Ustabil BankID-tjeneste

Det har i en periode vært utfordringer med stabiliteten i BankID-tjenesten. Dette påvirker dessverre også våre kunder.

Siden bytte av driftsleverandør for noen uker tilbake, har det tidvis vært ustabilitet i BankID-tjenesten.

Vipps, som er leverandør av BankID, har nå fullt fokus på å stabilisere tjenestene så raskt som mulig, i tett samarbeid med sin driftsleverandør. Det er satt inn ekstra ressurser for å avdekke og rette feilen, slik at tjenestene kan bli minst like stabile som før.

BankID er en kompleks tjeneste med høy sikkerhet og strenge prosedyrer som må følges før man kan gjøre endringer. Derfor kan det ta noe lenger tid å finne og fikse feil her, enn i mindre komplekse løsninger.

Prøv flere ganger

Mens det jobbes med å rette feilen, er rådet å ha både BankID på mobil og BankID med app/kodebrikke tilgjengelig. De to løsningene har sjelden driftsutfordringer samtidig.

BankID-tjenestene er ikke helt nede, og som regel vil det fungere å prøve flere ganger. Hvis mulig kan man gjerne logge seg inn tidlig (før 9) eller sent (etter 19), for da vil tjenesten stort sett fungere som normalt.

Vipps beklager ulempene disse driftsproblemene medfører for deg, og alle tilgjengelige ressurser jobber nå målrettet med å rette feilen slik at alle kan bruke BankID uten problemer igjen.

Du kan følge med på status for BankID her

kilde: Vipps