene våre, leverer vi på dette løftet, samtidig som vi styrker oss i konkurransen om kundene, fortsetter han. 

740x488_Ole-Laurits-Lonnum.jpg

Ole Laurits Lønnum fastslår at Landkreditt Banks renter forblir uendrede nå

Ambisjoner om fortsatt vekst

Tidligere har vi blitt kåret til billigste boliglånsbank i fire år på rad av Norsk Familieøkonomi. Målet vårt er å fortsette å utfordre og hevde oss i toppsjiktet som tilbyder av boliglån. 

Vi er markedsleder innen landbruk og skal samtidig styrke vekst og posisjonen som den banken som er best på landbruk.   

– Vi er opptatt av at norske bønder skal ha best mulig betingelser og en forutsigbar økonomi. Nå rører vi ikke rentene våre, og tilbyr fortsatt landbrukslån til priser på et historisk lavt nivå, sier Lønnum.

Konsernsjefen håper nyheten om uendrede renter vil bli tatt godt imot hos kunder som kanskje frykter økte utgifter i tiden som kommer. 

Det er varslet både stigende renterog høye strømpriser fremover. Ved å beholde våre renter på samme lave nivå nå, håper vi å kunne bidra til mer forutsigbarhet og kanskje lette bekymringer for noen, sier han avslutningsvis. 

Beslutningen om å la rentene forbli uendrede gjelder samtlige produkter for våre kunder i både landbruket og personmarkedet. 

Se våre lån for personmarkedet

Se våre landbrukslån