Selge melkekvoten? – Kontakt banken!

Er du en av melkebøndene som nå har tenkt å selge kvoten i forbindelse med oppkjøpsordningen? Da er det viktig at du kontakter oss i banken.

Innen 1. august kan du som har melkekvote selge hele eller deler av grunnkvoten din. Nytt av året er at papirskjemaene har blitt historie.  

Viktig å ta kontakt med banken

I forbindelse med kvotesalg er det viktig at du kontakter oss i banken så fort som mulig, og ikke venter helt til søknadsfristen. Banken har sikkerhet i gården, og et salg av melkekvote kan påvirke din betjenings­evne og sikkerhet. Vi må derfor, sammen med deg, ta en gjennomgang av lån og størrelse på driftskreditt for din videre drift, omlegging eller opphør. 

Har du spørsmål til oss i Landkreditt i forbindelse med salg av melkekvote er det bare å ta kontakt. 

Kontakt en rådgiver

Ny digital søkeprosess 

Som kvoteselger har du tidligere måttet fylle ut minst tre skjemaer. Nå er prosessen blitt digital. Målet for direktoratet er at salgsjobben skal bli enklere, tryggere og raskere. Landbruksdirektoratet behandler søknadene fortløpende, men søknadsfristen er 1. august. Vedtak om innvilget salg får virkning fra 1. januar 2022. 
 
Her kan du finne mer informasjon og søke kvotesalg  

Den digitale løsningen henter alle panteforhold og medeiere fra Kartverkets grunnbok og Landbruksregisteret. Medeiere og panthavere får forespørsel om samtykke tilsendt digitalt via Altinn. Det er et mål at den nye løsningen gjør søknadsbehandlingen mer effektiv og at det blir lettere å kontrollere at vilkårene i kvoteforskriften er oppfylt. 
 
Minst 40 prosent av kvoten som skal selges, må selges til staten for kr 4,00 per liter. Det er også mulig å selge hele grunnkvoten til staten. Inntil 60 prosent kan selges til eiere av landbrukseiendommer innenfor samme produksjonsregion, til en pris som selger og kjøper avtaler seg imellom. 
 
Les mer på landbruksdirektoratet.no 
 

Større behov for gode avtaler 

Landbruks- og matdepartementet endret forskriften om kvoteordningen for melk i mai i år. Det er blant annet klargjort hvem som er berørte tredjeparter. Dette innebærer at det nå ikke blir innhentet samtykke fra leietakere.  

— Forvaltningen kan ikke ta på seg et ansvar for at private avtaler mellom eier av kvote og foretak som disponerer kvote overholdes. Avtaler om disponering av melkekvote må anses som et privatrettslig anliggende mellom utleier og leietaker. 

Dette skrev departementet i forbindelse med endringen av forskriften i mai i år. Det gjør at eier av grunnkvote og den som leier må ha større fokus på å skrive gode avtaler, som beskriver vilkårene for leieforholdet.