Prishopp på gjødsel fordi det er mulig

Gode priser i verdensmarkedet på landbruksprodukter fører til kraftig økning i gjødselkostnader i Norge.

Hvis prisveksten på gjødsel blir som varslet, kan minst halvparten av bøndenes beregnede inntektsvekst brukes opp. Flere kilder beregner kostnadsveksten til en halv milliard kroner for landbruket samlet.

Kaller det en justering

– Felleskjøpet justerer sine priser på Fullgjødsel fra 2. juni. Prisøkningen kommer som en direkte følge av etterspørsels- og prisøkninger i det internasjonale gjødselmarkedet, skriver Felleskjøpet selv.

Det kan være at de fleste bønder opplever det som mer enn en «justering» når prisene på fullgjødsel øker med 30 prosent og nitrogengjødsel med 35-40 prosent. Sammenligningen gjelder i forhold til prisen for ett år siden.

Landbrugsavisen forteller at prisen har steget 45 prosent i Tyskland og 40-55 prosent i Øst-Europa. I USA snakkes det om 65 prosent økning på enkelte gjødselprodukter i forhold til samme tid i fjor.

Gode produktpriser gjør prisøkningen mulig

Danske Ole Schou i VKST forteller til Landbrugsavisen om flere årsaker til prisøkningen. Naturlig nok har det betydning at det er en økning i energipriser for fremstilling av N-gjødsel. Men det er kanskje likevel ikke det viktigste.

Det er gode produktpriser på for eksempel hvete. Dette skaper forventninger i for eksempel Øst-Europa hvor de ofte ligger lavere enn optimalt i tildeling av gjødsel. Optimismen skaper større etterspørsel etter gjødsel og produsenten ser mulighet for å skru opp prisene. Økt lønnsomhet gir rett og slett et mer betalingsvillig marked, noe industrien benytter seg av.

Råd: Vent med gjødselkjøp for neste sesong

Normalt er det god butikk å kjøpe gjødsel om høsten for å lagre det selv på gården. Det vil være større usikkerhet knyttet til det i år, da man ikke vet om prisene vil gå ned igjen senere i høst eller ved nyttår. Flere aktører anbefaler derfor å utsette gjødselkjøpet. Ole Schou i VKST er blant dem som anbefaler deg å vente:

– Det er fortsatt lenge til neste sesong og mye kan skje før vi skal bruke gjødselen. Gled deg over det du har på lager til gamle priser og la oss se om det ikke oppstår konkurranse i løpet av sesongen.

Men hva med bondes økonomi hvis gjødselprisene stiger med 45 prosent? Selv om det ikke står noe direkte i årets jordbruksoppgjør om eventuelle justeringsforhandlinger, åpner den generelle avtalen for tilleggforhandlinger når det oppstår forhold man ikke kunne forutse. Dette ble brukt under finanskrisen i 2008 og det ble for 2009 gitt 500 millioner ekstra som kompensasjon for uventet kostnadsøkning.