Ros fra Arbeidstilsynet til bøndene

FOTO: Arbeid i grønnsaksåkeren
Grøntnæringen har tatt smittevern på alvor og får ros for det. Men nå må de regne med fokus på arbeidstid og lønn.

Hovedinntrykket til Arbeidstilsynet er at grøntnæringen i landbruket har jobbet godt med smittevern gjennom sesongen. Selv under pandemien har mange tusen utenlandske arbeidere kommet til Norge for å jobbe i landbruket. 

Utfordrende situasjon for bøndene

Vekstsesongen har vært utfordrende med tanke på å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft. Heldigvis har Arbeidstilsynet hatt mer fokus på smittevern enn på arbeidstid og minstelønn i en vanskelig tid for bøndene.

– Mange tilreisende arbeidere kommer fra land med høyere smittetrykk enn Norge. Før årets sesong prioriterte derfor Arbeidstilsynet å veilede næringen slik at de ble i bedre stand til å unngå smitte mellom arbeidstakerne, og de siste månedene har vi gjennomført en rekke tilsyn i grøntnæringen, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Følg vår facebookside og hold deg oppdatert på nyheter innen landbruk og økonomi.

Landbruksnytt fra Landkreditt

Få brudd på regelverk om smittevern

Arbeidstilsynet har gjennomført 331 koronatilsyn i landbruket. De har kontrollert om arbeidsgiver har rutiner for å sikre at karantenereglene blir fulgt og om arbeidsgiver jevnlig kartlegger og vurderer risiko knyttet til smitte.

Bare i 16 prosent av tilsynene har de avdekket ett eller flere regelbrudd. Det betyr at 5 av 6 bønder har gjort alt etter regelverket. Arbeidstilsynet sier at de er godt fornøyd med resultatet.

Få mangler knyttet til innkvartering

Også når det gjelder innkvartering kommer bøndene godt ut. Under en pandemi representerer også mangelfull innkvartering en smitteutfordring. Dette kan eksempelvis dreie seg om tilgang til bad og toalett.

Innkvartering som bøndene tilbyr arbeiderne, er kontrollert i 213 tilsyn. Her fant Arbeidstilsynet regelverksbrudd i 11 prosent av tilsynene. Det betyr at 8 av 9 bønder hadde alt på stell. Noen av merknadene var knyttet til at innkvarteringen var tatt i bruk før nødvendig forhåndsgodkjenning var klar.

Fokus på arbeidstid og minstelønn framover

– Tema for tilsynene i landbruket vil nå endres noe. Arbeidstilsynet vil i større grad kontrollere om virksomhetene har overholdt bestemmelsene om minstelønn og arbeidstid gjennom sesongen, skriver Arbeidstilsynet på sine hjemmesider.

Det betyr at bøndene må være seg bevisst at de har ansvar for at regler for arbeidstid, arbeidsfri og pauser blir fulgt. Videre har de ansvar for å betale sesongarbeiderne minimum den minstelønnen som er vedtatt for næringen.